Nadanie orderów i odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lipca 1997 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 138/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

za wybitne osiągnięcia w działalności patriotycznej, za zasługi w pracy społecznej i wychowawczej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Leżenski Cezary s. Jerzego,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Baier Jan s. Jana,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Karpowicz Zbigniew s. Alfonsa, 4. płk Kasperski Marian s. Stanisława, 5. Lewandowski Jan s. Stanisława, 6. Lisowski Witold s. Józefa, 7. Mróz Władysław s. Władysława, 8. Podbereski Wacław s. Zygmunta, 9. Skonka Czesław s. Stefana, 10. Smyczek Jerzy s. Wilhelma, 11. Zajewski Władysław s. Henryka,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. płk Buczak Mieczysław s. Teofila, 13. Bogdanowicz Jolanta c. Michała, 14. Gawron Wanda c. Józefa, 15. Łupina Andrzej s. Jana, 16. Łyczek Henryk s. Józefa, 17. Madaliński Stanisław s. Józefa, 18. Menduś Zofia c. Stanisława, 19. Pełczyński Józef s. Józefa, 20. Sobczak Jerzy s. Edwarda, 21. płk Szajding Karol s. Józefa, 22. Śliż Tadeusz s. Leona, 23. Śmiałek Mieczysław s. Stanisława,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Drap Janusz s. Bolesława, 25. Kowalik Jerzy s. Mieczysława, 26. ppłk Placek Bogusław s. Jana, 27. Pokrzywnicka-Kamińska Antonina c. Czesława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Taciak Janusz s. Ignacego, 29. Wawrzyk Henryk s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. por. Góral Jerzy s. Henryka, 31. Jelonek Julia c. Jana, 32. Kostuch Józef s. Antoniego, 33. Nowak Aleksandra c. Władysława, 34. kpt. Nowak Wieńczysław s. Lucjana, 35. mjr Woźniak Janusz s. Adolfa,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w środowisku wiejskim

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

36. Kiliński Zbigniew s. Jana,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

37. Czaczka Władysław s. Bronisława, 38. Miśkiewicz Henryk s. Walentego, 39. Mosiejko Leonard s. Jana, 40. Panfil Mirosław s. Szczepana, 41. Sobutkowski Marian s. Franciszka,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

42. Alaba Mieczysław s. Józefa, 43. Antochowski Jan s. Jana, 44. Charłampowicz Kazimierz s. Jana, 45. Chiliński Edward s. Mikołaja, 46. Dudek Tadeusz s. Andrzeja, 47. Dymiter Janina c. Lucjana, 48. Haber Franciszek s. Stanisława, 49. Habrat Stanisław s. Kazimierza, 50. Joszczyk Wiesław s. Stefana, 51. Koziej Helena c. Bolesława, 52. Królikowski Jerzy s. Mieczysława, 53. Krzesicki Henryk s. Antoniego, 54. Łoś Wiesław s. Stefana, 55. Malinowski Wojciech s. Czesława, 56. Matysiak Marian s. Stanisława, 57. Maziejuk Tadeusz s. Stanisława, 58. Pauliński Lech s. Dionizego, 59. Prorok Władysław s. Andrzeja, 60. Regulski Józef s. Zygmunta, 61. Renowicki Władysław s. Władysława, 62. Sobieszek Tadeusz s. Wacława, 63. Trąpczyński Franciszek s. Czesława, 64. Wójcik Lech s. Józefa, 65. Zając Stanisław s. Kazimierza,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Bąk Jerzy s. Antoniego, 67. Bińkowski Feliks s. Antoniego, 68. Chrapczyński Kazimierz s. Jana, 69. Czapska Elżbieta c. Michała, 70. Doniec Jacek s. Jana, 71. Dudek Danuta c. Wiktora, 72. Gierczak Maria c. Stanisława, 73. Graliński Jan s. Józefa, 74. Hurko Wacław s. Piotra, 75. Jaczun Ludwik s. Adama, 76. Jarosik Romuald s. Józefa, 77. Kempski Marian s. Józefa, 78. Kijko Jan s. Stefana, 79. Kołpak Andrzej s.Kazimierza, 80. Kowalska Janina c. Stanisława, 81. Kozak Marian s. Pawła, 82. Krówka Władysław s. Józefa, 83. Kruk Tadeusz s. Andrzeja, 84. Krzewiński Ignacy s. Józefa, 85. Krzywonos Józef s. Mieczysława, 86. Litwińczuk Ryszard s. Franciszka, 87. Machoń Kazimierz s. Józefa, 88. Maciejewski Marek s. Antoniego, 89. Marzec Jerzy s. Jana, 90. Mosbauer Waldemar s. Alberta, 91. Mrotek Zenon s. Floriana, 92. Noworól Maria c. Piotra, 93. Pyk Wiktor s. Franciszka, 94. Siutowicz Bolesław s. Stanisława, 95. Suproń Zbigniew s. Witolda, 96. Szwarc Zygmunt s. Czesława, 97. Świątek Wojciech s. Józefa, 98. Wodyński Bogdan s. Kazimierza, 99. Wójtowicz Stanisław s. Stanisława, 100. Zalewski Jan s. Waleriana, 101. Żak Zygmunt s. Antoniego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

102. Cywiński Andrzej s. Władysława, 103. Czapiewski Franciszek s. Leonarda, 104. Gielnik Dionizy s. Antoniego, 105. Grądek Lidia c. Dominika, 106. Kula Jerzy s. Romana, 107. Kunc Roman s. Stanisława, 108. Kusińska-Kania Iwona c. Józefa, 109. Pasennik Tadeusz s. Wacława, 110. Ślęczek Czesława c. Jana, 111. Śliwiński Mirosław s. Władysława, 112. Trzepacz Zenon s. Ignacego, 113. Wadoń Jan s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

114. Baszko Mieczysław s. Stanisława, 115. Bieńkowski Józef s. Antoniego, 116. Czerpak Robert s. Stanisława, 117. Idczak Bronisław s. Jana, 118. Jakimiuk Eugeniusz s. Eugeniusza, 119. Jankowski Maciej s. Jerzego, 120. Malinowski Lech s. Wiesława, 121. Piesio Jerzy s. Stanisława, 122. Pławski Eugeniusz s. Mieczysława, 123. Procyszyn Marek s. Franciszka, 124. Sawicka Helena c. Wacława, 125. Wojciechowski Ryszard s. Szczepana,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

126. Jankowski Marek s. Stanisława, 127. Kaszyński Wojciech s. Zygmunta.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021