Powołanie okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

M.P.2020.337
UCHWAŁA Nr 93/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Na podstawie art. 170 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. powołuje się okręgowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1-49 do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 WE WROCŁAWIU

1. Paulina Dobrosz-Dzierżanowska - Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II
2. Marcin Sosiński - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
3. Joanna Krzymińska-Skoczylas - sędzia Sądu Rejonowego w Strzelinie
4. Maja Ambrożek - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
5. Izabela Wawrzynów - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
6. Jerzy Menzel - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
7. Paweł Siwek - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
8. Miłosz Chwalibóg - sędzia Sądu Rejonowego w Wołowie
ZAŁĄCZNIK Nr  2

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W JELENIEJ GÓRZE

1. Jakub Szmigiel - Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I
2. Łukasz Hartman - sędzia Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
3. Zenon Węcławik - sędzia Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze
4. Agnieszka Kałużna-Rudowicz - sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
5. Jędrzej Barczewski - sędzia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
ZAŁĄCZNIK Nr  3

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W LEGNICY

1. Artur Waluk - Komisarz Wyborczy w Legnicy
2. Waldemar Bochenek - sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy
3. Urszula Klejnowska-Mosiołek - sędzia Sądu Rejonowego w Jaworze w stanie spoczynku
4. Marek Gramiak - sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy
5. Joanna Termena-Maciejewska - sędzia Sądu Rejonowego w Jaworze
ZAŁĄCZNIK Nr  4

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W WAŁBRZYCHU

1. Dariusz Maciej Pająk - Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
2. Sebastian Kowalski - sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
3. Hanna Płonka - sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
4. Kamila Borszowska-Moszowska - sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
5. Arkadiusz Rodziewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Świdnicy
ZAŁĄCZNIK Nr  5

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 W BYDGOSZCZY

1. Igor Zgoliński - Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I
2. Ryszard Owczarzak - sędzia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
3. Tomasz Adamski - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
4. Mieczysław Feliks Oliwa - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
5. Stefan Pietrzak - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
6. Anna Dziergawka - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
7. Bartosz Łapiński - sędzia Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią
8. Radosław Grzegorz Trzeciak - sędzia Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią
ZAŁĄCZNIK Nr  6

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 W TORUNIU

1. Tomasz Brzezicki - Komisarz Wyborczy w Toruniu II
2. Kazimierz Klugiewicz - sędzia Sądu Najwyższego
3. Zbigniew Lewczyk - sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
4. Krzysztof Dąbkiewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu
5. Marek Tyciński - sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu
ZAŁĄCZNIK Nr  7

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7 WE WŁOCŁAWKU

1. Agata Pyrzyńska - Komisarz Wyborczy we Włocławku I
2. Ewa Felińczak - sędzia Sądu Rejonowego we Włocławku
3. Dariusz Kudelski - sędzia Sądu Rejonowego we Włocławku
4. Dariusz Bracisiewicz - sędzia Sądu Rejonowego we Włocławku
5. Przemysław Kępiński - sędzia Sądu Rejonowego w Lipnie
ZAŁĄCZNIK Nr  8

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8 W LUBLINIE

1. Marcin Piotr Chałupka - Komisarz Wyborczy w Lublinie I
2. Agnieszka Jurkowska-Chocyk - sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie
3. Piotr Laguna - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
4. Krzysztof Niezgoda - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
5. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
6. Piotr Telusiewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
ZAŁĄCZNIK Nr  9

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 9 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1. Jerzy Daniluk - Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej
2. Robert Łukijaniuk - sędzia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
3. Damian Kossowski - sędzia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
4. Dorota Domańska - sędzia Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
5. Jolanta Latoch - sędzia Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
ZAŁĄCZNIK Nr  10

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 10 W CHEŁMIE

1. Katarzyna Zawiślak - Komisarz Wyborczy w Chełmie
2. Ewelina Lewczuk-Zembrzycka - sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie
3. Maria Krystyna Piłat - sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie
4. Leszek Breś - sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie
5. Eliza Bogusz-Wójcik - sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie
ZAŁĄCZNIK Nr  11

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 11 W ZAMOŚCIU

1. Piotr Jan Szafrański - Komisarz Wyborczy w Zamościu
2. Monika Brzezińska-Ożóg - sędzia Sądu Rejonowego w Hrubieszowie
3. Wojciech Marcin Osiński - sędzia Sądu Rejonowego w Krasnymstawie
4. Arkadiusz Kopańko - sędzia Sądu Rejonowego w Krasnymstawie
5. Robert Radzajewski - sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu
ZAŁĄCZNIK Nr  12

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 12 W ZIELONEJ GÓRZE

1. Bogumił Hoszowski - Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I
2. Robert Stefan Macholak - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
3. Tomasz Holeniewski - sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
4. Andrzej Ciążyński - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w stanie spoczynku
5. Monika Zawadowska - sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
ZAŁĄCZNIK Nr  13

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 13 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

1. Robert Artur Mokrzecki - Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim
2. Tomasz Korzeń - sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim
3. Jacek Przybylski - sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim
4. Robert Słabuszewski - sędzia Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich
5. Tomasz Modzelewski - sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim
ZAŁĄCZNIK Nr  14

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 14 W ŁODZI

1. Joanna Pieńkowska - Komisarz Wyborczy w Łodzi I
2. Elżbieta Jaworska - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
3. Marta Witoszyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
4. Jan Kłosowski - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
5. Iwona Matyjas - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
6. Jarosław Pawlak - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
7. Jacek Świerczyński - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
8. Sławomir Wlazło - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi
9. Tomasz Szabelski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi
10. Janusz Pelczarski - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
11. Marek Pietruszka - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
ZAŁĄCZNIK Nr  15

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 15 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Marian Baliński - Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim
2. Aleksandra Szymorek-Wąsek - sędzia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
3. Bartłomiej Biegański - sędzia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
4. Anna Strzelczyk - sędzia Sądu Rejonowego w Radomsku
5. Anna Hanus-Klara - sędzia Sądu Rejonowego w Radomsku
6. Jolanta Szczęsna - sędzia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim
ZAŁĄCZNIK Nr  16

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 16 W SIERADZU

1. Agata Sobieszek-Krzy wieka - Komisarz Wyborczy w Sieradzu
2. Przemysław Majkowski - sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu
3. Sławomir Górny - sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu
4. Urszula Kurkiewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli
5. Julita Sawicz-Kociubińska - sędzia Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli w stanie spoczynku
ZAŁĄCZNIK Nr  17

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 17 W SKIERNIEWICACH

1. Mieczysław Humka - Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II
2. Leszek Steć - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
3. Honorata Wójcik - sędzia Sądu Rejonowego w Łowiczu
4. Krystyna Dukaczewska - sędzia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej
5. Henryka Kędziora - sędzia Sądu Rejonowego w Żyrardowie
ZAŁĄCZNIK Nr  18

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 18 W KRAKOWIE

1. Wojciech Makieła - Komisarz Wyborczy w Krakowie II
2. Bartłomiej Migda - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
3. Iwona Bujak - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
4. Krystyna Darmoń - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
5. Zygmunt Drożdżejko - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
6. Maciej Pragłowski - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
7. Witold Sobejko - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
8. Rafał Sobczuk - sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie
9. Agata Maniecka-Kurotaki - sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce
10. Piotr Kowalski - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
11. Berenika Rusek - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
ZAŁĄCZNIK Nr  19

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 19 W NOWYM SĄCZU

1. Piotr Borkowski - Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II
2. Janusz Przepióra - sędzia Sądu Rejonowego w Gorlicach
3. Dariusz Rams - sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
4. Marek Wójcik - sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
5. Paweł Cetnarowski - sędzia Sądu Rejonowego w Limanowej
ZAŁĄCZNIK Nr  20

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 20 W TARNOWIE

1. Przemysław Szpik - Komisarz Wyborczy w Tarnowie II
2. Jakub Lęcznar - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie
3. Marcin Hebda - sędzia Sądu Rejonowego w Bochni
4. Jaromierz Sobusiak - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie
5. Piotr Henich - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie
ZAŁĄCZNIK Nr  21

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 21 W WARSZAWIE

1. Rafał Wagner - Komisarz Wyborczy w Warszawie I
2. Magdalena Baran - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
3. Patrycja Czyżewska - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
4. Anna Krawczyk - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
5. Beata Taradajczyk - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
6. Krzysztof Kopciewski - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
7. Tomasz Ładny - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
8. Mariusz Belowski - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
9. Paweł Sławicki - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
10. Grażyna Szczęsna-Malowany - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w stanie spoczynku
ZAŁĄCZNIK Nr  22

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 22 W CIECHANOWIE

1. Mariusz Waldemar Królikowski - Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I
2. Tomasz Mync - sędzia Sądu Rejonowego w Mławie
3. Marian Kuncewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Sierpcu
4. Wacław Dąbkowski - sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie
5. Daniel Mychliński - sędzia Sądu Rejonowego w Ciechanowie
ZAŁĄCZNIK Nr  23

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 23 W OSTROŁĘCE

1. Krystyna Kołota - Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II
2. Tomasz Deptuła - sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce
3. Marcin Korajczyk - sędzia Sądu Rejonowego w Pułtusku
4. Iwona Długoborska - sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie
5. Anna Andrzejewska - sędzia Sądu Rejonowego w Ostrołęce
ZAŁĄCZNIK Nr  24

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 24 W PŁOCKU

1. Małgorzata Marta Walisiewicz - Komisarz Wyborczy w Płocku II
2. Edyta Dzielińska - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
3. Piotr Czerkawski - sędzia Sądu Rejonowego w Płocku
4. Radosław Jeznach - sędzia Sądu Okręgowego w Płocku
5. Jacek Leśniak - sędzia Sądu Rejonowego w Płocku
ZAŁĄCZNIK Nr  25

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 25 W RADOMIU

1. Joanna Chlebna-Ćwil - Komisarz Wyborczy w Radomiu II
2 Łukasz Kluska - sędzia Sądu Rejonowego w Pruszkowie
3. Marta Łobodzińska - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu
4. Stanisław Olchowy - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu
5. Marcin Kobylski - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu
6. Danuta Bojarska - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu
ZAŁĄCZNIK Nr  26

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 26 W SIEDLCACH

1. Karol Pachnik - Komisarz Wyborczy w Siedlcach I
2. Konrad Mielcarek - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
3. Mirosław Leszczyński - sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach
4. Dariusz Półtorak - sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach
5. Wojciech Michalak - sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach
ZAŁĄCZNIK Nr  27

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 27 W OPOLU

1. Joanna Maksymowicz-Szczepańska - Komisarz Wyborczy w Opolu II
2. Cezary Obermajer - sędzia Sądu Rejonowego w Kluczborku
3. Lilianna Krukowska - sędzia Sądu Rejonowego w Opolu
4. Adam Szokalski - sędzia Sądu Rejonowego w Opolu
5. Remigiusz Drzewiecki - sędzia Sądu Okręgowego w Nysie
6. Krzysztof Turczyński - sędzia Sądu Okręgowego w Opolu
ZAŁĄCZNIK Nr  28

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 28 W RZESZOWIE

1. Marcin Dudzik - Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I
2. Beata Bury - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
3. Tomasz Berezowski - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
4. Jan Drąg - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
5. Wojciech Dudek - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
6. Łukasz Oliwa - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
7. Łukasz Palacz - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
8. Grzegorz Pliś - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
ZAŁĄCZNIK Nr  29

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 29 W KROŚNIE

1. Kamil Konrad Janiec - Komisarz Wyborczy w Krośnie I
2. Marek Syrek - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie
3. Elżbieta Stachyrak - sędzia Sądu Rejonowego w Jaśle
4. Paweł Gonet - sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie
5. Sylwia Szajna - sędzia Sądu Rejonowego w Brzozowie
ZAŁĄCZNIK Nr  30

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 30 W PRZEMYŚLU

1. Krzysztof Tryksza - Komisarz Wyborczy w Przemyślu
2. Grzegorz Dziura - sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu
3. Andrzej Wachowski - sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu
4. Beata Aleksander-Brzyska - sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu
5. Ewa Hełmecka - sędzia Sądu Rejonowego w Lubaczowie
ZAŁĄCZNIK Nr  31

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 31 W TARNOBRZEGU

1. Katarzyna Bryś-Dywan - Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu
2. Paweł Mazurkiewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Nisku
3. Lilianna Hamera - sędzia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
4. Wojciech Paluch - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
5. Marek Wójcik - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu
6. Stanisław Zych - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu
ZAŁĄCZNIK Nr  32

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 32 W BIAŁYMSTOKU

1. Jacek Malinowski - Komisarz Wyborczy w Białymstoku I
2. Jolanta Korwin-Piotrowska - sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku
3. Wojciech Jabłoński - sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku
4. Anna Wołkowycka-Kuźmińska - sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku
5. Iwona Hulko - sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku
ZAŁĄCZNIK Nr  33

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 33 W ŁOMŻY

1. Jan Leszczewski - Komisarz Wyborczy w Łomży
2. Krzysztof Adamiak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
3. Wiesława Kozikowska - sędzia Sądu Okręgowego w Łomży
4. Włodzimierz Wójcicki - sędzia Sądu Okręgowego w Łomży
5. Andrzej Kordowski - sędzia Sądu Okręgowego w Łomży
ZAŁĄCZNIK Nr  34

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 34 W SUWAŁKACH

1. Maciej Henryk Romotowski - Komisarz Wyborczy w Suwałkach
2. Jacek Sowul - sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach
3. Ryszard Filipow - sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach
4. Tomasz Uściłko - sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach
5. Beata Sieczkowska - sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach
ZAŁĄCZNIK Nr  35

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 35 W GDAŃSKU

1. Jakub Aleksandrowicz - Komisarz Wyborczy w Gdańsku II
2. Mariusz Nowicki - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
3. Agnieszka Witczak-Słoczyńska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
4. Adam Skórzewski - sędzia Sądu Rejonowego w Kartuzach
5. Dariusz Kardaś - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
6. Ilona Rudek - sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni
7. Julia Kuciel - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
8. Krystyna Szulc - sędzia Sądu Rejonowego w Kościerzynie
ZAŁĄCZNIK Nr  36

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 36 W SŁUPSKU

1. Tomasz Kowalczyk - Komisarz Wyborczy w Słupsku III
2. Marek Lagut - sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku
3. Justyna Celińska - sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie
4. Lucyna Adamiec - sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku
5. Anna Prucnal - sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku
ZAŁĄCZNIK Nr  37

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 37 W KATOWICACH

1. Michał Niedopytalski - Komisarz Wyborczy w Katowicach I
2. Paweł Wysocki - sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie
3. Mariusz Witkowski - sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
4. Katarzyna Siuda - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
5. Katarzyna Smołka - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
6. Krystyna Gaczek - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
7. Dorota Pasieka-Mrochem - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
8. Magdalena Jagiełło - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
9. Damian Owczarek - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
10. Justyna Kowalska - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
11. Marcin Schmidt - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
ZAŁĄCZNIK Nr  38

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 38 W BIELSKU-BIAŁEJ

1. Natalia Włoch-Kliś - Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III
2. Ryszard Brygier - sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
3. Mariusz Grążawski - sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
4. Andrzej Trzopek - sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
5. Beata Hajduga - sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
6. Marcin Kowrygo - sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
7. Krzysztof Pabiś - sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
8. Joanna Banaś-Paluch - sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
ZAŁĄCZNIK Nr  39

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 39 W CZĘSTOCHOWIE

1. Lidia Dudek - Komisarz Wyborczy w Częstochowie I
2. Agnieszka Pieńkowska-Szekiel - sędzia Sądu Rejonowego w Myszkowie
3. Piotr Sikora - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie
4. Anna Bojanowska-Wysmołek - sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie
5. Ewa Reterska - sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie
6. Marek Garlik - sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie
ZAŁĄCZNIK Nr  40

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 40 W KIELCACH

1. Jan Klocek - Komisarz Wyborczy w Kielcach I
2. Rafał Adamczyk - sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
3. Grzegorz Fura - sędzia Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
4. Dorota Kaniowska - sędzia Sądu Rejonowego w Końskich
5. Jadwiga Szner-Dobrowolska - sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach w stanie spoczynku
6. Dariusz Barczak - sędzia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
7. Hubert Wicik - sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
ZAŁĄCZNIK Nr  41

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 41 W OLSZTYNIE

1. Mariusz Stachowiak - Komisarz Wyborczy w Olsztynie I
2. Tomasz Madej - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
3. Tomasz Bulkowski - sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie
4. Arkadiusz Ziarko - sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie
5. Arkadiusz Rokicki - sędzia Sądu Rejonowego w Bartoszycach
6. Maciej Rzewuski - sędzia Sądu Rejonowego w Szczytnie
7. Jakub Błesiński - sędzia Sądu Rejonowego w Piszu
8. Dariusz Idzikowski - sędzia Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim
ZAŁĄCZNIK Nr  42

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 42 W ELBLĄGU

1. Arkadiusz Żaczek - Komisarz Wyborczy w Elblągu II
2. Jacek Bryl - sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu
3. Rafał Matysiak - sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu
4. Piotr Żywicki - sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu
5. Agnieszka Walkowiak - sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu
6. Małgorzata Dulczewska - sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu
ZAŁĄCZNIK Nr  43

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 43 W POZNANIU

1. Krzysztof Józefowicz - Komisarz Wyborczy w Poznaniu I
2. Marcin Grabowski - sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu
3. Robert Grześ - sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
4. Michał Inglot - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
5. Tomasz Kosmalewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
6. Agnieszka Marek - sędzia Sądu Rejonowego w Śremie
7. Anna Mikołajczak - sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
8. Mateusz Przybylak - sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu
ZAŁĄCZNIK Nr  44

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 44 W KALISZU

1. Anna Zofia Krysicka - Komisarz Wyborczy w Kaliszu I
2. Wojciech Vogt - sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
3. Barbara Mokras - sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
4. Ireneusz Kawęcki - sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
5. Jacek Małolepszy - sędzia Sądu Rejonowego w Kępnie w stanie spoczynku
6. Michał Włodarek - sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu
ZAŁĄCZNIK Nr  45

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 45 W KONINIE

1. Michał Jankowski - Komisarz Wyborczy w Koninie I
2. Karolina Przybylska - sędzia Sądu Rejonowego w Turku
3. Piotr Jasnowski - sędzia Sądu Rejonowego w Turku
4. Tomasz Miśkiewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Słupcy
5. Bogdan Radecki - sędzia Sądu Rejonowego w Kole
6. Kinga Śliwińska-Buśkiewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Koninie
7. Adam Michalak - sędzia Sądu Rejonowego w Koninie
ZAŁĄCZNIK Nr  46

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 46 W LESZNIE

1. Marcin Czwojda - Komisarz Wyborczy w Lesznie
2. Marzena Łukaszewska-Niewrzęda - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
3. Ewa Kubacka-Batura - sędzia Sądu Rejonowego w Lesznie
4. Justyna Małłek-Napierała - sędzia Sądu Rejonowego w Lesznie
5. Violetta Szurkowska - sędzia Sądu Rejonowego w Lesznie
ZAŁĄCZNIK Nr  47

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 47 W PILE

1. Roma Dworzańska - Komisarz Wyborczy w Pile II
2. Daniel Jurkiewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Wągrowcu
3. Przemysław Okowicki - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
4. Piotr Chrzanowski - sędzia Sądu Rejonowego w Trzciance
5. Jerzy Paliwoda - sędzia Sądu Rejonowego w Pile
6. Beata Ksiądz - sędzia Sądu Rejonowego w Pile
ZAŁĄCZNIK Nr  48

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 48 W SZCZECINIE

1. Anna Sienkiewicz - Komisarz Wyborczy w Szczecinie II
2. Jacek Szreder - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie
3. Anna Stasiewicz-Kokotowska - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie
4. Marzenna Ernest - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie
5. Robert Bury - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie
6. Rafał Lila - sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie
ZAŁĄCZNIK Nr  49

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 49 W KOSZALINIE

1. Marek Mazur - Komisarz Wyborczy w Koszalinie I
2. Piotr Boguszewski - sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie
3. Marcin Myszka - sędzia Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim
4 Robert Kucharski - sędzia Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim
5. Przemysław Żmuda - sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie
6. Marcin Mazur - sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie
7. Mariusz Dańczyszyn - sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.337

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Powołanie okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Data aktu: 23/03/2020
Data ogłoszenia: 06/04/2020
Data wejścia w życie: 23/03/2020