Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 stycznia 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 6/97 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Elbląskiego:

1. Danielewski Jan s. Jana, 2. Danielewska Helena c. Klemensa, 3. Dudek Władysław, 4. Dudek Jadwiga, 5. Kopczyński Józef s. Tomasza, 6. Kopczyńska Jadwiga c. Dominika, 7. Kuliński Antoni s. Jana, 8. Kulińska Katarzyna c. Marcina, 9. Zaborny Zygmunt s. Franciszka, 10. Zaborna Irena c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Gorzowskiego:

11. Babiszkiewicz Edward s. Leona, 12. Babiszkiewicz Adamina c. Jana, 13. Bernacki Jan s. Stanisława, 14. Bernacka Rozalia c. Kazimierza, 15. Czerniewski Stanisław s. Stanisława, 16. Czerniewska Maria c. Antoniego, 17. Giziński Stefan s. Jana, 18. Gizińska Zofia c. Kazimierza, 19. Leżuch Daniel s. Józefa, 20. Leżuch Elżbieta c. Andrzeja, 21. Matuszewski Władysław s. Antoniego, 22. Matuszewska Janina c. Józefa, 23. Nosek Feliks s. Ignacego, 24. Nosek Henryka c. Pawła, 25. Pacholik Zygmunt s. Ignacego, 26. Pacholik Marianna c. Antoniego, 27. Pawłowski Jan s. Józefa, 28. Pawłowska Zofia c. Jakuba, 29. Skrzypczak Edmund s. Stanisława, 30. Skrzypczak Joanna c. Marcina, 31. Soroko Mieczysław s. Jana, 32. Soroko Katarzyna c. Wacława, 33. Szeląg Stanisław s. Stefana, 34. Szeląg Krystyna c. Mateusza, 35. Pawlak Tadeusz s. Władysława, 36. Pawlak Wenanta c. Jana, 37. Wojdyła Edward, 38. Wojdyła Elżbieta, 39. Woźny Edward, 40. Woźna Jadwiga,

na wniosek Wojewody Jeleniogórskiego:

41. Suszek Franciszek s. Wojciecha, 42. Suszek Helena c. Jana, 43. Walczewski Tadeusz s. Józefa, 44. Walczewska Janina c. Józefa, 45. Wigant Marian s. Antoniego, 46. Wigant Ewa c. Jana,

na wniosek Wojewody Koszalińskiego:

47. Broda Czesław s. Wincentego, 48. Broda Zofia c. Dominika, 49. Broda Michał s. Wincentego, 50. Broda Janina c. Józefa, 51. Bukowski Marian s. Wojciecha, 52. Bukowska Irena c. Stanisława, 53. Chlewicki Marian s. Bronisława, 54. Chlewicka Zofia c. Józefa, 55. Czerwiński Jan s. Ignacego, 56. Czerwińska Zofia c. Wincentego, 57. Cyngiel Mikołaj s. Dawida, 58. Cyngiel Stanisława c. Wacława, 59. Dobrołowicz Franciszek s. Bronisława, 60. Dobrołowicz Zdzisława c. Leona, 61. Dopieralski Leon s. Stanisława, 62. Dopieralska Helena c. Jana, 63. Hyrcza Piotr s.Tymoteusza, 64. Hyrcza Maria c. Antoniego, 65. Jabłoński Bernard s. Jana, 66. Jabłońska Antonina c. Jana, 67. Kudelski Walenty s.Tomasza, 68. Kudelska Zofia c. Michała, 69. Lewandowski Czesław s. Władysława, 70. Lewandowska Eleonora c. Franciszka, 71. Linkiewicz Wiktor s. Adama, 72. Linkiewicz Janina c. Fabiana, 73. Machnicki Władysław s. Franciszka, 74. Machnicka Stanisława c. Witolda, 75. Madej Marian s. Stanisława, 76. Madej Anna c. Władysława, 77. Migda Antoni s. Jana, 78. Migda Leokadia c. Ignacego, 79. Nowakowski Dionizy s. Aleksandra, 80. Nowakowska Krystyna c. Stanisława, 81. Orliński Czesław s. Szczepana, 82. Orlińska Michalina c. Stanisława, 83. Paszkiewicz Józef s. Michała, 84. Paszkiewicz Jadwiga c. Michała, 85. Pich Marian s. Michała, 86. Pich Bolesława c. Antoniego, 87. Podolak Franciszek s. Michała, 88. Podolak Stefania c. Michała, 89. Przytocki Jan s. Józefa, 90. Przytocka Kunegunda c. Józefa, 91. Sobiepan Józef s. Karola, 92. Sobiepan Bronisława c. Ignacego, 93. Statkiewicz Jan s. Adolfa, 94. Statkiewicz Bronisława c. Józefa, 95. Szybowski Jan s. Edwarda, 96. Szybowska Zofia c. Michała, 97. Sulecki Czesław s. Józefa, 98. Sulecka Stefania c. Kazimierza, 99. Śmielewski Paweł s. Augustyna, 100. Śmielewska Nadzieja c. Mikołaja, 101. Wiśniewski Kazimierz s. Stanisława, 102. Wiśniewska Władysława c. Władysława, 103. Zakonek Mieczysław s. Piotra, 104. Zakonek Marianna c. Józefa, 105. Zieliński Jan s. Walentego, 106. Zielińska Krystyna c. Michała,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego:

107. Gruszka Józef s. Wiktora, 108. Gruszka Zofia c. Jana, 109. Kołodziejczyk Władysław s. Jana, 110. Kołodziejczyk Stefania c. Wojciecha, 111. Konopka Stanisław s. Józefa, 112. Konopka Helena c. Benedykta, 113. Leczek Bronisław s. Mikołaja, 114. Leczek Janina c. Kazimierza, 115. Matusz Józef s. Jana, 116. Matusz Zofia c. Józefa, 117. Prajsnar Michał s. Jana, 118. Prajsnar Emilia c. Wojciecha, 119. Rajchel Józef s. Stanisława, 120. Rajchel Maria c. Józefa, 121. Szuber Edward s. Stanisława, 122. Szuber Zofia c. Stanisława, 123. Szurlej Wincenty s. Franciszka, 124. Szurlej Stanisława c. Bartłomieja, 125. Wojtoń Eugeniusz s. Adama, 126. Wojtoń Stefania c. Jana,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

127. Brożyna Wacław s. Jana, 128. Brożyna Marianna c. Walentego, 129. Lenard Stanisław s. Władysława, 130. Lenard Janina c. Franciszka, 131. Malara Zygmunt s. Piotra, 132. Malara Katarzyna c. Mikołaja, 133. Próba Czesław s. Piotra, 134. Próba Janina c. Tomasza, 135. Walkiewicz Stanisław s. Ludwika, 136. Walkiewicz Anastazja c. Hariona, 137. Walkowicz Franciszek s. Andrzeja, 138. Walkowicz Maria c. Jana,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

139. Abramczyk Zygmunt s. Stanisława, 140. Abramczyk Janina c. Antoniego, 141. Adamus Leon s. Ignacego, 142. Adamus Janina c. Antoniego, 143. Andrzejczak Władysław s. Kazimierza, 144. Andrzejczak Maria c. Antoniego, 145. Appel Ireneusz, 146. Appel Janina, 147. Banaszczyk Wacław s. Wojciecha, 148. Banaszczyk Józefa c. Józefa, 149. Baran Eliasz s. Antoniego, 150. Baran Genowefa c. Bolesława, 151. Barański Henryk s. Michała, 152. Barańska Janina c. Edwarda, 153. Bartczak Józef s. Kazimierza, 154. Bartczak Weronika c. Jana, 155. Bernat Władysław s. Antoniego, 156. Bernat Katarzyna c. Jana, 157. Borowski Edward s. Józefa, 158. Borowska Zofia c. Adama, 159. Brzeziński Stefan s. Stanisława, 160. Brzezińska Krystyna c. Bolesława, 161. Brzyk Edward s. Stanisława, 162. Brzyk Czesława c. Józefa, 163. Cybart Leszek s. Józefa, 164. Cybart Halina c. Stanisława, 165. Czarnecki Kazimierz s. Stanisława, 166. Czarnecka Halina c. Władysława, 167. Czech Zygmunt s. Jana, 168. Czech Karolina c. Antoniego, 169. Czekaj Stanisław s. Józefa, 170. Czekaj Janina c. Bolesława, 171. Dominiak Józef s. Franciszka, 172. Dominiak Stefania c. Stefana, 173. Dośpiał Ignacy s. Walentego, 174. Dośpiał Janina c. Andrzeja, 175. Dybek Jan s. Jana, 176. Dybek Marianna c. Szczepana, 177. Florczak Kazimierz s. Józefa, 178. Florczak Bronisława c. Piotra, 179. Fortak Stefan s. Stanisława, 180. Fortak Krystyna c. Józefa, 181. Gajda Jan s. Józefa, 182. Gajda Irena c. Władysława, 183. Goluch Józef s. Jana, 184. Goluch Barbara c. Stefana, 185. Gomulak Konrad s. Józefa, 186. Gomulak Leokadia c. Piotra, 187. Gotkowicz Stanisław s. Bartłomieja, 188. Gotkowicz Kazimiera c. Ignacego, 189. Góra Jan s. Leonarda, 190. Góra Stefania c. Antoniego, 191. Jagieła Stanisław s. Wincentego, 192. Jagieła Anna c. Jana, 193. Jankowski Czesław s. Juliana, 194. Jankowska Helena c. Jana, 195. Jeliński Jerzy s. Franciszka, 196. Jelińska Janina c. Henryka, 197. Jurkiewicz Zenon s. Stanisława, 198. Jurkiewicz Henryka c. Józefa, 199. Juszyński Bogusław s. Konstantego, 200. Juszyńska Jadwiga c. Ignacego, 201. Kamiński Jerzy s. Stefana, 202. Kamińska Róża c. Stanisława, 203. Karpiński Lech s. Tadeusza, 204. Karpińska Irena c. Stanisława, 205. Klonowski Jan s. Adama, 206. Klonowska Irena c. Zygmunta, 207. Koliński Eugeniusz s. Waleriana, 208. Kolińska Wiesława c. Adama, 209. Konieczny Antoni, 210. Konieczna Regina, 211. Konikowski Franciszek s. Kazimierza, 212. Konikowska Daniela c. Władysława, 213. Korsak Eugeniusz s. Mikołaja, 214. Korsak Melania c. Bolesława, 215. Kowalczyk Ignacy s. Kacpra, 216. Kowalczyk Józefa c. Jana, 217. Kowalewski Bronisław s. Jana, 218. Kowalewska Jadwiga c. Stefana, 219. Koziński Jan s. Piotra, 220. Kozińska Lucyna c. Adama, 221. Krzysztofiak Jan s. Antoniego, 222. Krzysztofiak Helena c. Franciszka, 223. Kurkul Zygmunt s. Kazimierza, 224. Kurkul Zofia c. Antoniego, 225. Łuczak Henryk s. Jana, 226. Łuczak Zofia c. Walentego, 227. Maciejewski Zenon s. Józefa, 228. Maciejewska Janina c. Franciszka, 229. Markiewicz Jan s. Józefa, 230. Markiewicz Krystyna c. Antoniego, 231. Mikołajczyk Józef s. Antoniego, 232. Mikołajczyk Czesława c. Tomasza, 233. Milewski Bronisław s. Bronisława, 234. Milewska Marianna c. Józefa, 235. Mirowski Wacław s. Józefa, 236. Mirowska Janina c. Stanisława, 237. Nowak Edward s. Konstantego, 238. Nowak Helena c. Romana, 239. Olejniczak Józef s. Szymona, 240. Olejniczak Marianna c. Kazimierza, 241. Olejnik Henryk s. Władysława, 242. Olejnik Adela c. Władysława, 243. Pasiński Kazimierz s. Józefa, 244. Pasińska Florentyna c. Ignacego, 245. Pędziwiatr Eliasz s. Michała, 246. Pędziwiatr Halina c. Jana, 247. Piwocki Czesław s. Jana, 248. Piwocka Kazimiera c. Józefa, 249. Pryca Bogusław s. Leona, 250. Pryca Leokadia c. Kazimierza, 251. Rak Władysław s. Jana, 252. Rak Stanisława c. Stanisława, 253. Rogalski Klemens s. Wawrzyńca, 254. Rogalska Marianna c. Władysława, 255. Rżanek Karol s. Jana, 256. Rżanek Halina c. Jana, 257. Seelander Jan s. Józefa, 258. Seelander Kazimiera c. Kazimierza, 259. Siudak Feliks s. Michała, 260. Siudak Danuta c. Stanisława, 261. Smigielski Julian s. Władysława, 262. Smigielska Regina c. Władysława, 263. Stawicki Czesław s. Walentego, 264. Stawicka Józefa c. Stanisława, 265. Szewczyk Tadeusz s. Ignacego, 266. Szewczyk Marianna c. Władysława, 267. Szkopiński Andrzej s. Piotra, 268. Szkopińska Sławomira c. Antoniego, 269. Szpak Władysław s. Hilarego, 270. Szpak Władysława c. Józefa, 271. Szukalski Aleksander s. Józefa, 272. Szukalska Julia c. Andrzeja, 273. Szulak Stefan s. Stanisława, 274. Szulak Florentyna c. Andrzeja, 275. Szymański Jan s. Kazimierza, 276. Szymańska Marianna c. Józefa, 277. Szymczak Józef s. Stanisława, 278. Szymczak Marianna c. Aleksego, 279. Szymczak Stanisław s. Michała, 280. Szymczak Kazimiera c. Franciszka, 281. Ścigalski Leon, 282. Ścigalska Stefania, 283. Śnieciński Eugeniusz s. Aleksandra, 284. Śniecińska Janina c. Józefa, 285. Taczykowski Lucjan s. Władysława, 286. Taczykowska Jadwiga c. Jana, 287. Tajs Tadeusz s. Władysława, 288. Tajs Stanisława c. Józefa, 289. Tłokiński Eugeniusz s. Stefana, 290. Tłokińska Florentyna c. Stanisława, 291. Tomczyk Marian s. Stefana, 292. Tomczyk Janina c. Ignacego, 293. Ulewicz Eugeniusz s. Józefa, 294. Ulewicz Zenobia c. Władysława, 295. Urbaniak Stanisław s. Walentego, 296. Urbaniak Katarzyna c. Grzegorza, 297. Urbański Stanisław s. Konstantego, 298. Urbańska Daniela c. Konstantego, 299. Walczak Bronisław s. Stanisława, 300. Walczak Bronisława c. Wawrzyńca, 301. Wasiela Józef s. Andrzeja, 30.2. Wasiela Sabina c. Stanisława, 303. Winter Zenon s. Teodora, 304. Winter Genowefa c. Walentego, 305. Wiśniewski Stanisław s. Michała, 306. Wiśniewska Zdzisława c. Józefa, 307. Wiśniewski Tomasz s. Albina, 308. Wiśniewska Irena c. Jana, 309. Wlazłowicz Tadeusz s. Kazimierza, 310. Wlazłowicz Joanna c. Alfreda, 311. Wojciechowski Aleksander s. Stanisława, 312. Wojciechowska Krystyna c. Edwarda, 313. Wróbel Bronisław s. Wojciecha, 314. Wróbel Janina c. Antoniego, 315. Wydrzyński Zenon s. Józefa, 316. Wydrzyńska Helena c. Adama, 317. Zawiślak Franciszek s. Franciszka, 318. Zawiślak Jadwiga c. Józefa,

na wniosek Wojewody Pilskiego:

319. Adamczak Józef s. Stanisława, 320. Adamczak Helena c. Teofila, 321. Barabasz Bolesław s. Franciszka, 322. Barabasz Janina c. Jana, 323. Barcz Czesław s. Bronisława, 324. Barcz Kazimiera c. Wincentego, 325. Białys Konrad, 326. Białys Gertruda, 327. Bogusławski Bernard s. Nikodema, 328. Bogusławska Franciszka c. Stanisława, 329. Bożys Andrzej s. Michała, 330. Bożys Wiktoria c. Stanisława, 331. Budych Bernard s. Wincentego, 332. Budych Cecylia c. Jana, 333. Chmara Edward s. Stefana, 334. Chmara Maria c. Stanisława, 335. Cześnik Florian s. Seweryna, 336. Cześnik Marianna c. Bartłomieja, 337. Domoń Ludwik s. Kacpra, 338. Domoń Maria c. Mikołaja, 339. Frąckowiak Leon s. Ignacego, 340. Frąckowiak Helena c. Antoniego, 341. Graczyk Tadeusz s. Adama, 342. Graczyk Helena c. Władysława, 343. Grzebyta Klemens s. Józefa, 344. Grzebyta Marta c. Franciszka, 345. Grzyb Edward s. Marcina, 346. Grzyb Janina c. Jana, 347. Jerzy Bernard, 348. Jerzy Anna, 349. Kinalski Tadeusz s. Franciszka, 350. Kinalska Łucja c. Franciszka, 351. Kozłowski Marian s. Franciszka, 352. Kozłowska Zofia c. Romana, 353. Martenka Józef s. Józefa, 354. Martenka Kunegunda c. Jana, 355. Mroziński Jan s. Franciszka, 356. Mrozińska Gabriela c. Stanisława, 357. Nowak Leon s. Antoniego, 358. Nowak Jadwiga c. Józefa, 359. Olkowski Leon s. Szczepana, 360. Olkowska Wanda c. Bernarda, 361. Pietrzyk Wacław, 362. Pietrzyk Stanisława, 363. Polasik Marian s. Ignacego, 364. Polasik Walentyna c. Jakuba, 365. Przybylski Alojzy s. Stanisława, 366. Przybylska Bronisława c. Jakuba, 367. Rodobolski Józef s. Józefa, 368. Rodobolska Zofia c. Tomasza, 369. Rybak Jan s. Jana, 370. Rybak Gertruda c. Maksymiliana, 371. Rzeszutek Stanisław s. Andrzeja, 372. Rzeszutek Stefania c. Franciszka, 373. Sikora Franciszek, 374. Sikora Helena, 375. Slęzak Ludwik s. Wawrzyna, 376. Slęzak Wanda c. Jana, 377. Socha Stanisław s. Michała, 378. Socha Stefania c. Stanisława, 379. Stippa Paweł s. Bernarda, 380. Stippa Regina c. Bernarda, 381. Stochaj Sylwester s. Jakuba, 382. Stochaj Halina c. Józefa, 383. Szrama Teodor s. Walentego, 384. Szrama Eleonora c. Franciszka, 385. Szulc Jan s. Franciszka, 386. Szulc Agnieszka c. Antoniego, 387. Urbańczak Henryk s. Jana, 388. Urbańczak Florentyna c. Ludwika, 389. Walczak Jan s. Antoniego, 390. Walczak Gertruda c. Franciszka, 391. Waliszewski Franciszek s. Jana, 392. Waliszewska Małgorzata c. Józefa, 393. Wojciechowski Zygmunt s. Bolesława, 394. Wojciechowska Aniela c. Piotra, 395. Wrzeszcz Stanisław s. Antoniego, 396. Wrzeszcz Elżbieta c. Ignacego, 397. Zaleski Eugeniusz s. Bronisława, 398. Zaleska Janina c. Adama, 399. Zieleniecki Michał s. Michała, 400. Zieleniecka Kazimiera c. Szczepana, 401. Zieliński Franciszek s. Walentego, 402. Zielińska Cecylia c. Romana,

na wniosek Wojewody Płockiego:

403. Fijałkowski Stanisław s. Piotra, 404. Fijałkowska Władysława c. Stanisława, 405. Filipowicz Czesław s. Seweryna, 406. Filipowicz Apolonia c. Józefa, 407. Filipowicz Jan s. Franciszka, 408. Filipowicz Natalia c. Antoniego, 409. Fiłon Stanisław s. Bronisława, 410. Fiłon Stanisława c. Zygmunta, 411. Jóźwiak Stanisław s. Józefa, 412. Jóźwiak Czesława c. Piotra, 413. Kaczmarek Czesław s. Stanisława, 414. Kaczmarek Marianna c. Adama, 415. Kamiński Czesław s. Józefa, 416. Kamińska Wanda c. Kazimierza, 417. Kowalczyk Wincenty s. Józefa, 418. Kowalczyk Janina c. Józefa, 419. Nyckowski Wacław s. Ignacego, 420. Nyckowska Albina c. Adama, 421. Osiecki Kazimierz s. Teodora, 422. Osiecka Genowefa c. Wincentego, 423. Paliwoda Zygmunt s. Feliksa, 424. Paliwoda Zofia c. Stanisława, 425. Różański Zdzisław s. Szczepana, 426. Różańska Prakseda c. Ludwika, 427. Seweryniak Eugeniusz s. Wawrzyńca, 428. Seweryniak Wanda c. Piotra, 429. Stępniak Jan s. Leona, 430. Stępniak Janina c. Józefa, 431. Szydłowski Stanisław s. Stanisława, 432. Szydłowska Helena c. Władysława, 433. Wichrowski Stanisław s. Antoniego, 434. Wichrowska Weronika c. Władysława,

na wniosek Wojewody Skierniewickiego:

435. Gostkiewicz Stanisław s. Bolesława, 436. Gostkiewicz Jadwiga c. Stanisława, 437. Grzejszczyk Karol s. Stefana, 438. Grzejszczyk Stanisława c. Henryka, 439. Murzyn Edmund s. Aleksandra, 440. Murzyn Wanda c. Piotra, 441. Stokowski Edward s. Józefa, 442. Stokowska Kazimiera c. Leona,

na wniosek Wojewody Suwalskiego:

443. Aduchowski Jan s. Wincentego, 444. Aduchowska Michalina c. Wincentego, 445. Balunas Jan s. Wincentego, 446. Balunas Anna c. Antoniego, 447. Bąk Tadeusz s. Józefa, 448. Bąk Helena c. Jana, 449. Bielenica Stanisław s. Józefa, 450. Bielenica Leokadia c. Władysława, 451. Grzymkowski Henryk s. Władysława, 452. Grzymkowska Honorata c. Stanisława, 453. Hryń Mieczysław s. Jana, 454. Hryń Jadwiga c. Józefa, 455. Jasiewski Czesław s. Bronisława, 456. Jasiewska Irena c. Jana, 457. Jurczyk Wacław s. Wincentego, 458. Jurczyk Regina c. Kazimierza, 459. Karp Władysław s. Jana, 460. Karp Apolonia c. Norberta, 461. Kąkiel Romuald s. Michała, 462. Kąkiel Helena c. Juliana, 463. Kozłowski Czesław s. Antoniego, 464. Kozłowska Helena c. Władysława, 465. Maciejewski Tadeusz s. Juliana, 466. Maciejewska Janina c. Feliksa, 467. Makarewicz Wacław s. Stanisława, 468. Makarewicz Jadwiga c. Franciszka, 469. Matusiewicz Czesław s. Franciszka, 470. Matusiewicz Janina c. Józefa, 471. Mikołajczyk Antoni s. Piotra, 472. Mikołajczyk Janina c. Gabriela, 473. Milewski Józef s. Antoniego, 474. Milewska Julianna c. Piotra, 475. Milewski Stefan s. Józefa, 476. Milewska Teodozja c. Józefa, 477. Murawski Teofil s. Jana, 478. Murawska Konstancja c. Antoniego, 479. Niewulis Jerzy s. Adama, 480. Niewulis Anna c. Jerzego, 481. Niewulis Witalis s. Jana, 482. Niewulis Anna c. Antoniego, 483. Ostapowicz Józef s. Teofila, 484. Ostapowicz Wacława c. Aleksandra, 485. Ostapowicz Tadeusz s. Mieczysława, 486. Ostapowicz Leokadia c. Władysława, 487. Pilecki Czesław s. Pawła, 488. Pilecka Janina c. Andrzeja, 489. Poświatowski Wacław s. Józefa, 490. Poświatowska Wanda c. Władysława, 491. Rafałowski Władysław s. Aleksandra, 492. Rafałowska Eugenia c. Zenona, 493. Rauba Edward s. Jana, 494. Rauba Leokadia c. Józefa, 495. Rutkowski Józef s. Karola, 496. Rutkowska Jadwiga c. Kazimierza, 497. Sawicki Gedymin s. Wincentego, 498. Sawicka Anna c. Piotra, 499. Sokołowski Edward s. Kazimierza, 500. Sokołowska Leontyna c. Zygmunta, 501. Stankowski Jerzy s. Dominika, 502. Stankowska Anna c. Antoniego, 503. Staranowicz Zdzisław s. Jana, 504. Staranowicz Leonarda c. Kazimierza, 505. Staśkiewicz Jan s. Dominika, 506. Staśkiewicz Michalina c. Antoniego, 507. Sutrynowicz Jerzy s. Wincentego, 508. Sutrynowicz Sabina c. Stanisława, 509. Szlaużys Antoni s. Adama, 510. Szlaużys Petronela c. Antoniego, 511. Wierzbicki Saturnin s. Stanisława, 512. Wierzbicka Stanisława c. Józefa, 513. Witkowski Antoni s. Kazimierza, 514. Witkowska Marianna c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego:

515. Czyrek Julian s. Stanisława, 516. Czyrek Maria c. Mikołaja, 517. Krajewski Karol s. Wincentego, 518. Krajewska Halina c. Antoniego, 519. Machej Franciszek s. Józefa, 520. Machej Dominika c. Józefa, 521. Stachowiak Zygmunt s. Leona, 522. Stachowiak Irena c. Jana,

na wniosek Wojewody Wrocławskiego:

523. Bartosik Zygmunt s. Jana, 524. Bartosik Zuzanna c. Jana, 525. Bednarski Józef s. Wojciecha, 526. Bednarska Irena c. Kurta, 527. Bogusz Zygmunt s. Franciszka, 528. Bogusz Sabina c. Władysława, 529. Brudziak Jan s. Antoniego, 530. Brudziak Kazimiera c. Walentego, 531. Chudzik Jan s. Antoniego, 532. Chudzik Balbina c. Juliana, 533. Czarnecki Jerzy s. Jana, 534. Czarnecka Krystyna c. Wacława, 535. Czarnecki Józef s. Wincentego, 536. Czarnecka Maria c. Józefa, 537. Czuma Andrzej s. Andrzeja, 538. Czuma Lucyna c. Jana, 539. Gapiński Czesław s. Jana, 540. Gapińska Joanna c. Wojciecha, 541. Gawlik Franciszek s. Ludwika, 542. Gawlik Leonarda c. Mieczysława, 543. Kwapisz Jan s. Władysława, 544. Kwapisz Krystyna c. Leona, 545. Lenartowicz Marian s. Jana, 546. Lenartowicz Helena c. Konstantego, 547. Lipiński Eugeniusz s. Jana, 548. Lipińska Stanisława c. Władysława, 549. Maciejewski Kazimierz, 550. Maciejewska Jadwiga, 551. Marczak Stanisław, 552. Marczak Bronisława, 553. Matkowski Józef s. Jana, 554. Matkowska Antonina c. Michała, 555. Owczarek Jan s. Józefa, 556. Owczarek Jadwiga c. Wincentego, 557. Szturyło Jan s. Franciszka, 558. Szturyło Kazimiera c. Władysława, 559. Wróbel Czesław s. Franciszka, 560. Wróbel Helena c. Franciszka, 561. Zielewicz Feliks, 562. Zielewicz Helena.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021