Wyrażenie zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000".

M.P.2021.45
UCHWAŁA Nr 5
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000"
Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Rada Ministrów wyraża zgodę na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000", stanowiącego załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

LISTA ZMIAN W SIECI OBSZARÓW NATURA 2000

Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Aktualna powierzchnia obszaru [ha] Nowa powierzchnia obszaru [ha] Różnica [ha]
1 PLH040046 Jaskinie Grudziądzkie 0,00* 0,44 + 0,44
2 PLH040047 Jaskinie Bajka 0,00* 4,10 + 4,10
3 PLH060109 Wożuczyn 0,00* 4,96 + 4,96
4 PLH120097 Jaskinia Oblica 0,00* 0,52 + 0,52
5 PLH140056 Mopki w Naruszewie 0,00* 216,72 + 216,72
6 PLH140057 Torfowisko Serafin 0,00* 369,44 + 369,44
7 PLH140058 Drzesno 0,00* 126,60 + 126,60
8 PLH140059 Raciąż 0,00* 1429,10 + 1429,10
9 PLH160021 Stawy Pluderskie 0,00* 149,14 + 149,14
10 PLH220106 Zbiornik na Oruni 0,00* 3,25 + 3,25
11 PLH240046 Bagna w Nowej Wsi 0,00* 99,07 + 99,07
12 PLH280058 Sikory Juskie 0,00* 70,94 + 70,94
13 PLH280059 Kirszniter 0,00* 17,61 + 17,61
14 PLH300060 Puszcza Pyzdrska 0,00* 1727,01 + 1727,01
15 PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika 19038,47 19115,62 + 77,15
16 PLH020034 Dobromierz 1514,58 1556,29 + 41,71
17 PLH020035 Biała Lądecka 73,14 156,70 + 83,56
18 PLH020045 Stawy w Borowej 188,73 189,11 + 0,38
19 PLH020052 Pątnów Legnicki 837,78 878,95 + 41,17
20 PLH040017 Sandr Wdy 6320,75 7927,58 + 1606,83
21 PLH060055 Puławy 1156,97 1257,48 + 100,51
22 PLH060064 Nowosiółki 33,48 43,83 + 10,35
23 PLH060074 Putnowice 50,57 58,19 + 7,62
24 PLH100029 Słone Łąki w Pełczyskach 34,97 37,03 + 2,06
25 PLH120008 Koło Grobli 599,63 599,85 + 0,22
26 PLH120056 Kwiatówka 46,96 47,02 + 0,06
27 PLH120064 Dąbie 4,01 3,99 - 0,02
28 PLH120081 Lubogoszcz 16,73 17,03 + 0,30
29 PLH120084 Wiśliska 48,68 69,81 + 21,13
30 PLH120092 Pleszczotka 4,92 4,68 - 0,24
31 PLH120095 Tylmanowa 0,26 0,17 - 0,09
32 PLH140007 Kantor Stary 97,01 95,59 - 1,42
33 PLH140010 Olszyny Rumockie 149,66 148,82 - 0,84
34 PLH140020 Forty Modlińskie 152,94 176,49 + 23,55
35 PLH140031 Las Jana III Sobieskiego 115,15 114,40 - 0,75
36 PLH140041 Las Bielański 129,84 132,40 + 2,56
37 PLH140042 Las Natoliński 103,73 104,07 + 0,34
38 PLH160016 Przyłęk nad Białą Głuchołaską 166,00 319,33 + 153,33
39 PLH180027 Ostoja Czarnorzecka 1946,60 2022,78 + 76,18
40 PLH180039 Las Hrabeński 125,60 125,23 - 0,37
41 PLH200018 Czerwony Bór 5052,22 4983,72 - 68,50
42 PLH220012 Jeziorka Chośnickie 214,31 307,78 + 93,47
43 PLH240036 Hubert 33,74 33,74 - 0,00**
44 PLH300042 Dolina Miały 514,58 582,43 + 67,85
45 PLH300045 Ostoja Pilska 3068,62 3227,56 + 158,94
46 PLH320013 Ostoja Goleniowska 8418,97 8435,57 + 16,60
47 PLH320015 Police - kanały 100,25 112,14 + 11,89
48 PLH320048 Diabelskie Pustacie 3232,08 3258,67 + 26,59
49 PLH320053 Dolina Bielawy 456,29 614,75 + 158,46
Łączna powierzchnia obszarów objętych zmianą 54048,22 60977,70 + 6929,48
* Nowy obszar Natura 2000.

** Zmniejszenie powierzchni obszaru o 0,002 ha, niewykazywane na Liście zmian w sieci obszarów Natura 2000 z uwagi na wymóg określania powierzchni obszarów Natura 2000 z dokładnością do wartości dziesiętnych, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie formularza zawierającego informacje o terenach Natura 2000 (notyfikowaną jako dokument nr C(2011) 4892) (2011/484/UE) (Dz. Urz. UE L 198 z 30.07.2011, str. 39).

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021