Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2022 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 422/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) odznaczeni zostają:

na wniosek Prezesa Rady Ministrów

za zaangażowanie w ramach działań humanitarno-medycznych w sferze przeciwdziałania SARS-CoV-2:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Matyasik Grzegorz Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Przybysz Piotr,

3. Kuhn Patrycja,

4. Gutowska Agnieszka,

na wniosek Ministra Aktywów Państwowych

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Wesołowski Tomasz Tadeusz,

na wniosek Ministra Edukacji i Nauki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Kącki Zygmunt Walerian,

7. Kocowski Tadeusz Henryk,

8. Pośpiech Remigiusz Józef,

9. Stępień Marcin Łukasz,

10. Zawal Andrzej Jan,

11. Zieliński Jacek Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Cedro Anna,

13. Dojwa-Turczyńska Katarzyna Ewa,

14. Bachryj-Krzywaźnia Maciej Jan,

15. Szalonka Katarzyna Anna,

na wniosek Ministra Infrastruktury

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za wkład w rozwój budownictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Adamczak Filip Tadeusz,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

za zasługi dla kultury polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Osmoliński Ryszard Jan,

za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Kaszowska Zofia Katarzyna,

19. Sarkowicz Janusz Bogdan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Bernady Edyta Anna,

21. Niedzielska Karina Ewa,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Szafińska Grażyna Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Kosylak Tatiana Żaneta,

24. Kowol Andrzej,

25. Łabaz Zbigniew Ryszard,

26. Rucińska Izabela Małgorzata,

27. Szołowska Magdalena,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Ławniczak Zbigniew Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Kowalczuk Henryk Wincenty,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

30. Bednarski Romuald,

za zasługi dla kultury polskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Rzymyszkiewicz Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, za wkład w ochronę zdrowia publicznego

32. Ciszewska Teresa,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości:

33. Gradecka Marzena Anna,

34. Perszewski Piotr Józef,

35. Picz Jaremi Aleksander,

36. Suska Jan Józef,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Aftanas Marek Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Guzik Andrzej,

39. Kasprzyk Adolf,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w ochronę zdrowia publicznego i rozwój ratownictwa medycznego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Kwiatkowski Andrzej.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023