Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

POSTANOWIENIE Nr 1130.62.2021
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 lipca 2021 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
I. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Krzysztof Bronisław ROGALSKI - w Gorzowie Wielkopolskim

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

2. Dorota Lidia LIBERTOWSKA-PODYMA

3. Marzena RUDNIK-NIEWRZAŁ

4. Igor Mateusz ZDUŃSKI

- w Częstochowie

- w Łodzi

- w Bydgoszczy

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

5. Damian Jan BAR

6. Dorota Zofia DŁUGOSZ

7. Piotr Marek GARGAS

8. Anna Maria JONIEC

9. Agnieszka KAMIŃSKA

10. Paweł KAPRALSKI

11. Aleksandra Anna KOPER

12. Adam Jan KOZIARA

13. Ewa KUCZYŃSKA-KUCHARSKA

14. Agnieszka LASKA

15. Ewelina Irena LEWIŃSKA vel IWAŃSKA

16. Agnieszka Anna MICZKOWSKA

17. Sebastian Grzegorz SAWICKI

18. Gabriela SIENIUĆ

- w Jarosławiu

- dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

- w Olkuszu

- dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

- w Miechowie

- w Wałbrzychu

- w Gorzowie Wielkopolskim

- w Olkuszu

- w Świdnicy

- w Gorzowie Wielkopolskim

- w Lesznie

- w Lesznie

- w Wągrowcu

- w Gorzowie Wielkopolskim

19. Karolina Małgorzata SOSNÓWKA

20. Tomasz Jan VOGT-KOSTECKI

21. Roman Paweł WILK

22. Joanna Janina ZAKRZEWSKA

23. Katarzyna ZMOREK-PACAK

24. Agnieszka Małgorzata ŻOŁĄDŹ

- dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

- w Obornikach

- dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

- w Grodzisku Wielkopolskim

- dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

- w Nowym Tomyślu

Zmiany w prawie

Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Minister edukacji: Szczepmy się, by uniknąć zdalnego nauczania

Chcę uniknąć przejścia na naukę zdalną, która była koniecznością, ale wyrządziła wiele szkód. Nie wracajmy do nauki zdalnej, ale żeby do niej nie wracać – szczepmy się – zaapelował w czwartek w Biłgoraju minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Monika Sewastianowicz 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Handel w niedzielę - nowelizacja z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą uszczelnić zakaz handlu w niedzielę. Nowe przepisy pozwolą na otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów, które świadczą też usługi pocztowe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 40 proc. przychodów danej placówki.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.10.2021
Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok z podpisem prezydenta

Kancelaria prezydenta poinformowała we wtorek, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej i okołobudżetowej na 2021 rok. Łączna kwota dochodów budżetu w 2021 roku po nowelizacji wyniesie ponad 482,98 mld zł a wydatki prawie 523,5 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 40,5 mld zł.

Krzysztof Koślicki 19.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.922

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
Data aktu: 30/07/2021
Data ogłoszenia: 11/10/2021