Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych.

M.P.20.1114
OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych
Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI KLIMATU I ŚRODOWISKA LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1. Instytuty badawcze:
1) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie;
2) Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym;
3) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie;
4) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach;
5) Instytut Energetyki w Warszawie;
6) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie;
7) Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
8) Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku;
9) Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
2. Parki narodowe:
1) Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi;
2) Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży;
3) Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy;
4) Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych;
5) Drawieński Park Narodowy z siedzibą w Drawnie;
6) Gorczański Park Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej;
7) Kampinoski Park Narodowy z siedzibą w Izabelinie;
8) Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze;
9) Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej;
10) Narwiański Park Narodowy z siedzibą w Kurowie;
11) Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie;
12) Park Narodowy "Bory Tucholskie" z siedzibą w Charzykowach;
13) Park Narodowy Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju;
14) Park Narodowy "Ujście Warty" z siedzibą w Chyrzynie;
15) Pieniński Park Narodowy z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem;
16) Poleski Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie;
17) Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu;
18) Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie;
19) Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie;
20) Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem;
21) Wielkopolski Park Narodowy z siedzibą w Jeziorach;
22) Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem;
23) Woliński Park Narodowy z siedzibą w Międzyzdrojach.
3. Szkoły leśne:
1) Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie;
2) Technikum Leśne w Białowieży;
3) Technikum Leśne w Miliczu;
4) Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta;
5) Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego;
6) Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku;
7) Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju;
8) Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku;
9) Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju;
10) Zespół Szkół Leśnych w Lesku;
11) Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu.
4. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;
2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;
5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
6) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;
7) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
8) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
9) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
10) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
11) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;
12) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
13) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
14) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
15) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
16) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
5. Pozostałe jednostki organizacyjne:
1) Agencja Rezerw Materiałowych;
2) Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie;
3) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej;
4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
5) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w Warszawie;
6) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z siedzibą w Otwocku-Świerku.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.1114

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych.
Data aktu: 24/11/2020
Data ogłoszenia: 03/12/2020
Data wejścia w życie: 03/12/2020