Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 czerwca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 40/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Jeleniogórskiego:

1. Dzbański Henryk s. Stanisława, 2. Dzbańska Waleria c. Marcina, 3. Jabłonowski Władysław 4. Jabłonowska Helena, 5. Wrona Leon s. Michała, 6. Wrona Stanisława c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Katowickiego:

7. Adamiec Jan s. Pawła, 8. Adamiec Krystyna c. Zygmunta, 9. Barański Stanisław s. Antoniego, 10. Barańska Helena c. Edwarda, 11. Błaszczyk Leon, 12. Błaszczyk Amalia, 13. Chochoł Jan s. Michała, 14. Chochoł Władysława c. Józefa, 15. Ciapała Józef s. Teofila, 16. Ciapała Władysława c. Szymona, 17. Filipczak Teodor s. Franciszka, 18. Filipczak Wiktoria c. Juliana, 19. Grubka Józef s. Franciszka, 20. Grubka Małgorzata c. Jana, 21. Gruszczyński Jerzy s. Feliksa, 22. Gruszczyńska Janina c. Walentego, 23. Górecki Lucjan s. Jana, 24. Górecka Kazimiera c. Jana, 25. Gołębiowski Wincenty s. Piotra, 26. Gołębiowska Waleria c. Józefa, 27. Głowacki Andrzej s. Stanisława, 28. Głowacka Janina c. Franciszka, 29. Jokiel Marian s. Tomasza, 30. Jokiel Władysława c. Feliksa, 31. Jamrozy Franciszek s. Franciszka, 32. Jamrozy Teresa c. Franciszka, 33. Kaim Zdzisław s. Władysława, 34. Kaim Helena c. Mieczysława, 35. Kasperek Józef s. Szymona, 36. Kasperek Chryzantema c. Stanisława, 37. Kazibut Władysław s. Walentego, 38. Kazibut Zofia c. Stanisława, 39. Kocoń Wawrzyniec s. Wojciecha, 40. Kocoń Janina c. Kleofasa, 41. Koczupanda Franciszek s. Mikołaja, 42. Koczupanda Eleonora c. Pawła, 43. Koper Jan s. Franciszka, 44. Koper Janina c. Jana, 45. Kowalewski Piotr s. Bolesława, 46. Kowalewska Helena c. Stanisława, 47. Kozłowski Jan s. Wincentego, 48. Kozłowska Jadwiga c. Józefa, 49. Kubiczek Stanisław s. Konstantego, 50. Kubiczek Helena c. Juliana, 51. Lempa Jerzy, 52. Lempa Konkordia, 53. Marek Alojzy s. Hermana, 54. Marek Stefania c. Wincentego, 55. Mącznik Stanisław s. Sylwestra, 56. Mącznik Helena c. Michała, 57. Milik Stanisław s. Ludwika, 58. Milik Władysława c. Feliksa, 59. Mitręga Jan s. Karola, 60. Mitręga Anna c. Wilhelma, 61. Mól Mieczysław s. Andrzeja, 62. Mól Maria c. Andrzeja, 63. Niewiadomski Bronisław s. Stefana, 64. Niewiadomska Zofia c. Jana, 65. Nieckarz Mieczysław s. Stanisława, 66. Nieckarz Janina c. Andrzeja, 67. Pyciak Kazimierz s. Jana, 68. Pyciak Józefa c. Stanisława, 69. Palka Jan s. Juliusza, 70. Palka Stefania c. Augustyna, 71. Sroka Tadeusz s. Edwarda, 72. Sroka Henryka c. Józefa, 73. Starnawski Stanisław s. Piotra, 74. Starnawska Irena c. Stanisława, 75. Sternak Henryk, 76. Sternak Karolina, 77. Szafrański Wacław s. Józefa, 78. Szafrańska Helena c. Stanisława, 79. Til Józef s. Izydora, 80. Til Maria c. Antoniego, 81. Warzecha Władysław s. Władysława, 82. Warzecha Janina c. Piotra, 83. Witkowicz Czesław s. Piotra, 84. Witkowicz Zofia c. Jana, 85. Wojtulewicz Jan s. Lucjana, 86. Wojtulewicz Józefa c. Bronisława, 87. Zdechlik Mieczysław s. Tomasza, 88. Zdechlik Helena c. Edwarda,

na wniosek Wojewody Kieleckiego:

89. Barwiński Władysław s. Ludwika, 90. Barwińska Marianna c. Józefa, 91. Bielas Władysław s. Szczepana, 92. Bielas Władysława c. Jana, 93. Bielecki Władysław s. Franciszka, 94. Bielecka Eleonora c. Piotra, 95. Choroszyński Szczepan s. Stanisława, 96. Choroszyńska Danuta c. Zygmunta, 97. Cielibała Franciszek s. Wincentego, 98. Cielibała Wanda c. Józefa, 99. Cudzik Bolesław s. Antoniego, 100. Cudzik Natalia c. Józefa, 101. Drzazga Kazimierz s. Pawła, 102. Drzazga Marianna c. Władysława, 103. Dudzic Jan s. Walentego, 104. Dudzic Stanisława c. Wojciecha, 105. Dzwonek Mieczysław s. Antoniego, 106. Dzwonek Marianna c. Adama, 107. Gad Antoni s. Michała, 108. Gad Janina c. Józefa, 109. Górzyński Jan s. Kazimierza, 110. Górzyńska Rozalia c. Józefa, 111. Grychowski Jan s. Antoniego, 112. Grychowska Maria c. Teodora, 113. Hyb Józef s. Stanisława, 114. Hyb Romualda c. Władysława, 115. Kaniowski Marian s. Wojciecha, 116. Kaniowska Helena c. Pawła, 117. Kantor Bronisław s. Wincentego, 118. Kantor Kazimiera c. Jana, 119. Kot Aleksander s. Michała, 120. Kot Józefa c. Jana, 121. Krawczyński Jan s. Michała, 122. Krawczyńska Helena c. Ludwika, 123. Lis Stanisław s. Józefa, 124. Lis Janina c. Józefa, 125. Mistachowicz Stefan s. Michała, 126. Mistachowicz Janina c. Michała, 127. Myca Feliks, 128. Myca Emilia, 129. Ogonowski Józef s. Wincentego, 130. Ogonowska Janina c. Adama, 131. Pająk Stefan s. Jana, 132. Pająk Otolia c. Józefa, 133. Smolarczyk Stanisław s. Józefa, 134. Smolarczyk Janina c. Jana, 135. Sochacki Marian s. Franciszka, 136. Sochacka Stanisława c. Andrzeja, 137. Sójka Stanisław s. Pawła, 138. Sójka Marianna c. Stanisława, 139. Tonia Aleksander s. Piotra, 140. Tonia Czesława c. Józefa, 141. Trzepizur Czesław s. Józefa, 142. Trzepizur Marianna c. Jana, 143. Wawrzoła Władysław s. Stanisława, 144. Wawrzoła Helena c. Jana, 145. Wiech Józef s. Marcina, 146. Wiech Janina c. Ignacego, 147. Wolak Mieczysław s. Piotra, 148. Wolak Janina c. Stanisława, 149. Zagdański Stanisław s. Mikołaja, 150. Zagdańska Bronisława c. Cyriaka,

na wniosek Wojewody Krakowskiego:

151. Blitek Stefan s. Macieja, 152. Blitek Helena c. Andrzeja, 153. Całek Józef s. Wincentego, 154. Całek Stanisława c. Aleksandra, 155. Chmielik Benedykt, 156. Chmielik Aniela, 157. Chwastek Jerzy s. Stanisława, 158. Chwastek Janina c. Adama, 159. Ćwiertniewicz Władysław s. Marcina, 160. Ćwiertniewicz Aleksandra c. Jana, 161. Engelman Tadeusz, 162. Engelman Eugenia, 163. Fogelgesang Jan s. Stefana, 164. Fogelgesang Wanda c. Jana, 165. Głowacki Bronisław s. Jana, 166. Głowacka Elżbieta c. Karola, 167. Hajdaś Józef s. Tomasza, 168. Hajdaś Marianna c. Romualda, 169. Hojda Tadeusz s. Michała, 170. Hojda Adela c. Stefana, 171. Jabłoński Władysław s. Stanisława, 172. Jabłońska Otolia c. Franciszka, 173. Jachimczyk Józef s. Ludwika, 174. Jachimczyk Krystyna c. Antoniego, 175. Kois Jan s. Adama, 176. Kois Aniela c. Kacpra, 177. Kolud Franciszek s. Jakuba, 178. Kolud Eugenia c. Władysława, 179. Kowal Antoni s. Józefa, 180. Kowal Helena c. Romana, 181. Król Antoni s. Jana, 182. Król Marianna c. Antoniego, 183. Małysa Adam s. Michała, 184. Małysa Bolesława c. Stanisława, 185. Mzyk Jan s. Piotra, 186. Mzyk Longina c. Stanisława, 187. Naściszewski Henryk s. Władysława, 188. Naściszewska Irena c. Franciszka, 189. Nowak Tadeusz s. Franciszka, 190. Nowak Adela c. Stanisława, 191. Pagacz Stanisław s. Józefa, 192. Pagacz Emilia c. Stanisława, 193. Rążewski Kazimierz s. Aleksandra, 194. Rążewska Helena c. Kazimierza, 195. Rozum Józef s. Szymona, 196. Rozum Aniela c. Franciszka, 197. Sadowski Władysław s. Wojciecha, 198. Sadowska Maria c. Antoniego, 199. Sołek Julian s. Stanisława, 200. Sołek Władysława c. Dydaka, 201. Stroński Antoni s. Władysława, 202. Strońska Helena c. Floriana, 203. Twardosz Władysław s. Łukasza, 204. Twardosz Władysława c. Jana, 205. Zając Wincenty s. Jakuba, 206. Zając Józefa c. Walentego, 207. Zawartka Mieczysław s. Jakuba, 208. Zawartka Helena c. Jakuba, 209. Ziętek Władysław s. Jana, 210. Ziętek Helena c. Jana, 211. Zyguła Mieczysław s. Ludwika, 212. Zyguła Krystyna c. Jana,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego:

213. Gocek Zygmunt s. Jana, 214. Gocek Janina c. Andrzeja, 215. Harłacz Franciszek s. Jana, 216. Harłacz Franciszka c. Józefa, 217. Maciocha Roman s. Wawrzyńca, 218. Maciocha Janina c. Jana, 219. Marcinik Władysław s. Jana, 220. Marcinik Ryszarda c. Michała,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

221. Aryż Edward s. Jana, 222. Aryż Rozalia c. Aleksandra, 223. Białek Franciszek s. Józefa, 224. Białek Rozalia c. Ignacego, 225. Błaszak Bolesław s. Antoniego, 226. Błaszak Maria c. Jakuba, 227. Czarnecki Gracjan s. Franciszka, 228. Czarnecka Maria c. Jakuba, 229. Dąbrowski Stanisław s. Michała, 230. Dąbrowska Aniela c. Piotra, 231. Federowicz Zygmunt s. Franciszka, 232. Federowicz Weronika c. Józefa, 233. Frankowski Bolesław s. Karola, 234. Frankowska Krystyna c. Józefa, 235. Hentosz Jan s. Michała, 236. Hentosz Marianna c. Jana, 237. Hofman Stanisław s. Piotra, 238. Hofman Stefania c. Wiktora, 239. Hrycyszyn Bronisław s. Józefa, 240. Hrycyszyn Julianna c. Andrzeja, 241. Jurków Józef s. Jana, 242. Jurków Bogumiła c. Stefana, 243. Kobiałka Jan s. Michała, 244. Kobiałka Katarzyna c. Antoniego, 245. Kejza Władysław s. Jana, 246. Kejza Stanisława c. Franciszka, 247. Lisik Szczepan s. Franciszka, 248. Lisik Stefania c. Franciszka, 249. Łysiak Stanisław, s. Jana, 250. Łysiak Aniela c. Wojciecha, 251. Mech Józef s. Tomasza, 252. Mech Helena c. Marcina, 253. Nabagło Władysław s. Jana, 254. Nabagło Paulina c. Jana, 255. Nagler Jan s. Franciszka, 256. Nagler Alfreda c. Franciszka, 257. Pieńko Władysław s. Ludwika, 258. Pieńko Antonina c. Ignacego, 259. Płaziak Franciszek s. Jakuba, 260. Płaziak Weronika c. Józefa, 261. Przybylski Jan s. Tomasza, 262. Przybylska Janina c. Michała, 263. Rudowicz Stanisław s. Józefa, 264. Rudowicz Marianna c. Szczepana, 265. Serafin Stefan s. Jana, 266. Serafin Helena c. Józefa, 267. Struk Stanisław s. Grzegorza, 268. Struk Aniela c. Władysława, 269. Szatkowski Jan s. Stanisława, 270. Szatkowska Stanisława, c. Stanisława, 271. Tomasik Piotr s. Władysława, 272. Tomasik Salomea c. Teofila, 273. Wojciechowski Jan s. Jana, 274. Wojciechowska Stefania c. Wojciecha, 275. Zbadyński Władysław s. Teodora, 276. Zbadyńska Stanisława c. Józefa, 277. Żarowski Józef s. Antoniego, 278. Żarowska Franciszka c. Michała, 279. Żywicki Jan s. Jana, 280. Żywicka Stanisława c. Wincentego,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

281. Barbaś Hieronim s. Jana, 282. Barbaś Maria c. Aleksandra, 283. Cieloch Józef s. Wojciecha, 284. Cieloch Stanisława c. Józefa, 285. Chyła Stanisław s. Jana, 286. Chyła Sabina c. Ludwika, 287. Ćwiklak Stefan s. Aleksandra, 288. Ćwiklak Stanisława c. Stanisława, 289. Deska Mieczysław, 290. Deska Jadwiga, 291. Domański Tomasz s. Franciszka, 292. Domańska Halina c. Józefa, 293. Dzikowski Józef s. Michała, 294. Dzikowska Aleksandra c. Antoniego, 295. Fal Stanisław s. Stanisława, 296. Fal Marianna c. Ludwika, 297. Jagiełło Zdzisław s. Władysława, 298. Jagiełło Stanisława c. Wacława, 299. Jeżewski Władysław s. Stanisława, 300. Jeżewska Stanisława c. Stanisława, 301. Jędrych Henryk s. Józefa, 302. Jędrych Stanisława c. Stanisława, 303. Kalbarczyk Ryszard s. Aleksandra, 304. Kalbarczyk Janina c. Ignacego, 305. Kociołek Stanisław s. Józefa, 306. Kociołek Stanisława c. Pawła, 307. Komosa Stanisław s. Romana, 308. Komosa Józefa c. Jana, 309. Korczak Jan s. Antoniego, 310. Korczak Zofia c. Stanisława, 311. Kozicki Marian s. Antoniego, 312. Kozicka Alicja c. Aleksandra, 313. Kurant Stanisław s. Józefa, 314. Kurant Zofia c. Michała, 315. Kusal Władysław s. Ignacego, 316. Kusal Leokadia c. Jana, 317. Kwiecień Władysław, 318. Kwiecień Zofia, 319. Lakowski Jan s. Władysława, 320. Lakowska Natalia c. Szczepana, 321. Ługowski Jan s. Józefa, 322. Ługowska Stanisława c. Jana, 323. Łukasiewicz Stefan s. Stanisława, 324. Łukasiewicz Sabina c. Bronisława, 325. Marczak Jan s. Aleksandra, 326. Marczak Marianna c. Stanisława, 327. Marczak Mieczysław s. Adama, 328. Marczak Janina c. Antoniego, 329. Mazik Zygmunt s. Władysława, 330. Mazik Helena c. Franciszka, 331. Miazga Bolesław s. Antoniego, 332. Miazga Regina c. Jana, 333. Michalczyk Tadeusz s. Feliksa, 334. Michalczyk Maria c. Karola, 335. Ośko Edward s. Jana, 336. Ośko Janina c. Ludwika, 337. Pękala Józef s. Stanisława, 338. Pękala Leonarda c. Franciszka, 339. Pszczoła Edward s. Albina, 340. Pszczoła Apolonia c. Stanisława, 341. Raabe Julian s. Juliusza, 342. Raabe Jadwiga c. Władysława, 343. Rybarski Czesław s. Jana, 344. Rybarska Janina c. Józefa, 345. Rzeszotek Feliks s. Franciszka, 346. Rzeszotek Leokadia c. Władysława, 347. Sągała Władysław s. Stanisława, 348. Sągała Karolina c. Pawła, 349. Smutek Henryk s. Stanisława, 350. Smutek Janina c. Józefa, 351. Sudnik Jerzy s. Wincentego, 352. Sudnik Irena c. Stanisława, 353. Sułek Stanisław s. Jana, 354. Sułek Leokadia c. Jana, 355. Szponar Bolesław s. Antoniego, 356. Szponar Helena c. Jana, 357. Wiejak Mieczysław s. Jana, 358. Wiejak Genowefa c. Aleksandra, 359. Załucki Tadeusz s. Wojciecha, 360. Załucka Zofia c. Adama, 361. Żaba Wacław s. Jana, 362. Żaba Helena c. Michała, 363. Żmuda Jan s. Antoniego, 364. Żmuda Genowefa c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Olsztyńskiego:

365. Bereznowski Stanisław s. Wincentego, 366. Bereznowska Wanda c. Mikołaja, 367. Biernat Zdzisław s. Marka, 368. Biernat Władysława c. Władysława, 369. Butkiewicz Piotr s. Aleksandra, 370. Butkiewicz Krystyna c. Józefa, 371. Ciombor Antoni s. Bronisława, 372. Ciombor Halina c. Zenona, 373. Gasperowicz Marian s. Michała, 374. Gasperowicz Marianna c. Andrzeja, 375. Gil Władysław s. Bronisława, 376. Gil Wanda c. Michała, 377. Grabowski Władysław s. Bolesława, 378. Grabowska Irena c. Józefa, 379. Kacprzyk Franciszek s. Pawła, 380. Kacprzyk Janina c. Antoniego, 381. Kopyczyński Franciszek s. Franciszka, 382. Kopyczyńska Waltraut c. Gustawa, 383. Kotef Michał s. Hipolita, 384. Kotef Maria c. Zenona, 385. Kowieski Władysław s. Ignacego, 386. Kowieska Natalia c. Aleksandra, 387. Momot Edward s. Andrzeja, 388. Momot Aniela c. Jana, 389. Monkiewicz Wiktor s. Kajetana, 390. Monkiewicz Anastazja c. Michała, 391. Orzec Stefan s. Stanisława, 392. Orzec Bogumiła c. Władysława, 393. Przybyl Stefan s. Franciszka, 394. Przybyl Zofia c. Stanisława, 395. Rosek Stanisław s. Jana, 396. Rosek Genowefa c. Kazimierza, 397. Rusak Józef s. Stanisława, 398. Rusak Jadwiga c. Jana, 399. Srzednicki Aleksander s. Lucjana, 400. Srzednicka Zofia c. Władysława, 401. Stęplewski Stefan s. Antoniego, 402. Stęplewska Regina c. Stefana, 403. Ślesicki Władysław s. Jakuba, 404. Ślesicka Janina c. Kazimierza, 405. Witkowski Antoni s. Antoniego, 406. Witkowska Helena c. Konstantego, 407. Zieliński Jan s. Władysława, 408. Zielińska Zofia c. Wincentego,

na wniosek Wojewody Siedleckiego:

409. Arbuziński Czesław s. Józefa, 410. Arbuzińska Halina c. Franciszka, 411. Dobosz Ludwik s. Aleksandra, 412. Dobosz Genowefa c. Michała, 413. Jastrzębski Jan s. Stefana, 414. Jastrzębska Regina c. Władysława, 415. Karwowski Henryk s. Leona, 416. Karwowska Zofia c. Teodora, 417. Kociuba Wacław s. Andrzeja, 418. Kociuba Zofia c. Andrzeja, 419. Krasuski Stanisław s. Jana, 420. Krasuska Teresa c. Jana, 421. Łuka Jan s. Michała, 422. Łuka Jadwiga c. Józefa, 423. Myrcha Heronim s. Aleksandra, 424. Myrcha Henryka c. Władysława, 425. Nowak Edward s. Teofila, 426. Nowak Czesława c. Stanisława, 427. Nowodziński Mieczysław s. Stanisława, 428. Nowodzińska Kazimiera c. Teofila, 429. Pokora Jan s. Stanisława, 430. Pokora Zofia c. Władysława, 431. Rękawek Michał s. Władysława, 432. Rękawek Marianna c. Piotra, 433. Sławecki Józef s. Antoniego, 434. Sławecka Kazimiera c. Mikołaja, 435. Urban Stefan s. Stanisława, 436. Urban Marianna c. Karola, 437. Wielogórski Aleksander s. Jana, 438. Wielogórska Amelia c. Juliana, 439. Zawadzki Henryk s. Karola, 440. Zawadzka Genowefa c. Władysława,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

441. Bartkiewicz Władysław s. Adama, 442. Bartkiewicz Irena c. Franciszka, 443. Bedyński Robert s. Franciszka, 444. Bedyńska Krystyna c. Kazimierza, 445. Brzozowski Henryk s. Władysława, 446. Brzozowska Irena c. Karola, 447. Chachulski Mieczysław s. Władysława, 448. Chachulska Eleonora c. Michała, 449. Górak Czesław s. Kazimierza, 450. Górak Wacława c. Stefana, 451. Jaworek Eugeniusz s. Józefa, 452. Jaworek Jadwiga c. Władysława, 453. Kośmiński Kazimierz s. Stanisława, 454. Kośmińska Felicja c. Stanisława, 455. Łapiński Eugeniusz s. Franciszka, 456. Łapińska Irena c. Józefa, 457. Marks Ludwik s. Antoniego, 458. Marks Halina c. Stanisława, 459. Olbrycht Mieczysław s. Michała, 460. Olbrycht Jadwiga c. Wacława, 461. Olejniczak Zygmunt s. Marcina, 462. Olejniczak Anna c. Stanisława, 463. Perkiel Hilary s. Michała, 464. Perkiel Danuta c. Bronisława, 465. Sokołowski Jan s. Władysława, 466. Sokołowska Czesława c. Franciszka, 467. Stabrowski Eugeniusz s. Jana, 468. Stabrowska Krystyna c. Józefa, 469. Suchanek Ignacy s. Ignacego, 470. Suchanek Róża c. Edwarda, 471. Szywała Franciszek s. Jana, 472. Szywała Marianna c. Józefa, 473. Świeżaczyński Władysław s. Zdzisława, 474. Świeżaczyńska Aleksandra c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Wrocławskiego:

475. Bednarek Józef s. Józefa, 476. Bednarek Paulina c. Kazimierza, 477. Biernaczyk Edmund s. Wawrzyńca, 478. Biernaczyk Krystyna c. Edwarda, 479. Cybulski Jan s. Cezarego, 480. Cybulska Janina c. Antoniego, 481. Danielczuk Władysław s. Michała, 482. Danielczuk Maria c. Feliksa, 483. Deptuszewski Stefan s. Mikołaja, 484. Deptuszewska Marianna c. Józefa, 485. Długosz Modest, 486. Długosz Maria, 487. Eljaszczuk Jan s. Jana, 488. Eljaszczuk Leokadia c. Władysława, 489. Kapusta Kazimierz s. Kazimierza, 490. Kapusta Halina c. Antoniego, 491. Kazmierczak Stanisław s. Tomasza, 492. Kazmierczak Maria c. Piotra, 493. Kuszpit Władysław s. Pawła, 494. Kuszpit Wanda c. Stanisława, 495. Łużny Władysław s. Tomasza, 496. Łużna Helena c. Tomasza, 497. Malinowski Kazimierz s. Stanisława, 498. Malinowska Stanisława c. Jana, 499. Marcuch Jan s. Jana, 500. Marcuch Helena c. Teodora, 501. Matczuk Kazimierz s. Józefa, 502. Matczuk Stanisława c. Ludwika, 503. Matyja Teodor s. Stanisława, 504. Matyja Alicja c. Stanisława, 505. Michalczuk Mieczysław s. Jakuba, 506. Michalczuk Leokadia c. Bolesława, 507. Mochoń Zygmunt s. Władysława, 508. Mochoń Stanisława c. Józefa, 509. Paluch Józef s. Marcina, 510. Paluch Józefa c. Franciszka, 511. Partyka Jan s. Stanisława, 512. Partyka Stefania c. Władysława, 513. Pazgan Józef, 514. Pazgan Michalina, 515. Rotman Sylwester s. Jana, 516. Rotman Helena c. Antoniego, 517. Rzadki Zbigniew s. Tadeusza, 518. Rzadka Barbara c. Antoniego, 519. Smyczyński Władysław s. Piotra, 520. Smyczyńska Janina c. Jana, 521. Specylak Józef s. Jana, 522. Specylak Maria c. Macieja, 523. Sucharski Antoni s. Karola, 524. Sucharska Alina c. Feliksa, 525. Strzelczak Jan s. Wojciecha, 526. Strzelczak Zofia c. Walentego, 527. Szmigiel Antoni s. Wawrzyńca, 528. Szmigiel Józefa c. Antoniego, 529. Szydłowski Karol s. Karola, 530. Szydłowska Marta c. Antoniego, 531. Tasarz Bolesław, 532. Tasarz Marta, 533. Tokarski Jan s. Zenona, 534. Tokarska Kazimiera c. Felicjana, 535. Tomanik Władysław s. Rocha, 536. Tomanik Joanna c. Fryderyka, 537. Trojan Jakub s. Franciszka, 538. Trojan Zuzanna c. Franciszka, 539. Trzaska Zbigniew s. Jana, 540. Trzaska Stefania c. Józefa, 541. Wilisowski Franciszek s. Stanisława, 542. Wilisowska Helena c. Józefa, 543. Zalewski Piotr s. Piotra, 544. Zalewska Maria c. Franciszka.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021