Upoważnienie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości, Ministra Gospodarki Komunalnej i Ministra Komunikacji do ustalania ogólnych warunków lub wzorów umów o świadczenie usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

UCHWAŁA Nr 125
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 czerwca 1967 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości, Ministra Gospodarki Komunalnej i Ministra Komunikacji do ustalania ogólnych warunków lub wzorów umów o świadczenie usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
Upoważnia się do ustalania ogólnych warunków lub wzorów umów o świadczenie usług na rzecz ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej:
1)
Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości - w zakresie usług określonych w części A, B i F wykazu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 203 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1966-1970 (Monitor Polski Nr 47, poz. 259),
2)
Ministra Gospodarki Komunalnej - w zakresie usług gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, określonych w części D wykazu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Ministrów wymienionej w pkt 1,
3)
Ministra Komunikacji - w zakresie usług stacji obsługi pojazdów mechanicznych.
§  27.
Ustalenie ogólnych warunków lub wzorów umów, o których mowa w § 1, następuje w porozumieniu z ministrami nadzorującymi jednostki gospodarki uspołecznionej świadczące określone rodzaje usług dla ludności, a w zakresie usług stacji obsługi pojazdów mechanicznych także w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Ciężkiego oraz po uzgodnieniu z zainteresowanymi centralnymi związkami spółdzielczymi i Centralną Radą Związków Zawodowych.
§  3.
Zarządzenia ustalające ogólne warunki lub wzory umów podlegają ogłoszeniu w Monitorze Polskim.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.32.149

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Upoważnienie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości, Ministra Gospodarki Komunalnej i Ministra Komunikacji do ustalania ogólnych warunków lub wzorów umów o świadczenie usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Data aktu: 02/06/1967
Data ogłoszenia: 15/06/1967
Data wejścia w życie: 15/06/1967