Uczczenie Jarogniewa Drwęskiego - prezydenta Poznania w latach 1919-1921 w 100. rocznicę śmierci.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie uczczenia Jarogniewa Drwęskiego - prezydenta Poznania w latach 1919-1921 w 100. rocznicę śmierci

Dnia 14 września 2021 roku przypada 100. rocznica śmierci Jarogniewa Drwęskiego - prawnika, działacza społecznego, szermierza idei niepodległości Polski i polskości Wielkopolski, pierwszego polskiego prezydenta Poznania w okresie II Rzeczypospolitej.

Jarogniew Drwęski, urodzony 6 grudnia 1875 roku w Glinnie koło Wągrowca w rodzinie ziemiańskiej, całe swoje życie związał z Poznaniem. Był absolwentem poznańskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Po studiach prawniczych w Berlinie otworzył kancelarię adwokacką w Poznaniu. Należał do ostatniego pokolenia wielkich organiczników. Był prezesem Towarzystwa Prawno-Ekonomicznego w Poznaniu i Związku Kół Śpiewaczych, a także współtworzył polskie organizacje sportowe w Wielkopolsce. Udzielał się politycznie, był członkiem konserwatywnego Związku Narodowego, zasiadał w ławach poznańskiej rady miejskiej. Podczas I wojny światowej należał do organizatorów tajnych komitetów obywatelskich, które przygotowywały plan przejęcia władzy na terenie Wielkopolski przez Polaków. Po wybuchu rewolucji w Niemczech w listopadzie 1918 roku środowiska polskie wysunęły Jarogniewa Drwęskiego na stanowisko komisarycznego nadburmistrza Poznania. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego i opanowaniu Wielkopolski przez powstańców Jarogniew Drwęski został wybrany prezydentem miasta Poznania w wyborach do władz lokalnych.

Jako prezydent Poznania Jarogniew Drwęski zasłużył się szczególnie na polach skutecznej aprowizacji miasta i organizowania robót publicznych w celu przeciwdziałania bezrobociu, a zarazem polonizowania administracji. Wielką zasługą Jarogniewa Drwęskiego było wsparcie inicjatywy powołania do życia Uniwersytetu Poznańskiego w maju 1919 roku. Stał na czele komitetu, który zorganizował I Targ Poznański - przedsięwzięcie, które przekształciło się z czasem w Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wyrazem ogólnopolskiego uznania było wybranie go w 1920 roku na prezesa Związku Miast Polskich.

Ciężka praca na rzecz Polski i Poznania odcisnęła swe piętno na zdrowiu prezydenta Drwęskiego. Zmarł 14 września 1921 roku w Poznaniu w wieku niespełna 46 lat.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 100. rocznicę śmierci prezydenta Jarogniewa Drwęskiego składa mu hołd i wyraża przekonanie, że swą wieloletnią pracą na rzecz polskości Wielkopolski dobrze przysłużył się Polsce.

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.884

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Uczczenie Jarogniewa Drwęskiego - prezydenta Poznania w latach 1919-1921 w 100. rocznicę śmierci.
Data aktu: 17/09/2021
Data ogłoszenia: 27/09/2021