Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.65
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 listopada 2020 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 431/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Sportu

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Matejski Andrzej Marcin,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Gilewski Piotr Janusz, 3. Wisz Józef Piotr,

na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Urbanik Józef Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Bechta Jacek, 6. Jarosz Marzena Róża,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Dombrowicz Maria Cecylia, 8. Krzemkowska Klara,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Decowski Aleksander Teofil,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Posieczek Stanisław Marek,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za pomoc i wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Łukasik Andrzej,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Suwalski Piotr Łukasz,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju górnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Figiel Andrzej Antoni, 14. Pacześniowski Krzysztof Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Lurka Adam, 16. Matusiak Piotr Edward, 17. Zając Romana Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Dudzińska Agnieszka, 19. Marszowski Ryszard, 20. Oset Anna Urszula,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Miklasiński Daniel Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Adamczyk Danuta Stanisława, 23. Bogdańska Katarzyna Barbara, 24. Bolińska Ewa Monika, 25. Gawlik Bożena Zofia, 26. Kawencka Gabriela Jolanta, 27. Kuduk Małgorzata Ewa, 28. Kurnatowska Izabella Bożena, 29. Łapok Iwona Elżbieta, 30. Muc-Wierzgoń Małgorzata Ewa, 31. Nolewajka Marzena Halina, 32. Szrejter Grażyna, 33. Wąsek Aneta Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Daras-Majka Magdalena Anna, 35. Trzcińska Aneta Kamila, 36. Woźniak Aleksandra Katarzyna,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Graboś Andrzej Adam, 38. Grabowski Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Juskowiak Mirosław Franciszek,

za zasługi dla kultury polskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Wałach Zbigniew Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Wojciechowski Artur,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Grzymała Janusz Piotr, 43. Łuczyk Bogusław Wiesław, 44. Szołtysek Janina Zofia.

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021