Wolne stanowiska prokuratorskie.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALN EGO
z dnia 25 listopada 2022 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1247 i 1259) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu;

2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ełku;

3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku;

4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie;

5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lesku;

6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli;

7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Olecku;

8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sierpcu;

9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim

oraz utworzono:

10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej;

11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze;

12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.1165

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wolne stanowiska prokuratorskie.
Data aktu: 25/11/2022
Data ogłoszenia: 30/11/2022