Wyrażenie zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000".

UCHWAŁA Nr 5
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000"

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
Rada Ministrów wyraża zgodę na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000", stanowiącego załącznik do uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA ZMIAN W SIECI OBSZARÓW NATURA 2000

Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Aktualna powierzchnia obszaru [ha] Nowa powierzchnia obszaru [ha] Różnica [ha]
1 PLH040046 Jaskinie Grudziądzkie 0,00* 0,44 + 0,44
2 PLH040047 Jaskinie Bajka 0,00* 4,10 + 4,10
3 PLH060109 Wożuczyn 0,00* 4,96 + 4,96
4 PLH120097 Jaskinia Oblica 0,00* 0,52 + 0,52
5 PLH140056 Mopki w Naruszewie 0,00* 216,72 + 216,72
6 PLH140057 Torfowisko Serafin 0,00* 369,44 + 369,44
7 PLH140058 Drzesno 0,00* 126,60 + 126,60
8 PLH140059 Raciąż 0,00* 1429,10 + 1429,10
9 PLH160021 Stawy Pluderskie 0,00* 149,14 + 149,14
10 PLH220106 Zbiornik na Oruni 0,00* 3,25 + 3,25
11 PLH240046 Bagna w Nowej Wsi 0,00* 99,07 + 99,07
12 PLH280058 Sikory Juskie 0,00* 70,94 + 70,94
13 PLH280059 Kirszniter 0,00* 17,61 + 17,61
14 PLH300060 Puszcza Pyzdrska 0,00* 1727,01 + 1727,01
15 PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika 19038,47 19115,62 + 77,15
16 PLH020034 Dobromierz 1514,58 1556,29 + 41,71
17 PLH020035 Biała Lądecka 73,14 156,70 + 83,56
18 PLH020045 Stawy w Borowej 188,73 189,11 + 0,38
19 PLH020052 Pątnów Legnicki 837,78 878,95 + 41,17
20 PLH040017 Sandr Wdy 6320,75 7927,58 + 1606,83
21 PLH060055 Puławy 1156,97 1257,48 + 100,51
22 PLH060064 Nowosiółki 33,48 43,83 + 10,35
23 PLH060074 Putnowice 50,57 58,19 + 7,62
24 PLH100029 Słone Łąki w Pełczyskach 34,97 37,03 + 2,06
25 PLH120008 Koło Grobli 599,63 599,85 + 0,22
26 PLH120056 Kwiatówka 46,96 47,02 + 0,06
27 PLH120064 Dąbie 4,01 3,99 - 0,02
28 PLH120081 Lubogoszcz 16,73 17,03 + 0,30
29 PLH120084 Wiśliska 48,68 69,81 + 21,13
30 PLH120092 Pleszczotka 4,92 4,68 - 0,24
31 PLH120095 Tylmanowa 0,26 0,17 - 0,09
32 PLH140007 Kantor Stary 97,01 95,59 - 1,42
33 PLH140010 Olszyny Rumockie 149,66 148,82 - 0,84
34 PLH140020 Forty Modlińskie 152,94 176,49 + 23,55
35 PLH140031 Las Jana III Sobieskiego 115,15 114,40 - 0,75
36 PLH140041 Las Bielański 129,84 132,40 + 2,56
37 PLH140042 Las Natoliński 103,73 104,07 + 0,34
38 PLH160016 Przyłęk nad Białą Głuchołaską 166,00 319,33 + 153,33
39 PLH180027 Ostoja Czarnorzecka 1946,60 2022,78 + 76,18
40 PLH180039 Las Hrabeński 125,60 125,23 - 0,37
41 PLH200018 Czerwony Bór 5052,22 4983,72 - 68,50
42 PLH220012 Jeziorka Chośnickie 214,31 307,78 + 93,47
43 PLH240036 Hubert 33,74 33,74 - 0,00**
44 PLH300042 Dolina Miały 514,58 582,43 + 67,85
45 PLH300045 Ostoja Pilska 3068,62 3227,56 + 158,94
46 PLH320013 Ostoja Goleniowska 8418,97 8435,57 + 16,60
47 PLH320015 Police - kanały 100,25 112,14 + 11,89
48 PLH320048 Diabelskie Pustacie 3232,08 3258,67 + 26,59
49 PLH320053 Dolina Bielawy 456,29 614,75 + 158,46
Łączna powierzchnia obszarów objętych zmianą 54048,22 60977,70 + 6929,48
* Nowy obszar Natura 2000.

** Zmniejszenie powierzchni obszaru o 0,002 ha, niewykazywane na Liście zmian w sieci obszarów Natura 2000 z uwagi na wymóg określania powierzchni obszarów Natura 2000 z dokładnością do wartości dziesiętnych, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie formularza zawierającego informacje o terenach Natura 2000 (notyfikowaną jako dokument nr C(2011) 4892) (2011/484/UE) (Dz. Urz. UE L 198 z 30.07.2011, str. 39).

Zmiany w prawie

Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.45

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Wyrażenie zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000".
Data aktu: 05/01/2021
Data ogłoszenia: 15/01/2021
Data wejścia w życie: 16/01/2021