Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 grudnia 1966 r.
o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. Nr 18, poz. 99) podaje się do wiadomości, że w urzędowym spisie leków, ustalonym w drodze obwieszczenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1962 r. o ustaleniu urzędowego spisu leków (Monitor Polski z 1962 r. Nr 89, poz. 423, z 1963 r. Nr 57, poz. 297, z 1964 r. Nr 5, poz. 26 i Nr 53, poz. 258, z 1965 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 40, poz. 230 oraz z 1966 r. Nr 2, poz. 21 i Nr 34, poz. 178), zostają wprowadzone następujące zmiany:
I.
Dodaje się następujące pozycje:
a)
w części I. "Surowce farmaceutyczne i leki gotowe":
Acifungin płyn 30 ml
Acifungin forte płyn 30 ml
Aesculan maść 30,0
Rp. Calcium amp. 5 ml - 10% 10 amp.
Rp. Calcium amp. 10 ml - 10% 10 amp.
Rp. Centrophenoxin draż. 0,1 30 i 60 draż.
++ Colchicum Dispert draż 0,5 mg
+ Corontin czopki 0,05
+ Elenium draż. 0,025 20 i 60 draż.
Rp. Polagol tabl. 0,002 30 tabl.
Rp. Methiovit draż. 60 draż.
+ Promazin draż. 0,025 20 i 60 draż.
+ Promazin draż. 0,05 20 i 60 draż.
+ Promazin draż. 0,1 20 i 60 draż.
+ Rheumanol tabl. 20 tabl.
Sal Carolinum verum subst. 100,0
+ Sterovag glob. 6 glob.
Sulfur sublimatum subst.
Terpinex płyn 10,0
Rp. Xylometazolin płyn 10,0
b)
w części III. "Surowice, szczepionki i preparaty diagnostyczne":

Preparaty diagnostyczne:

4. Preparaty diagnostyczne do prób skórnych:
Rp. Tuberculinum RT23 fl. 5 ml

(1 j. tub. w 0,1 ml)

Tuberkulina RT23 do prób śródskórnych Mantoux
Rp. Tuberculinum RT23 fl. 5 ml

(2 j. tub. w 0,1 ml)

Tuberkulina RT23 do prób śródskórnych Mantoux
II.
Skreśla się następujące pozycje:
a)
w części I. "Surowce farmaceutyczne i leki gotowe":
39 ++ Aconitinum subst.
248 Rp. Chlorocyclinum draż. 0,05 16 draż.
249 Rp. Chlorocyclinum draż. 0,25 16 draż.
437 Ferrum reductum subst.
528 + Glycirenan mite płyn 30,0
529 + Glycirenan forte płyn 30,0
+ Relaxil G amp. 20 ml
1169 + Solganal B-oleosum amp. 5 ml - 20%
1252 + Sulfotetraminum subst.
1253 + Sulfotetraminum tabl. 0,5 20 tabl.
1405 ++ Veratrinum subst.
b)
w części III. "Surowice, szczepionki i preparaty diagnostyczne":
1486 Rp. Antitoxinum tetanicum equinum amp. 1.500 j.a.
Antytoksyna tężcowa końska
1637 Rp. Tuberculinum purificatum, lyophilisatum pro reactione Mantoux I op. 50 dawek
Tuberkulina oczyszczona, liofilizowana do prób Mantoux I - 1 jedn. tub. w 0,1 ml
1638 Rp. Tuberculinum purificatum, lyophilisatum pro reactione Mantoux II op. 50 dawek
Tuberkulina oczyszczona, liofilizowana do prób Mantoux II - 10 jedn. tub. w 0,1 ml
1639 Rp. Tuberculinum purificatum, lyophilisatum pro reactione Mantoux III op. 50 dawek
Tuberkulina oczyszczona liofilizowana do prób Mantoux III - 33 jedn. tub. w 0,1 ml
c)
w części IV. "Leki dentystyczne":
12 Płyn trójkrezolu formalinowy nr 4 płyn op. 10,0

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021