Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 28 kwietnia 1967 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1.
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres Data
obowiązywania ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
w zakresie produkcji:
1 67/B-12031 Fajansowe płytki i kształtki ścienne szkliwione 29 marca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
2 67/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe ceramiczne 29 marca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
3 67/B-94410 *) Okucia budowlane. Klamki,

uchwyty i tarcze drzwiowe.

Wymagania i badania

techniczne

24 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
4 67/B-94411 - Klamki drzwiowe 24 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
5 67/B-94412 - Uchwyty gałkowe drzwiowe 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
6 67/C-89209 Węże z uplastycznionego polichlorku winylu 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
7 67/C-97040 Ksylenole techniczne 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
8 67/E-69010 Elektrody spawalnicze węglowe 29 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
9 67/G-74011 *) Wiercenia obrotowe. Zworniki

do elewatorów

półautomatycznych

11 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
10 67/G-74012 - Zworniki wzmocnione 11 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
11 67/G-74014 Wiercenia obrotowe małośrednicowe. Łączniki 11 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
12 67/H-12020 Materiały ogniotrwałe. Wyroby kwarcowo-szamotowe 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
13 67/H-12021 Wyroby glinokrzemianowe kwasoodporne nie szkliwione 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
14 67/H-82200 Cynk 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
15 67/H-92923 Stop cyny C97. Folia 10 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
16 67/M-02117 Gwinty trapezowe symetryczne. Tolerancje 30 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
17 67/M-51024 *) Sprzęt pożarniczy. Pokrywa

nasady 25

31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
18 67/M-51025 - Pokrywa nasady 52 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
19 67/M-51026 - Pokrywa nasady 75 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
20 67/M-51027 - Pokrywa nasady 110 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
21 67/M-51506 - Wiadro przeciwpożarowe

metalowe

24 marca 1967 r. 1 stycznia 1969 r.
22 67/M-69227 Zawory butlowe do acetylenu VA1 30 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
23 67/M-69240 Reduktory spawalnicze do gazów. Główne wskaźniki 20 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
24 67/M-74083 *) Armatura przemysłowa.

Skrzynki uliczne typu

lekkiego do instalacji

wodnych i gazowych

30 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
25 67/M-74301 - Kompensatory

jednodławnicowe

kołnierzowe żeliwne nie

odciążone na ciśnienie

nominalne 10 i 16 kG/cm2

30 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
26 67/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne 10 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
27 67/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne 10 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
28 66/R-36105 Ciągniki i maszyny rolnicze. Wspornik osłony wału przegubowego. Główne wymiary 23 grudnia 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
29 67/W-89180 Szakle okrętowe. Wymagania i badania 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
30 67/W-89182 Szakle okrągłe okrętowe 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
31 67/W-89184 Szakle podłużne okrętowe 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
32 67/A-75102 *) Produkty owocowe. Powidła 29 marca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
33 67/A-75951 - Soki pitne owocowe 29 marca 1967 r. 1 lipca 1967 r.
34 67/A-79526 Spirytus do celów domowych i leczniczych 28 marca 1967 r. 1 lipca 1967 r.
35 67/A-94010 Ekstrakt kawy naturalnej "Marago" 28 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
36 67/B-10086 Stolarka budowlana. Meble do wbudowania. Wymagania i badania techniczne 29 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
37 67/B-30014 Cement glinowy 10 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
38 67/C-96048 Przetwory naftowe. Oleje napędowe 8 marca 1967 r. 1 lipca 1967 r.
39 67/E-55001 Słupołazy. Wymagania i badania techniczne 22 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
40 67/E-77001 Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne powszechnego użytku. Żelazka i prasownice. Wspólne wymagania i badania 31 marca 1967 r. 1 lipca 1969 r.
41 67/E-77020 Promienniki elektryczne rurkowe do celów grzejnych. Wymagania i badania techniczne 28 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
42 67/E-93205 *) Gniazda wtyczkowe i wtyczki

do instalacji

nieprzemysłowych. Gniazda

wtyczkowe 2 i 3-biegunowe 16

A, 250 i 380 V, ze stykami

ochronnymi tulejkowymi,

prostokątne. Główne wymiary

23 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r. w odniesieniu do obrotu i produkcji opartej na dokumentacji zatwierdzonej po 1.I.1968 r.
1 stycznia 1970 r. w odniesieniu do obrotu i produkcji opartej na dokumentacji zatwierdzonej przed 1.I.1968 r.
43 67/E-93206 - Gniazda wtyczkowe 2 i

3-biegunowe 25 A, 250 i 380

V, ze stykami ochronnymi

tulejkowymi, prostokątne.

Główne wymiary

23 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r. w odniesieniu do obrotu i produkcji opartej na dokumentacji zatwierdzonej po 1.I.1968 r.
1 stycznia 1970 r. w odniesieniu do obrotu i produkcji opartej na dokumentacji zatwierdzonej przed 1.I.1968 r.
44 67/E-93211 - Wtyczki 2 i 3-biegunowe 16

A, 250 i 380 V, ze stykami

ochronnymi kołkowymi,

prostokątne. Główne

wymiary

23 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r. w odniesieniu do obrotu i produkcji opartej na dokumentacji zatwierdzonej po 1.I.1968 r.
1 stycznia 1970 r. w odniesieniu do obrotu i produkcji opartej na dokumentacji zatwierdzonej przed 1.I.1968 r.
45 67/B-93212 - Wtyczki 2 i 3-biegunowe 25

A, 250 i 380 V, ze stykami

ochronnymi kołkowymi,

prostokątne. Główne

wymiary

23 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r. w odniesieniu do obrotu i produkcji opartej na dokumentacji zatwierdzonej po 1.I.1968 r.
1 stycznia 1970 r. w odniesieniu do obrotu i produkcji opartej na dokumentacji zatwierdzonej przed 1.I.1968 r.
46 67/P-83020 Taśmy tkane. Taśmy pasowe spadowe impregnowane 16 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
47 67/P-84252 Wyroby pończosznicze. Błędy 16 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
48 67/T-06401 Lampy elektronowe małej mocy. Wymagania i badania 29 marca 1967 r. 1 lipca 1967 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
49 67/B-14753 Wyroby azbestowo-cementowe. Rury kanalizacyjne kielichowe 28 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
50 67/B-23100 Wełna mineralna. Wymagania i badania techniczne 28 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie produkcji i stosowania:
51 67/D-95013 Materiały drzewne nawierzchni kolejowej wąskotorowej 11 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie obrotu:
52 67/R-75050 *) Owoce świeże. Borówka

czernica

23 marca 1967 r. 1 lipca 1967 r.
53 67/R-75055 - Róża dzika 23 marca 1967 r. 1 lipca 1967 r.
54 67/R-75357 Warzywa świeże. Cebula 29 marca 1967 r. 1 września 1967 r.
w zakresie projektowania i produkcji:
55 67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych 23 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
56 67/M-46610 Przenośniki taśmowe. Wymiary przejść i pomostów i odstępy od części stałych 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
57 67/M-46620 Przenośniki taśmowe stałe z taśmą elastyczną. Parametry podstawowe 30 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
58 67/M-46659 Przenośniki kubełkowe proste. Podział i parametry podstawowe 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie projektowania:
59 67/B-91004 Budownictwo. Meble do wbudowania. Zasady wymiarowania modularnego 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
60 67/M-73079 Napędy i sterowania hydrauliczne. Nominalne i graniczne temperatury pracy 30 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie projektowania i wykonawstwa robót:
61 67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne 23 marca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:
62 67/M-68007 Prasy hydrauliczne do tworzyw sztucznych termoutwardzalnych. Wielkości 20 marca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie budowy:
63 67/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Przepisy budowy 11 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
w zakresie terminologii:
64 67/N-01200 Technika próżni. Terminologia 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie terminologii i klasyfikacji:
65 67/C-99020 Materiały światłoczułe fotograficzne chlorowcosrebrowe. Określenia i klasyfikacja ogólna 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie klasyfikacji i używania pojęć:
66 67/M-88506 Przekładnie zębate. Zużycie i uszkodzenia. Nazwy i określenia 30 marca 1967 r. 1 stycznia 1969 r.
w zakresie klasyfikacji i stosowania nazw i określeń:
67 67/C-02003 Tworzywa sztuczne porowate. Nazwy, określenia i podział 17 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie używania pojęć:
68 67/S-02014 *) Pojazdy samochodowe.

Ciężary. Nazwy i określenia

20 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
69 67/S-02015 - Prędkości. Nazwy i

określenia

24 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:
70 66/D-54015 Obrabiarki do drewna. Podział i symbole. Dział DC 30 grudnia 1966 r. 1 stycznia 1969 r.
71 67/M-69350 Topniki spawalnicze. Klasyfikacja 20 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
72 67/M-78320 Regały. Określenia, podział, oznaczenia i parametry użytkowe 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie transportu izotopów promieniotwórczych:
73 67/J-01004 Izotopy promieniotwórcze. Klasyfikacja dla celów transportu zewnętrznego 22 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie badań rozjemczych:
74 67/H-04836 Analiza chemiczna stopów wstępnych aluminium 10 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie metod badań:
75 67/B-04101 *) Materiały kamienne.

Oznaczanie nasiąkliwości

wodą

28 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
76 67/B-04102 - Oznaczanie mrozoodporności

metodą bezpośrednią

28 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
77 67/C-04240 Guma. Oznaczanie zawartości napełniaczy mineralnych metodą spopielenia 29 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
78 67/C-04606 Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie termostabilności 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
79 67/C-04656 Pestycydy. Oznaczanie zawartości wody metodą K. Fischera 23 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
80 67/C-97080 Produkty węglopochodne. Oznaczanie zawartości olejów obojętnych i zasad pirydynowych 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
81 67/D-04122 Fizyczne i mechaniczne własności drewna. Statystyczne wyznaczanie liczności próbki 31 marca 1967 r. 1 stycznia 1969 r.
82 67/D-56238 Obrabiarki do drewna. Szlifierki tarczowe ramieniowe ze stołem nieprzesuwnym. Sprawdzanie dokładności 24 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
83 67/M-55651 Obrabiarki do metali. Tokarki kłowe o średnicy toczenia nad łożem do 315 mm. Sprawdzanie dokładności 10 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r. dla tokarek klasy Z i P

1 stycznia 1969 r. dla tokarek klasy W

84 67/P-04775 Kontrola jakości surowców, półwyrobów i wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie stopnia bieli 16 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
85 67/P-04950 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Laminaty. Wyznaczanie wytrzymałości na rozwarstwianie 16 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
86 67/P-64751 Pasze. Oznaczanie karotenu 29 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
87 67/R-64780 Pasze sypkie. Oznaczanie chlorków 29 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
88 67/Z-04089 Metoda oznaczania zawartości arsenowodoru w powietrzu 15 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
§  2.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 lipca 1967 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustanowienia normy Data ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
1 65/A-75100 *) Produkty owocowe. Dżemy 18 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49) 3 kwietnia 1967 r.
2 61/A-75951 - Soki pitne owocowe 4 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254) 3 kwietnia 1967 r.
3 63/A-77803 Produkty warzywne. Groszek konserwowy 16 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 47, poz. 238) 3 kwietnia 1967 r.
4 64/A-82002 Wieprzowina. Części zasadnicze 19 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 153) 15 kwietnia 1967 r.
5 63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370) 22 marca 1967 r.
6 64/E-77203 Przyrządy powszechnego użytku o napędzie elektrycznym. Froterki 13 Listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12) 29 marca 1967 r.
7 63/E-90100 Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych. Wymagania ogólne i badania techniczne 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77) 4 kwietnia 1967 r.
8 63/E-92305 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zaciski odgałęźne śrubowe, 12 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225) 29 marca 1967 r.
9 61/E-93208 *) Gniazda wtyczkowe i wtyczki

do instalacji

nieprzemysłowych. Wtyczka

2-biegunowa 10 A, 250 V ze

stykiem ochronnym tulejkowym

okrągła. Główne wymiary

30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107 i z 1967 r. Nr 19, poz. 85) 31 stycznia 1967 r.
10 61/E-93210 - Wtyczka 2-biegunowa 10 A,

250 V z podwójnym układem

styków ochronnych okrągła.

Główne wymiary

20 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107 i z 1967 r. Nr 19, poz. 85) 31 stycznia 1967 r.
11 58/F-94008 Pomoce biurowe. Ołówki grafitowe kreślarskie 25 listopada 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81) 10 kwietnia 1967 r.
12 65/H-74256 Rury stalowe bez szwu lotnicze 30 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315) 13 marca 1967 r.
13 58/H-74393 Łączniki z żeliwa ciągliwego. Warunki techniczne 26 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395) 31 marca 1967 r.
14 62/H-93017 Stal węglowa walcowana. Pręty i kształtowniki do budowy spawanych kadłubów statków 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115) 14 marca 1967 r.
15 62/H-93667 Aluminium i stopy aluminium. Pręty 13 października 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27) 14 marca 1967 r.
16 64/M-01138 Rysunek techniczny maszynowy. Połączenia spawane i powierzchnie napawane 5 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12) 24 marca 1967 r.
17 64/M-58903 *) Narzędzia do skrawania

metali. Rozwiertaki

trzpieniowe stałe.

Wykańczaki z chwytem

walcowym

4 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323) 14 kwietnia 1967 r.
18 64/M-58907 - Rozwiertaki trzpieniowe

stałe ręczne

18 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323) 14 kwietnia 1967 r.
19 64/M-58935 - Rozwiertaki trzpieniowe

rozprężne ręczne

3 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323) 14 kwietnia 1967 r.
20 63/M-58996 - Rozwiertaki stożkowe o

zbieżności 1 : 10

27 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77) 14 kwietnia 1967 r.
21 64/M-59021 - Rozwiertaki kotlarskie z

chwytem walcowym

1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323) 14 kwietnia 1967 r.
22 58/M-61221 Oprzyrządowanie. Zarzutki pionowe 28 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395) 24 marca 1967 r.
2.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 stycznia 1968 r.
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustanowienia normy Data ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
1 60/A-74007 *) Przetwory zbożowe.

Oznaczanie kwasowości

29 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399) 31 marca 1967 r.
2 64/A-74011 - Oznaczanie wilgotności 30 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 34, poz. 198) 31 marca 1967 r.
3 64/A-74014 - Oznaczanie zawartości

popiołu

2 października 1964 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 84, poz. 398 i z 1965 r. Nr 34, poz. 198) 31 marca 1967 r.
3.
Numer normy PN-66/A-85803 "Podroby zwierząt rzeźnych", ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84), zmieniony został na numer PN-66/A-82004.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-55/B-12031 "Płytki fajansowe ścienne", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-61/B-12032 "Płytki kamionkowe podłogowe (terakotowe)", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-57/C-97040 "Produkty węglopochodne. Frakcja ksylenolowa K", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-57/E-69010 "Elektrody spawalnicze węglowe", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-55/H-82200 "Cynk", zatwierdzoną jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).
6.
Normy wymienione w § 1 lp. 15 i 47 zastępują następujące normy:
1)
PN-60/H-92923 "Folia cynowa utwardzona antymonem",
2)
PN-60/P-84252 "Wyroby pończosznicze. Błędy"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza jako obowiązująca dnia 24 sierpnia 1960 r., druga jako zalecana, dnia 12 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 385).

7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-54/M-02117 "Tolerancje gwintów trapezowych symetrycznych", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje normę PN-62/M-69227 "Zawór butlowy VA-1W do acetylenu", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320).
9.
Normy wymienione w § 1 lp. 26, 27 i 54 zastępują następujące normy:
1)
PN-59/M-82005 "Podkładki okrągłe zgrubne",
2)
PN-59/M-82006 "Podkładki okrągłe dokładne",
3)
PN-59/R-75357 "Warzywa świeże. Cebula"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsze dwie dnia 28 grudnia 1959 r., a trzecia dnia 17 października 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

10.
Normy wymienione w § 1 lp. 29, 30 i 31 zastępują następujące normy:
1)
PN-60/W-89180 "Szakle okrętowe. Wspólne wymagania i badania",
2)
PN-60/W-89182 "Szakle okrągłe okrętowe",
3)
PN-60/W-89184 "Szakle podłużne okrętowe"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).

11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje normę PN-63/A-75102 "Produkty owocowe. Powidła śliwkowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-61/A-75951 "Produkty owocowe. Soki pitne owocowe", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254).
13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 34 zastępuje normę PN-62/A-79526 "Spirytus do celów domowych i leczniczych", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).
14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje następujące normy:
1)
PN-61/C-96047 "*) Przetwory naftowe. Oleje napędowe DS i DZ", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 stycznia 1961 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 121),
2)
PN-55/C-96048 " - Oleje napędowe", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 44, poz. 292).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN-58/E-77001 "Elektryczne narzędzia grzejne oporowe. Żelazka", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).
16.
Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę PN-54/B-23100 "Wełny mineralne. Wełna żużlowa", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 19, poz. 116).
17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 51 zastępuje normę PN-58/D-95013 "Materiały sosnowe nawierzchni kolejowej wąskotorowej", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 506).
18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę PN-63/R-75050 "Owoce świeże. Borówka czernica", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 55 zastępuje normę PN-64/B-03410 "Wentylacja. Przekroje poprzeczne przewodów wentylacyjnych", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).
20.
Norma wymieniona w § 1 lp. 56 zastępuje normę PN-64/M-46610 "Przenośniki taśmowe. Wymiary przejść i odstępy od części stałych", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198).
21.
Norma wymieniona w § 1 lp. 63 zastępuje normę PN-62/E-05100 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Przepisy budowy", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265).
22.
Normy wymienione w § 1 lp. 68 i 69 zastępują następujące normy:
1)
PN-57/S-02014 "*) Charakterystyka pojazdów mechanicznych. Ciężary. Określenia",
2)
PN-57/S-02015 " - Szybkości. Określenia"

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

23.
Norma wymieniona w § 1 lp. 71 zastępuje normę PN-61/M-69350 "Spawalnictwo. Topniki. Klasyfikacja", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).
24.
Normy wymienione w § 1 lp. 75 i 76 zastępują następujące normy:
1)
PN-54/B-04101 "Badanie materiałów kamiennych. Nasiąkliwość wodą",
2)
PN-54/B-04102 "Badanie materiałów kamiennych. Odporność na zamrażanie"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 208).

25.
Norma wymieniona w § 1 lp. 77 zastępuje następujące normy:

1) PN/C-04226 "*) Guma. Badania chemiczne. Oznaczanie całkowitej zawartości napełniaczy",

2) PN/C-04230 " - - Oznaczanie popiołu"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222).

26.
Norma wymieniona w § 1 lp. 83 zastępuje normę PN-57/M-55651 "Obrabiarki do metali. Tokarki narzędziowe o średnicy przelotu nad łożem do 360 mm. Sprawdzanie dokładności", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).
27.
Norma wymieniona w § 1 lp. 83 zastępuje w części dotyczącej średnicy toczenia nad łożem normę PN-61/M-55652 "Obrabiarki do metali. Tokarki kłowe o średnicy przelotu nad łożem do 1.000 mm. Sprawdzanie dokładności", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254).
28.
Norma wymieniona w § 1 lp. 84 zastępuje normę PN-55/P-04775 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie stopnia bieli", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).
29.
Norma wymieniona w § 1 lp. 87 zastępuje normę PN-62/R-64780 "Pasze sypkie. Oznaczanie chlorków", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).
30.
Norma wymieniona w § 1 lp. 88 zastępuje normę PN-53/C-08011 "Szybka metoda oznaczania zawartości arsenowodoru w powietrzu", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).
§  4.
Tracą moc następujące normy:
1)
z dniem 31 maja 1967 r.:

PN-60/T--92600 "Urządzenia mikrofalowe. Złącze typu N linii i kabli współosiowych. Główne wymiary", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334),

2)
z dniem 30 czerwca 1967 r.:
a)
PN-55/P-20005 "Ścinki i szwy wełniane dla przemysłu włókienniczego. Wymagania techniczne", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85),
b)
PN-60/C-81552 "Emalie olejne wagonowe do szlifowania", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90),
3)
z dniem 30 września 1967 r.:

PN-58/C-85012 "Naftoelan A", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395),

4)
z dniem 31 grudnia 1967 r.:
a)
PN-54/W-46601 "*) Łodzie ratunkowe okrętowe drewniane. Dulki",
b)
PN-54/W-46602 " - Gniazda dulek"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 15, poz. 84),

c)
PN-54/Z-54075 "Narzędzia lekarskie. Kleszczyki do zdejmowania klamerek Michela", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 120),
d)
PN-55/F-94036 "Pomoce biurowe. Skoroszyty", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 29, poz. 176),
e)
PN-55/P-20006 "Szmaty i szwy wełniane dla przemysłu włókienniczego. Wymagania techniczne", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85),
f)
PN-57/Z-54074 "Narzędzia lekarskie. Szczypczyki do nakładana klamerek do ran, typ Michel", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454),
g)
PN-58/F-94059 "Pomoce biurowe. Teczka skoroszytowa do segregatora", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).
_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021