Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 marca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 17/97 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Gdańskiego:

1. Antkowiak Marian s. Antoniego, 2. Antkowiak Irma c. Stanisława, 3. Babiński Józef s. Stanisława, 4. Babińska Klara c. Pawła, 5. Baranowski Józef s. Feliksa, 6. Baranowska Teresa c. Bernarda, 7. Bielawski Józef s. Sotora, 8. Bielawska Krystyna c. Bronisława, 9. Brandt Bernard s. Ignacego, 10. Brandt Urszula c. Pawła, 11. Budzisz Antoni s. Klemensa, 12. Budzisz Anna c. Walentego, 13. Budzyń Bolesław, 14. Budzyń Danuta, 15. Bugaj Kazimierz s. Tomasza, 16. Bugaj Feliksa c. Antoniego, 17. Czernowski Jerzy s. Jana, 18. Czernowska Krystyna c. Mieczysława, 19. Drążek Alfred s. Józefa, 20. Drążek Józefa c. Walentego, 21. Dykowski Wiktor s. Wincentego, 22. Dykowska Natalia c. Franciszka, 23. Górski Jan s. Sylwestra, 24. Górska Leokadia c. Jana, 25. Hollmann Hubert s. Edwarda, 26. Hollmann Otylia c. Leona, 27. Horzela Stefan s. Stanisława, 28. Horzela Gertruda c. Piotra, 29. Janzen Leon s. Roberta, 30. Janzen Urszula c. Romana, 31. Jeziorowski Jan s. Andrzeja, 32. Jeziorowska Bronisława c. Stanisława, 33. Kaczmarek Stefan s. Bolesława, 34. Kaczmarek Genowefa c. Franciszka, 35. Kaczmarek Tadeusz s. Teofila, 36. Kaczmarek Klara c. Józefa, 37. Kalandyk Wojciech s. Wojciecha, 38. Kalandyk Cecylia c. Józefa, 39. Kasztelan Kazimierz s. Franciszka, 40. Kasztelan Teresa c. Franciszka, 41. Klas Grzegorz s. Antoniego, 42. Klas Klara c. Aleksandra, 43. Knopa Józef s. Stanisława, 44. Knopa Helena c. Augustyna, 45. Kociński Teodor, 46. Kocińska Jadwiga, 47. Kohnke Albin s. Klemensa, 48. Kohnke Marta c. Adama, 49. Korta Adam s. Józefa, 50. Korta Róża c. Władysława, 51. Kotecki Stanisław s. Wincentego, 52. Kotecka Julia c. Jana, 53. Kotłowski Antoni s. Leona, 54. Kotłowska Leokadia c. Jana, 55. Kotus Edward s. Jana, 56. Kotus Irena c. Juliusza, 57. Kozłowski Kazimierz s. Feliksa, 58. Kozłowska Eleonora c. Franciszka, 59. Krampa Józef s. Wojciecha, 60. Krampa Anna c. Jana, 61. Krzymiński Leon s. Jana, 62. Krzymińska Kazimiera c. Michała, 63. Kurlapski Zygmunt s. Józefa, 64. Kurlapska Dominika c. Józefa, 65. Laskowski Władysław s. Michała, 66. Laskowska Józefa c. Józefa, 67. Lisakowski Jakub s. Jakuba, 68. Lisakowska Helena c. Wiktora, 69. Łączyński Józef s. Mieczysława, 70. Łączyńska Klara c. Stanisława, 71. Makowski Józef s. Anastazego, 72. Makowska Irena c. Wacława, 73. Marszałek Czesław s. Michała, 74. Marszałek Helena c. Antoniego, 75. Mierzicki Jan s. Józefa, 76. Mierzicka Emilia c. Jana, 77. Noga Roman s. Franciszka, 78. Noga Józefa c. Jana,79. Ocieszak Stanisław, 80. Ocieszak Leokadia, 81. Okroj Paweł s. Franciszka, 82. Okroj Wanda c. Jana, 83. Pewniak Edmund s. Józefa, 84. Pewniak Helena c. Franciszka, 85. Piankowski Józef s. Józefa, 86. Piankowska Eryka c. Franciszka, 87. Podeszwiak Czesław s. Stanisława, 88. Podeszwiak Teresa c. Bernarda, 89. Porczyński Zbigniew s. Antoniego, 90. Porczyńska Maria c. Józefa, 91. Przewoski Zygmunt s. Albina, 92. Przewoska Krystyna c. Bolesława, 93. Pulkowski Franciszek, 94. Pulkowska Irena, 95. Rachau Bruno s. Beniamina, 96. Rachau Waleria c. Juliusza, 97. Sadowski Tadeusz s. Jana, 98. Sadowska Janina c. Antoniego, 99. Serafin Mieczysław s. Eugeniusza, 100. Serafin Stefania c. Władysława, 101. Sergiel Marian s. Wojciecha, 102. Sergiel Genowefa c. Piotra, 103. Siudara Władysław s. Marcina, 104. Siudara Stanisława c. Mikołaja, 105. Skórowski Bernard s. Jana, 106. Skórowska Agnieszka c. Józefa, 107. Skrzypkowski Ignacy s. Ignacego, 108. Skrzypkowska Bronisława c. Leona, 109. Smuczyński Władysław s. Roberta, 110. Smuczyńska Halina c. Jana, 111. Sosnowski Antoni s. Jana, 112. Sosnowska Lidia c. Izydora, 113. Sroka Józef s. Marcina, 114. Sroka Gertruda c. Wincentego, 115. Stachowicz Feliks s. Anastazego, 116. Stachowicz Cecylia c. Bernarda, 117. Stępień Józef s. Władysława, 118. Stępień Genowefa c. Stanisława, 119. Sznejder Henryk s. Bohdana, 120. Sznejder Genowefa c. Józefa, 121. Szybczyński Roman s. Stanisława, 122. Szybczyńska Leokadia c. Mieczysława, 123. Śliwicki Władysław s. Franciszka, 124. Śliwicka Maria c. Ignacego, 125. Urzędowski Marian s. Teofila, 126. Urzędowska Maria c. Wacława, 127. Walicki Franciszek s. Franciszka, 128. Walicka Czesława c. Kazimierza, 129. Walter Mieczysław s. Karola, 130. Walter Kazimiera c. Tadeusza, 131. Wąsik Feliks s. Józefa, 132. Wąsik Jadwiga c. Stanisława, 133. Wiśniewski Ludwik s. Jana, 134. Wiśniewska Gertruda c. Maksymiliana, 135. Woźniak Leon s. Konrada, 136. Woźniak Agnieszka c. Franciszka, 137. Woźniak Zdzisław s. Bolesława, 138. Woźniak Krystyna c. Antoniego, 139. Wrona Stefan s. Kazimierza, 140. Wrona Maria c. Władysława, 141. Wójtowicz Wojciech s. Macieja, 142. Wójtowicz Melania c. Jana, 143. Wysiecki Walerian s. Waleriana, 144. Wysiecka Józefa c. Marcina, 145. Wysocki Bronisław s. Aleksandra, 146. Wysocka Anna c. Andrzeja, 147. Żuber Roman s. Michała, 148. Żuber Cecylia c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Gorzowskiego:

149. Bogusz Paweł s. Jana, 150. Bogusz Anna c. Michała, 151. Chmielewski Czesław s. Walentego, 152. Chmielewska Janina c. Piotra, 153. Cichy Zygfryd s. Jana, 154. Cicha Waleria c. Stanisława,155. Czarnecki Stefan s. Antoniego, 156. Czarnecka Helena c. Jana, 157. Czeleń Mikołaj s. Pawła, 158. Czeleń Magdalena c. Jana, 159. Drozd Grzegorz s. Jana, 160. Drozd Krystyna c. Edmunda, 161. Dzikowski Józef s. Kazimierza, 162. Dzikowska Anna c. Franciszka, 163. Faściszewski Stefan s. Michała, 164. Faściszewska Genowefa c. Walentego, 165. Hudziak Adam s. Antoniego, 166. Hudziak Władysława c. Józefa, 167. Jankowski Henryk s. Stefana, 168. Jankowska Regina c. Władysława, 169. Juncewicz Jan s. Stanisława, 170. Juncewicz Bronisława c. Józefa, 171. Kolenda Stanisław s. Władysława, 172. Kolenda Jadwiga c. Władysława, 173. Komorowski Feliks s. Piotra, 174. Komorowska Sabina c. Władysława, 175. Krawczyński Tadeusz s. Michała, 176. Krawczyńska Janina c. Józefa, 177. Krzysiek Józef, 178. Krzysiek Wanda, 179. Krzyżaniak Henryk s. Franciszka, 180. Krzyżaniak Zofia c. Salicha, 181. Kuciak Jan s. Stanisława, 182. Kuciak Helena c. Stanisława, 183. Laskowski Tadeusz s. Antoniego, 184. Laskowska Józefa c. Antoniego, 185. Ludwicki Jan s. Franciszka, 186. Ludwicka Maria c. Władysława, 187. Raczkowski Stanisław s. Mikołaja, 188. Raczkowska Marianna c. Franciszka, 189. Rudziński Tadeusz s. Jakuba, 190. Rudzińska Marianna c. Jana, 191. Rut Józef s. Wawrzyńca, 192. Rut Wanda c. Józefa, 193. Rymsza Antoni s. Władysława, 194. Rymsza Janina c. Antoniego, 195. Samoszuk Michał s. Michała, 196. Samoszuk Zofia c. Grzegorza, 197. Sołoducha Bolesław s. Konstantego, 198. Sołoducha Gertruda c. Aleksandra, 199. Stawikowski Kazimierz s. Józefa, 200. Stawikowska Anna c. Władysława, 201. Sypuła Tadeusz s. Władysława, 202. Sypuła Irena c. Waleriana, 203. Szkudlarek Jan s. Jana, 204. Szkudlarek Jadwiga c. Władysława, 205. Świerczyński Jerzy s. Antoniego, 206. Świerczyńska Stanisława c. Karola, 207. Toda Władysław s. Wincentego, 208. Toda Łucja c. Antoniego, 209. Wysoczański Piotr s. Feliksa, 210. Wysoczańska Maria c. Walentego, 211. Zieliński Zdzisław s. Jana, 212. Zielińska Julianna c. Wilhelma,

na wniosek Wojewody Katowickiego:

213. Adamczyk Paweł s. Henryka, 214. Adamczyk Stefania c. Alojzego, 215. Bielawski Antoni s. Mariana, 216. Bielawska Lucyna c. Józefa, 217. Bielenin Roman s. Walentego, 218. Bielenin Genowefa c. Andrzeja, 219. Bluszcz Robert, 220. Bluszcz Gertruda, 221. Brzoza Rudolf s. Ignacego, 222. Brzoza Elżbieta c. Konstantego, 223. Buchczyk Eryk s. Pawła, 224. Buchczyk Silvana c. Romana, 225. Czerninoga Władysław s. Wiktora, 226. Czerninoga Maria c. Alojzego, 227. Dolina Emil s. Jana, 228. Dolina Stefania c. Jana, 229. Dragon Konrad s. Leopolda, 230. Dragon Joanna c. Augustyna, 231. Duda Emanuel s. Wincentego, 232. Duda Łucja c. Ignacego, 233. Frączek Jan s. Konstantego, 234. Frączek Genowefa c. Franciszka, 235. Gajdzik Arnold s. Emanuela, 236. Gajdzik Łucja c. Teodora, 237. Goły Antoni, 238. Goły Łucja, 239. Grieger Ewald s. Piotra, 240. Grieger Elżbieta c. Wilhelma, 241. Gryt Augustyn s. Pawła, 242. Gryt Anna c. Jana, 243. Grzegoszczyk Teofil s. Franciszka, 244. Grzegoszczyk Anna c. Józefa, 245. Hasa Wiktor s. Roberta, 246. Hasa Stefania c. Edmunda, 247. Hyła Władysław s. Józefa, 248. Hyła Franciszka c. Antoniego, 249. Janus Marian, 250. Janus Zofia, 251. Jarczyk Alojzy s. Augustyna, 252. Jarczyk Ruta c. Franciszka, 253. Jarząbek Józef s. Hieronima, 254. Jarząbek Agnieszka c. Jana, 255. Jendrysik Eryk s. Antoniego, 256. Jendrysik Maria c. Teodora, 257. Jurczyk Franciszek s. Pawła, 258. Jurczyk Klara c. Roberta, 259. Kaczmarzyk Bronisław s. Jana, 260. Kaczmarzyk Helena c. Tomasza, 261. Kańtoch Jan s. Jana, 262. Kańtoch Stefania c. Franciszka, 263. Kiermaszek Ernest s. Floriana, 264. Kiermaszek Maria c. Wiktora, 265. Kleczko Bronisław s. Antoniego, 266. Kleczko Stefania c. Adama, 267. Kloza Wiktor s. Franciszka, 268. Kloza Elżbieta c. Pawła, 269. Kocur Konrad s. Franciszka, 270. Kocur Elżbieta c. Roberta, 271. Korpecki Rupert s. Franciszka, 272. Korpecka Gertruda c. Augustyna, 273. Kowol Ryszard s. Filipa, 274. Kowol Irena c. Jana, 275. Kozielski Paweł s. Józefa, 276. Kozielska Anna c. Pawła, 277. Krawiec Wiktor s. Józefa, 278. Krawiec Anna c. Pawła, 279. Król Jan s. Michała, 280. Król Maria c. Stanisława, 281. Kubisa Rafał s. Juliana, 282. Kubisa Wanda c. Romana, 283. Kucharczyk Paweł s. Pawła, 284. Kucharczyk Wanda c. Tomasza, 285. Kwaśny Emil s. Wincentego, 286. Kwaśna Maria c. Jana, 287. Lończyk Herbert s. Aleksandra, 288. Lończyk Matylda c. Konstantego, 289. Machulik Alojzy s. Konstantego, 290. Machulik Michalina c. Alfonsa, 291. Maciągowski Paweł s. Jana, 292. Maciągowska Rozalia c. Jana, 293. Makocki Bolesław s. Józefa, 294. Makocka Jadwiga c. Bronisława, 295. Małota Wincenty s. Wincentego, 296. Małota Zofia c. Ignacego, 297. Marek Antoni s. Jana, 298. Marek Genowefa c. Edwarda, 299. Mendyka Henryk s. Romana, 300. Mendyka Małgorzata c. Huga, 301. Moczygęba Jan, 302. Moczygęba Aniela, 303. Musak Wincenty s. Michała, 304. Musak Emilia c. Ignacego, 305. Myśliwiec Henryk s. Franciszka, 306. Myśliwiec Łucja c. Pawła, 307. Niewrzoł Alojzy s. Karola, 308. Niewrzoł Zofia c. Wincentego, 309. Nocoń Emil s. Stefana, 310. Nocoń Gertruda c. Konstantego, 311. Parzych Waldemar s. Franciszka, 312. Parzych Hilaria c. Pawła, 313. Paszek Alfons, 314. Paszek Edeltrauda, 315. Piątek Gerard s. Antoniego, 316. Piątek Weronika c. Franciszka, 317. Piksa Antoni s. Wincentego, 318. Piksa Małgorzata c. Franciszka, 319. Popczyk Stefan s. Feliksa, 320. Popczyk Daniela c. Józefa, 321. Porębski Stanisław s. Franciszka, 322. Porębska Helena c. Wincentego, 323. Porębski Stanisław s. Franciszka, 324. Porębska Wiesława c. Edmunda, 325. Przybyła Edward s. Jana, 326. Przybyła Antonina c. Antoniego, 327. Przybyła Mieczysław s. Jana, 328. Przybyła Janina c. Jana, 329. Ryś Karol s. Józefa, 330. Ryś Irena c. Józefa, 331. Sitek Jan s. Wilhelma, 332. Sitek Róża c. Karola, 333. Skupień Władysław s. Józefa, 334. Skupień Marianna c. Antoniego, 335. Smoczok Maksymilian, 336. Smoczok Stefania, 337. Smoleń Józef s. Jana, 338. Smoleń Alfreda c. Stefana, 339. Sobiegraj Kazimierz, 340. Sobiegraj Jadwiga, 341. Sobota Józef s. Antoniego, 342. Sobota Apolonia c. Pawła, 343. Sobstyl Tadeusz s. Kazimierza, 344. Sobstyl Albina c. Wojciecha, 345. Supernak Józef s. Władysława, 346. Supernak Janina c. Szymona, 347. Szczerbowski Władysław s. Jana, 348. Szczerbowska Franciszka c. Franciszka, 349. Tomala Czesław s. Andrzeja, 350. Tomala Janina c. Jana, 351. Trembaczewski Franciszek s. Józefa, 352. Trembaczewska Helena c. Antoniego, 353. Tront Jan s. Ludwika, 354. Tront Pelagia c. Teodora, 355. Wdowczyk Mieczysław s. Antoniego, 356. Wdowczyk Marta c. Wiktora, 357. Wija Alojzy s. Jana, 358. Wija Cecylia c. Wawrzyna, 359. Wilczek Adam s. Franciszka, 360. Wilczek Irena c. Rudolfa, 361. Wilczek Henryk s. Roberta, 362. Wilczek Wiktoria c. Wihelma, 363. Wnuk Franciszek s. Wojciecha, 364. Wnuk Regina c. Macieja, 365. Wolny Alojzy s. Franciszka, 366. Wolny Adela c. Augustyna, 367. Wuwer Jan s. Franciszka, 368. Wuwer Maria c. Antoniego, 369. Wydmański Władysław s. Michała, 370. Wydmańska Stefania c. Władysława, 371. Zarzycki Józef s. Stefana, 372. Zarzycka Wilhelmina c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Leszczyńskiego:

373. Antoniewicz Marcin s. Jana, 374. Antoniewicz Zofia c. Antoniego, 375. Bartlewski Tomasz s. Tomasza, 376. Bartlewska Katarzyna c. Franciszka, 377. Bela Franciszek s. Tomasza, 378. Bela Wiktoria c. Wawrzyna, 379. Bobkiewicz Tadeusz s. Antoniego, 380. Bobkiewicz Maria c. Ludwika, 381. Bogdanowicz Mieczysław s. Józefa, 382. Bogdanowicz Helena c. Jana, 383. Borowski Władysław s. Jana, 384. Borowska Kazimiera c. Czesława, 385. Budzyń Sylwester s. Piotra, 386. Budzyń Zofia c. Władysława, 387. Charciński Leon s. Antoniego, 388. Charcińska Marianna c. Antoniego, 389. Dolata Wojciech s. Józefa, 390. Dolata Helena c. Ignacego, 391. Gerlich Adam s. Franciszka, 392. Gerlich Helena c. Michała, 393. Grześkowiak Jan s. Stanisława, 394. Grześkowiak Genowefa c. Jana, 395. Inglot Bronisław s. Józefa, 396. Inglot Cecylia c. Walentego, 397. Kaczmarek Jan s. Dionizego, 398. Kaczmarek Zofia c. Andrzeja, 399. Kamieniarz Walenty s. Kaspra, 400. Kamieniarz Joanna c. Jana, 401. Kasperski Czesław s. Pawła, 402. Kasperska Waleria c. Walentego, 403. Kozubal Józef s. Michała, 404. Kozubal Bożena c. Teofila, 405. Kuźnia Jan s. Józefa, 406. Kuźnia Marianna c. Franciszka, 407. Lasek Władysław s. Andrzeja, 408. Lasek Maria c. Jana, 409. Łuczak Stefan s. Piotra, 410. Łuczak Julianna c. Jana, 411. Nowak Jan s. Izydora, 412. Nowak Czesława c. Jana, 413. Okupnik Stefan s. Adama, 414. Okupnik Helena c. Jana, 415. Rogowicz Franciszek s. Walentego, 416. Rogowicz Helena c. Stanisława, 417. Skrzypczak Stanisław s. Ignacego, 418. Skrzypczak Helena c. Jana, 419. Szmatuła Bronisław s. Jana, 420. Szmatuła Kazimiera c. Piotra, 421. Szpak Antoni s. Ludwika, 422. Szpak Leokadia c. Stanisława, 423. Szturo Wacław s. Kazimierza, 424. Szturo Maria c. Michała, 425. Szwajkowski Karol s. Antoniego, 426. Szwajkowska Jadwiga c. Marcina, 427. Waściński Leon s. Józefa, 428. Waścińska Wanda c. Józefa, 429. Włodarczak Stanisław s. Stanisława, 430. Włodarczak Marianna c. Piotra, 431. Wojtyczka Antoni s. Marcina, 432. Wojtyczka Stanisława c. Józefa, 433. Wróblewski Michał s. Wincentego, 434. Wróblewska Agnieszka c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

435. Biegan Jan s. Józefa, 436. Biegan Anna c. Piotra, 437. Cieplicki Marcin s. Antoniego, 438. Cieplicka Zofia c. Michała, 439. Doleżych Bolesław s. Roberta, 440. Doleżych Wanda c. Jana, 441. Dyba Dariusz s. Franciszka, 442. Dyba Cecylia c. Ignacego, 443. Fałat Kazimierz s. Wojciecha, 444. Fałat Matylda c. Jana, 445. Frączyk Stanisław s. Wawrzyńca, 446. Frączyk Jadwiga c. Antoniego, 447. Hruszowicz Stanisław s. Stanisława, 448. Hruszowicz Helena c. Jana, 449. Jezierski Czesław s. Karola, 450. Jezierska Zofia c. Stefana, 451. Juchniewicz Władysław s. Jana, 452. Juchniewicz Ewa c. Walentego, 453. Kamiński Józef s. Stanisława, 454. Kamińska Eugenia c. Franciszka, 455. Kałuża Zygmunt s. Adama, 456. Kałuża Emilia c. Romana, 457. Kilan Stefan s. Józefa, 458. Kilan Stanisława c. Franciszka, 459. Lewicki Bolesław s. Kazimierza, 460. Lewicka Felicja c. Ignacego, 461. Łyko Stanisław s. Józefa, 462. Łyko Irena c. Pawła, 463. Miarka Józef s. Marcina, 464. Miarka Janina c. Władysława, 465. Michna Jerzy s. Karola, 466. Michna Elżbieta c. Konstantego, 467. Nicpoń Mieczysław s. Marcina, 468. Nicpoń Teofila c. Andrzeja, 469. Nowojski Jan s. Jana, 470. Nowojska Izabela c. Jana, 471. Obracianko Michał s. Jefima, 472. Obracianko Maria c. Marcina, 473. Olender Władysław s. Marcina, 474. Olender Eugenia c. Jana, 475. Pałasz Julian s. Jana, 476. Pałasz Jadwiga c. Stanisława, 477. Pietrzak Marcin s. Walentego, 478. Pietrzak Stefania c. Macieja, 479. Podedworny Edward s. Józefa, 480. Podedworna Maria c. Kazimierza, 481. Rapacz Franciszek s. Franciszka, 482. Rapacz Maria c. Mikołaja, 483. Sękowski Aleksander s. Stanisława, 484. Sękowska Jadwiga c. Tomasza, 485. Skibicki Władysław s. Aleksandra, 486. Skibicka Helena c. Józefa, 487. Smreczak Julian s. Adama, 488. Smreczak Rozalia c. Jakuba, 489. Sowa Paweł s. Pawła, 490. Sowa Elżbieta c. Alojzego, 491. Stańczyk Józef s. Aleksandra, 492. Stańczyk Wanda c. Adama, 493. Styra Karol s. Franciszka, 494. Styra Hildegarda c. Piotra, 495. Szaton Jan s. Pawła, 496. Szaton Marta c. Gustawa, 497. Szumlakowski Tadeusz s. Karola, 498. Szumlakowska Stefania c. Kazimierza, 499. Szymański Stanisław s. Józefa, 500. Szymańska Stanisława c. Franciszka, 501. Środoń Józef s. Michała, 502. Środoń Helena c. Tomasza, 503. Świgost Wincenty s. Antoniego, 504. Świgost Stanisława c. Romana, 505. Toch Stanisław s. Wojciecha, 506. Toch Alina c. Tomasza, 507. Wandzel Jan, 508. Wandzel Anna, 509. Walczak Jan s. Michała, 510. Walczak Zofia c. Jana, 511. Walczuk Antoni s. Mikołaja, 512. Walczuk Halina c. Władysława.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021