Nadanie orderów i odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lipca 2021 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 309/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Stasiecki Eugeniusz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Bafeltowski Ewaryst Bartłomiej, 3. Trzęsowski Alfred Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Cykalewicz Zofia Saturnina, 5. Dobraczyńska Hanna Maria, 6. Dworak Ryszard Marian, 7. Gołąbek Ludwika, 8. Janowski Romuald Klaudiusz, 9. Jarnuszkiewicz Irena Maria, 10. Jasiński Michał Andrzej, 11. Kaczorowski Andrzej Stefan, 12. Kowalski Tadeusz, 13. Rudnicka Danuta, 14. Sielska Czesława Urszula, 15. Sychowska Aleksandra Jadwiga, 16. Thun Wanda Maria, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

17. Stroiński Zdzisław,

na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

za zasługi dla kultury polskiej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Janczar Krzysztof,

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Białecki Maciej Zdzisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Kruszelnicka-Kwiatkowska Olga Maria, 21. Poprawa Maria Jolanta, 22. Sarnecka Monika Jadwiga,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Koszarek Małgorzata,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Chudy Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Bąkowska Dorota Katarzyna, 26. Brudek Paweł Mariusz, 27. Brząkała Paweł, 28. Czyż Grzegorz, 29. Iwański Grzegorz Jerzy, 30. Kienhuis Katarzyna, 31. Maślanka Marzena Anna, 32. Mika Grzegorz Krzysztof, 33. Rzeźnik Marcin, 34. Strasz Joanna Maria, 35. Studniarek Michał Henryk.

Zmiany w prawie

MF: E-Czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż możliwy

Resort finansów zwraca uwagę, że zmiany w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego, wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych, nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Oznacza to, że złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 roku pozostaje skuteczne.

Krzysztof Koślicki 14.10.2021
Wyrok o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym opublikowany

W Dzienniku Ustaw opublikowany został we wtorek po południu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który stwierdza, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Wyrok jest komentowany jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.

Krzysztof Sobczak 12.10.2021
Ustawa uchwalona - będzie można przejąć skład podatkowy

Senat przyjął w piątek nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy. Zmiany zostały przyjęte bez poprawek.

Krzysztof Koślicki 08.10.2021
Nowy wzór deklaracji VAT-26 już obowiązuje

Ministerstwo Finansów przypomniało w czwartek, że od 1 października obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-26. Muszą go stosować podatnicy VAT, którzy zamierzają odliczać cały podatek od paliwa i wydatków związanych z samochodami używanymi z ramach działalności gospodarczej.

Krzysztof Koślicki 07.10.2021
Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zawiera m.in. rozwiązanie, które pozwoli Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazywać grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod OZE w trybie bezprzetargowym m.in. spółkom Skarbu Państwa. Nowe prawo ma pobudzić sektor odnawialnych źródeł w Polsce.

Krzysztof Sobczak 05.10.2021
Listy do podatników będą teraz pisać maszyny

Od 5 października obowiązują nowe zasady komunikacji między podatnikami a skarbówką. Fiskus może teraz wysyłać pisma, które przygotuje automat. Generowana automatycznie korespondencja nie będzie musiała być podpisana przez urzędnika. Z jednej strony to uproszczenie, jednak – jak zaznaczają eksperci – może to skomplikować procedury

Krzysztof Koślicki 05.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.871

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie orderów i odznaczeń.
Data aktu: 21/07/2021
Data ogłoszenia: 22/09/2021