Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 15 września 2021 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 września 2021 r. do dnia 14 października 2021 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):

a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu;

b) obliczane zgodnie z Załącznikami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański ≤ 5 lat USD 1,42
> 5 do 8,5 lat 1,77
> 8,5 lat 2,06
dolar australijski AUD 1,59
dolar kanadyjski ≤ 5 lat CAD 1,56
> 5 do 8,5 lat 1,84
> 8,5 lat 1,99
dolar nowozelandzki NZD 2,36
euro ≤ 5 lat EUR 0,20
> 5 do 8,5 lat 0,27
> 8,5 lat 0,38
forint węgierski HUF 3,06
frank szwajcarski ≤ 5 lat CHF 0,26
> 5 do 8,5 lat 0,37
> 8,5 lat 0,49
funt brytyjski ≤ 5 lat GBP 1,17
> 5 do 8,5 lat 1,31
> 8,5 lat 1,45
jen japoński ≤ 5 lat JPY 0,86
> 5 do 8,5 lat 0,87
> 8,5 lat 0,88
korona czeska ≤ 5 lat CZK 2,52
> 5 do 8,5 lat 2,69
> 8,5 lat 2,72
korona duńska ≤ 5 lat DKK 0,41
> 5 do 8,5 lat 0,54
> 8,5 lat 0,54
korona norweska NOK 2,05
korona szwedzka ≤ 5 lat SEK 0,70
> 5 do 8,5 lat 0,75
> 8,5 lat 0,84
won koreański KRW 2,65
złoty polski PLN 2,16

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów 1 Stopa CIRR dla pozostałych projektów 2
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 2,06 2,06
≥ 11 do 12 lat 2,06 2,06
> 12 do 13 lat 2,34 2,26
> 13 do 14 lat 2,41 2,34
> 14 do 15 lat 2,41 2,34
> 15 do 16 lat 2,53 2,41
> 16 do 17 lat 2,58 2,41
> 17 do 18 lat 2,58 2,48
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 1,99 1,99
≥ 11 do 12 lat 1,99 1,99
> 12 do 13 lat 2,26 2,19
> 13 do 14 lat 2,32 2,26
> 14 do 15 lat 2,32 2,26
> 15 do 16 lat 2,44 2,32
> 16 do 17 lat 2,49 2,32
> 17 do 18 lat 2,49 2,39
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 2,36 2,36
≥ 11 do 12 lat 2,50 2,50
> 12 do 13 lat 2,78 2,70
> 13 do 14 lat 2,85 2,78
> 14 do 15 lat 2,85 2,78
> 15 do 16 lat 2,97 2,85
> 16 do 17 lat 3,02 2,85
> 17 do 18 lat 3,02 2,92
euro < 11 lat EUR 0,38 0,38
≥ 11 do 12 lat 0,38 0,38
> 12 do 13 lat 0,64 0,58
> 13 do 14 lat 0,70 0,64
> 14 do 15 lat 0,70 0,64
> 15 do 16 lat 0,80 0,70
> 16 do 17 lat 0,85 0,70
> 17 do 18 lat 0,85 0,75
frank szwajcarski < 11 lat CHF 0,49 0,49
≥ 11 do 12 lat 0,49 0,49
> 12 do 13 lat 0,75 0,69
> 13 do 14 lat 0,80 0,75
> 14 do 15 lat 0,80 0,75
> 15 do 16 lat 0,90 0,80
> 16 do 17 lat 0,95 0,80
> 17 do 18 lat 0,95 0,85
funt brytyjski < 11 lat GBP 1,45 1,45
≥ 11 do 12 lat 1,45 1,45
> 12 do 13 lat 1,72 1,65
> 13 do 14 lat 1,78 1,72
> 14 do 15 lat 1,78 1,72
> 15 do 16 lat 1,89 1,78
> 16 do 17 lat 1,94 1,78
> 17 do 18 lat 1,94 1,84
jen japoński < 11 lat JPY 0,88 0,88
≥ 11 do 12 lat 0,88 0,88
> 12 do 13 lat 1,11 1,08
> 13 do 14 lat 1,16 1,11
> 14 do 15 lat 1,16 1,11
> 15 do 16 lat 1,27 1,16
> 16 do 17 lat 1,32 1,16
> 17 do 18 lat 1,32 1,22
korona czeska < 11 lat CZK 2,72 2,72
≥ 11 do 12 lat 2,72 2,72
> 12 do 13 lat 2,93 2,92
> 13 do 14 lat 2,94 2,93
> 14 do 15 lat 2,94 2,93
> 15 do 16 lat 2,99 2,94
> 16 do 17 lat 3,04 2,94
> 17 do 18 lat 3,04 2,94
korona duńska < 11 lat DKK 0,54 0,54
≥ 11 do 12 lat 0,54 0,54
> 12 do 13 lat 0,86 0,74
> 13 do 14 lat 0,90 0,86
> 14 do 15 lat 0,90 0,86
> 15 do 16 lat 0,99 0,90
> 16 do 17 lat 1,04 0,90
> 17 do 18 lat 1,04 0,94
korona norweska < 11 lat NOK 2,05 2,05
≥ 11 do 12 lat 2,14 2,14
> 12 do 13 lat 2,39 2,34
> 13 do 14 lat 2,44 2,39
> 14 do 15 lat 2,44 2,39
> 15 do 16 lat 2,54 2,44
> 16 do 17 lat 2,59 2,44
> 17 do 18 lat 2,59 2,49
korona szwedzka < 11 lat SEK 0,84 0,84
≥ 11 do 12 lat 0,84 0,84
> 12 do 13 lat 1,04 1,04
> 13 do 14 lat 1,15 1,04
> 14 do 15 lat 1,15 1,04
> 15 do 16 lat 1,36 1,15
> 16 do 17 lat 1,41 1,15
> 17 do 18 lat 1,41 1,31
won koreański < 11 lat KRW 2,65 2,65
≥ 11 do 12 lat 2,75 2,75
> 12 do 13 lat 3,00 2,95
> 13 do 14 lat 3,05 3,00
> 14 do 15 lat 3,05 3,00
> 15 do 16 lat 3,15 3,05
> 16 do 17 lat 3,20 3,05
> 17 do 18 lat 3,20 3,10
złoty polski < 11 lat PLN 2,16 2,16
≥ 11 do 12 lat 2,34 2,34
> 12 do 13 lat 2,66 2,54
> 13 do 14 lat 2,80 2,66
> 14 do 15 lat 2,80 2,66
> 15 do 16 lat 2,96 2,80
> 16 do 17 lat 3,01 2,80
> 17 do 18 lat 3,01 2,91
1 Stopa CIRR dla dużych projektów ma zastosowanie do:

- nowych elektrowni atomowych określonych w Uzgodnieniu sektorowym w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów o długim okresie budowy (tj.: nowych dużych projektów w zakresie energii wodnej, klasy projektów A według dodatku II, projektów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu według dodatku III) zgodnie z Uzgodnieniem sektorowym w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej, o których mowa w przypisie 45 Załącznika XVIdo Porozumienia OECD.

2 Stopa CIRR dla pozostałych projektów ma zastosowanie do:

- projektów w ramach Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych określonych w art. 1 lit. a pkt 2-4Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów wspieranych według Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej (CCSU "Stawki Standardowe"), o których mowa w przypisie 46 Załącznika XVIdo Porozumienia OECD.

Zmiany w prawie

Nowe stawki zaszeregowania dla pracowników samorządowych

Od 1 października będą obowiązywały nowe stawki w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rząd uzasadnia zmiany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Robert Horbaczewski 22.09.2021
Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.844

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 15/09/2021
Data ogłoszenia: 15/09/2021
Data wejścia w życie: 15/09/2021