Nadanie odznaczeń.

M.P.07.52.603
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 maja 2007 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 64/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki:

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz organizacji gazu płynnego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Beszterda Ryszard, 2. Kubiak Adam Józef, 3. Paulo Ryszard Mieczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Szablewski Jerzy Stanisław, 5. Ślagowski Roman,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Komorowska-Kulik Joanna Maria, 7. Petryka Marek, 8. Wyrzykowska Urszula Barbara,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Herman-Bartoszewska Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Białek Arkadiusz, 11. Kroczek Klaudia, 12. Połeć Iwona Katarzyna,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności w ratownictwie górniczym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Dziura Zbigniew, 14. Komarek Karol Wilhelm, 15. Stradowski Andrzej Włodzimierz, 16. Świerczek Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Drobny Sławomir, 18. Drosik Tomasz, 19. Gilas Jarosław, 20. Łabęcki Jarosław Piotr, 21. Marczak Krzysztof, 22. Markiewicz Jerzy, 23. Wagstyl Karol Stefan, 24. Zarzyka Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Boryczka Witold, 26. Cieśla Roman, 27. Hanus Piotr, 28. Kmiecik Wiesław, 29. Kula Henryk Józef, 30. Lubszczyk Ireneusz Antoni, 31. Maron Leszek, 32. Molik Jerzy, 33. Ostrowski Piotr, 34. Potyka Zenon Karol, 35. Pryszcz Piotr, 36. Stryjak Jacek Michał, 37. Szaniawski Jarosław, 38. Świrski Marian,

na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej

za zasługi w pracy zawodowej i działalności w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Maziarz Janusz, 40. Szczepaniak Marek,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi w pracy zawodowej na rzecz szkolnictwa artystycznego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Handke Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Majewska Mirosława Barbara, 43. Rauhut Barbara, 44. Tyburska Henryka, 45. Wiśniewski Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Ganclerz Irena Regina, 47. Kędzierska Anna Zofia, 48. Kranc Krzysztof Dariusz, 49. Matuszewski Jacek Paweł, 50. Piastowski Jacek Stanisław, 51. Siniarska Jolanta Cecylia, 52. Szwajdler Bożena Maria, 53. Wdowicka-Mackiewicz Magdalena Zuzanna, 54. Włodarczyk Ewa Karolina, 55. Żurawska Zyta Ofka,

na wniosek Ministra Sportu

za zasługi dla rozwoju polskiego sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Boruch Piotr Marian, 57. Kosmol Maciej Witold, 58. Maroń Wiesław Kazimierz, 59. Roman Witold, 60. Wolański Adam,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

61. Jabłoński Cezary,

na wniosek Ministra Środowiska

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Sochaj Janusz Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Szuniewicz Lucjan,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności społecznej w ochronie zdrowia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Dziełak Renata Maria,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi na rzecz rozwoju kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Szczęsny Mieczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Banach Wojciech Bogdan, 67. Leśniak Alicja Bogumiła, 68. Siewkowski Michał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Rutkowska Maria,

za zasługi w pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Kawka Bogusław Teofil, 71. Kulig Roman Piotr, 72. Ostrowska Regina Maria, 73. Paśko Józef Jan, 74. Szewczuk Jan Piotr,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Józefaciuk Marian, 76. Tereszczuk Marian Michał, 77. Uściński Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Derlukiewicz Marian, 79. Gicewicz Henryk, 80. Szatałowicz Feliks, 81. Szatałowicz Zdzisław, 82. Szostakiewicz Józef, 83. Szudejko Mieczysław, 84. Telaczyński Józef, 85. Wiński Czesław Jan, 86. Żukowski Marian,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Zatorska-Karpuś Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Okliński Tomasz, 89. Podlodowska Zuzanna, 90. Pukaluk Mirosława, 91. Sokołowska Teresa, 92. Woźnica-Karczmarz Irena,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności na rzecz ochrony przyrody i środowiska

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Jaśkiewicz Dariusz Andrzej, 94. Wąsik Krzysztof,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Kaczmarek Włodzimierz Marek, 96. Wajszczyk Władysław Stanisław,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Tabencki Jan Juliusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Gryc Józef, 99. Kostecki Michał Zbigniew, 100. Kozłowski Ryszard Jan, 101. Krzyżanowski Ireneusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

102. Bala Stanisław, 103. Jabłońska Marianna, 104. Pielachowska Henryka, 105. Połosak Marzena Małgorzata, 106. Rakocki Ryszard, 107. Szczegielniak Krzysztof Jan, 108. Szulecki Zenon, 109. Wałachowska Jolanta Agnieszka,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

110. ks. Nowak Czesław Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Klusko Jan, 112. Komarnicki Zenon, 113. Zięba Julian,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

114. Wysocki Jan,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Garus Ignacy,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności w ratownictwie górniczym:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

116. Stajer Czesław Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Makutunowicz Antoni Stanisław, 118. Mańka Grzegorz, 119. Zieliński Janusz,

za zasługi dla rozwoju kultury:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Mnich Joachim Marian, 121. Staniek Alfons Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

122. Cierniak Zbigniew, 123. Demczuk Stanisław Wiesław, 124. Żurawiecka Ewa Władysława,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

125. Foltyn Henryk, 126. Kolendo Irena, 127. Morawiec Zdzisław, 128. Nowakowski Daniel, 129. Pobocha Marian, 130. ks. Skotnicki Edward Antoni, 131. Słupińska Krystyna Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

132. Konstanty Jan, 133. Sosnowski Marian Tomasz, 134. Stępień Jan, 135. Tchórz Ryszard Waldemar,

za zasługi w pracy artystycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

136. Salij Aleksander,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

137. Frańczak Anna Barbara, 138. Sadecka Halina Elżbieta, 139. Siemaszko Halina Zofia, 140. Wójtowicz Jerzy Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

141. Gawłowska-Bajda Beata Anna, 142. Cholewińska Magda Anna, 143. Dąbrowski Jarosław, 144. Satławska Jadwiga, 145. Szrek Marek Czesław, 146. Zając-Nogaj Anna, 147. Zaręba Marek Leszek,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

148. Boruń Anna, 149. Wątroba Jerzy, 150. Wicha Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

151. Chałat Ryszard, 152. Obara Sylwia Henryka, 153. Pawliński Jacek, 154. Podgajny Ryszard Adam, 155. Prokop Danuta, 156. Szwed Zbigniew, 157. Wąsik Bogdan,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w pracy zawodowej na rzecz rozwoju bibliotekarstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

158. Adamczyk Maria, 159. Wruszczak Bożena Aniela,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

160. Borysowska Agnieszka Sylwia, 161. Broda Elżbieta Krystyna, 162. Chruściana Ewa Małgorzata, 163. Czuba Wiktor Paweł, 164. Góra Anna Krystyna, 165. Krajewska Danuta, 166. Kreft Elżbieta, 167. Kujawa Bogumiła Edwarda, 168. Łojko Alicja Beata, 169. Małecka Elżbieta, 170. Maniak Danuta Maria, 171. Marcinowski Krzysztof, 172. Miękus Teresa, 173. Muszyńska Grażyna, 174. Weiss Małgorzata Aniela, 175. Wojtuń Wiesława Anna, 176. Zajączkowska Beata Bożena, 177. Zychowicz Małgorzata Jolanta, 178. Żurowska Zofia Elżbieta,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

179. Budnicki Michał,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

180. Warpechowski Zdzisław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

181. Boguski Marcin,

pośmiertnie

182. Trzonkowski Kamil,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM

ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

183. Wiśniewski Tadeusz.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020