Odznaczenia za wybitne zasługi w odbudowie i uruchomieniu Polskich Kolei Państwowych w okresie wojny z niemieckim najeźdźcą.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 10 lipca 1945 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 10 lipca 1945 r. zostali odznaczeni za wybitne zasługi w odbudowie i uruchomieniu Polskich Kolei Państwowych w okresie wojny z niemieckim najeźdźcą:
ORDEREM "ODRODZENIA1POLSKI" - II KLASY

1. Gen. Kabanow Paweł.

ORDEREM "ODRODZENIA POLSKI" - III KLASY

1. Gen. Pirogow Jefim.

2. Gen. Kiriczenko Aleksy.

3. Gen. Rumiancew Piotr.

4. Gen. Sciepanow Sergiusz.

5. Gen. Stolarenko Jan.

6. Gen. Bakariew Piotr.

ORDEREM "ODRODZENIA POLSKI" - IV KLASY

1. pułk. Czyczasow Roman.

2. pułk. Timofiejew Teodor.

3. pułk. Wichorjew Mikołaj.

4. pułk. Dubikowski Wiktor.

5. pułk. Gac Józef.

6. pułk. Starcew Aleksy.

7. pułk. Borowik Anisim.

8. podpułk. Arutiunow Andrzej.

9. podpułk. Gołysz Jan.

10. podpułk. Radziszewski Piotr.

11. podpułk. Szpakowicz Mikołaj.

12. podpułk. Szyrakow Stefan.

13. podpułk. Tarasow Andrzej.

14. podpułk. Wilczyński Wacław.

15. podpułk. Żełochowcew Włodzimierz.

16. podpułk. Caguria Michał.

17. podpułk. Caplin Ananiusz.

18. podpułk. Siwkow Sergiusz.

19. podpułk. Parfienow Sergiusz.

20. podpułk. Pietrow Mikołaj.

21. podpułk. Nowogrodzki Konstanty.

22. podpułk. Lengo Szymon.

23. podpułk. Kuleszow Piotr.

24. podpułk. Jegorow Mikołaj.

25. podpułk. Korzewnikow Michał.

26. podpułk. Miszyn Mikołaj.

27. podpułk. Osiecki Jan.

28. podpułk. Sokołow Bazyli.

29. podpułk. Stepanow Cyryl.

30. podpułk. Sytnik Jan.

31. podpułk. Twierdow Sergiusz.

32. podpułk. Tierechin Serafin.

33. podpułk. Lipowski Włodzimierz.

34. podpułk. Polakow Dymitr.

35. podpułk. Krotenko Paweł.

36. podpułk. Iznairow Andrzej.

37. podpułk. Iwanow Aleksy.

38. podpułk. Żukowski Aleksander.

39. podpułk. Bobkow Aleksy.

40. podpułk. Bondarew Michał.

41. podpułk. Jaszczenkow Michał.

42. podpułk. Timofiejew Jan.

43. podpułk. Tiszczenko Mikołaj.

44. podpułk. Siergiejew Mikołaj.

45. podpułk. Siemionow Aleksy.

46. podpułk. Slepkow Teodor.

47. podpułk. Semkin Wiktor.

48. podpułk. Repało Grzegorz.

49. podpułk. Petrow Dymitr.

50. podpułk. Ogirow Filip.

51. podpułk. Morozow Paweł.

52. podpułk. Krawczenko Piotr.

53. podpułk. Goriunow Konstanty.

54. podpułk. Wąsiacki Aleksy.

55. podpułk. Wekszin Paweł.

56. podpułk. Roczew Jan.

57. podpułk. Marusicz Konstanty.

58. podpułk. Muratow Szymon.

59. podpułk. Szurynow Aleksy.

60. mjr. Smirnow Wiktor.

61. mjr. Martyszin Jan.

62. mjr. Swirydenkow Flor.

63. mjr. Gałaktionow Sergiusz.

64. mjr. Kostenko Iwan.

65. mjr. Kuźmenkow Aleksy.

66. mjr. Katłow Ignacy.

67. mjr. Kuimow Eliasz.

68. mjr. Własow Borys.

69. mjr. Lewin Michał.

70. mjr. Szewczenko Piotr.

71. mjr. Czernenko Konstanty.

72. mjr. Osipow Bazyli.

73. mjr. Kukarin Arkadiusz.

74. mjr. Gubar Konstanty.

75. kpt. Niemczenko Eugeniusz.

76. kpt. Suszkow Aleksy.

77. kpt. Ogarkow Włodzimierz.

78. kpt. Bondarenko Mikołaj.

79. por. Prychodźko Jerzy.

80. inż. Bobkow Mikołaj.

81. technik Karpow Michał.

82. Iwołgin Gabriel.

83. Ogojew Inał.

ORDEREM "ODRODZEMA POLSKI" - V KLASY

1. podpułk. Lazukow Antoni.

2. podpułk. Kletkin Michał.

3. mjr. Michiejew Borys.

4. mjr. Rachmanow Aleksy.

5. mjr. Muchuradze Aleksander.

6. mjr. Sołogub Mikołaj.

7. mjr. Pietruszyn Wiktor.

8. mjr. Łatyszew Gabriel.

9. mjr. Kuprijanow Genadi.

10. mjr. Kislicyn Paweł.

11. mjr. Zotjew Paweł.

12. mjr. Ziemlanicyn Anatol.

13. mjr. Blinder Józef.

14. mjr. Bachmutow Michał.

15. kpt. Stiepanow Michał.

16. kpt. Korniejew Michał.

17. kpt. Biedryncew Jakub.

18. kpt. Kazakow Atanazy.

19. kpt. Kałasznikow Wiktor.

20. kpt. Kozłow Jur.

21. kpt. Kuzmiczew Teodor.

22. kpt. Pawłow Aleksander.

23. kpt. Stepanczuk Teodor.

24. kpt. Smyrnow Aleksander.

25. kpt. Samochwałow Konstanty.

26. kpt. Rubin Jerzy.

27. kpt. Podgornych Aleksander.

28. kpt. Panow Paweł.

29. kpt. Owczynnikow Aleksy.

30. kpt. Berkowski Leon.

31. kpt. Bekkerman Leon.

32. por. Szojew Piotr.

33. por. Akimów Peretc Dymitr.

34. por. Lange Leon.

35. por. Kozłow Gabriel.

36. inż. Kondratienko Mikołaj.

37. technik Nikolajew Sergiusz.

38. st. brygadier Dudin Jan.

39. st. brygadier Piatyga Aleksander.

40. Jakowlew Mikołaj.

41. Coglin Jewsiej.

42. Rudniew Sergiusz.

43. Dokszyn Oleg.

44. Azarow Włodzimierz.

ORDEREM "KRZYŻ GRUNWALDU" - III KLASY

1. pułk. Głuszkow Aleksy.

2. pułk. Ilczenko Konstanty.

3. pułk. Jegorow Michał.

4. pułk. Kandratjew Włodzimierz.

5. pułk. Kotow Aleksy.

6. płk. Kozenko Bazyli.

7. pułk. Perewerzew Sergiusz.

8. pułk. Sachnowski Borys.

9. pułk. Tkaczuk Bazyli.

10. pułk. Angelin Bazyli.

11. pułk. Bibbe Aleksander.

12. pułk. Sokołow Paweł.

13. podpułk. Birukow Dymitr.

14. podpułk. Brażnik Michał.

15. podpułk. Brezgin Mikołaj.

16. pułk. Bryljew Mikołaj.

17. pułk. Brykin Serafin.

18. pułk. Dmitryjew Waniamil.

19. gen. Zingorenko Grzegorz.

20. pułk. Ładodo Włodzimierz.

21. gen. Mirydonow Bazyli.

22. pułk. Natalewicz Aleksy.

23. pułk. Nowosielski Mikołaj.

24. pułk. Płatonow Aleksy.

25. pułk. Pogorzelski Michał.

26. pułk. Czub Cyryl.

27. pułk. Jachnowicz Mar.

28. mjr. Orszański Michał.

29. podpułk. Czernow Włodzimierz.

SREBRNYM KRZYżEM ZASŁUGI

1. podpułk. Mołocznyj Piotr.

2. podpułk. Kriwałow Paweł.

3. podpułk. Brujewicz Włodzimierz.

4. podpułk. Matiuszyn Bazyli.

5. podpułk. Rytikow Sergiusz.

6. podpułk. Rubcow Mikołaj.

7. podpułk. Saweliew Michał.

8. podpułk. Śnieżnicki Anatol.

9. mjr. Chrustalew Aleksander.

10. mjr. Fedorczenko Mikołaj.

11. mjr. Tarasenko Jan.

12. mjr. Sikierin Jerzy.

13. mjr. Serebriakow Bazyli.

14. mjr. Susłow Aleksy.

15. mjr. Sawko Anatol.

16. mjr. Pożidajew Jur.

17. mjr. Osadczij Wiktor.

18. mjr. Olisow Aleksy.

19. mjr. Nikołajew Jerzy.

20. mjr. Nekrasow Grzegorz.

21. mjr. Mietjeż Kazimierz.

22. mjr. Markełow Aleksander.

23. mjr. Miniejew Jakub.

24. mjr. Murawiew Eugeniusz.

25. mjr. Melnikow Mikołaj.

26. mjr. Łysenko Teodor.

27. mjr. Łopanow Bazyli.

28. mjr. Ligatko Mikołaj.

29. mjr. Kulikow Michał.

30. mjr. Kaljużny Eugeniusz.

31. mjr. Korneliuk Eugeniusz.

32. mjr. Gromow Aleksy.

33. mjr. Zagorujko Michał.

34. mjr. Erszow Jan.

35. mjr. Griszczenko Nikifor.

36. mjr. Gude Borys.

37. kpt. Sremin Jan.

38. kpt. Alferow Mikołaj.

39. kpt. Szlachtenko Andrzej.

40. kpt. Jurowskij Aleksander.

41. kpt. Cukierman Dymitr.

42. kpt. Chrienow Michał.

43. kpt. Tiepłow Nitrofan.

44. kpt. Sidorowicz Aleksander.

45. kpt. Nikitin Wiktor.

46. kpt. Nikołajenko Witaliusz.

47. kpt. Majorow Aleksy.

48. kpt. Meszkow Aleksander.

49. kpt. Litowkin Mikołaj.

50. kpt. Karolew Michał.

51. kpt. Kuźmin Aleksander.

52. kpt. Klimow Eugeniusz.

53. kpt. Żarow Michał.

54. kpt. Jonow Borys.

55. kpt. Aleksiejew Mikołaj.

56. kpt. Winogradow Włodzimierz.

57. por. Borodin Nitrofan.

58. por. Czernow Aleksander.

59. por. Dworcow Michał.

60. podpor. Grigoriew Mikołaj.

bRONZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. kpt. Epelbaum Mikołaj.

2. por. Czernow Jur.

3. por. Batmanow Konstanty.

4. por. Wałowik Teodor.

5. por. Gorkij Roman.

6. podpor. Pietrow Paweł.

7. podpor. Rakitin Aleksander.

8. technik Eremiejew Eugeniusz.

9. technik Makurin Paweł.

10. Leleko Wiaczesław.

SREBRNYM MEDALEM "ZASŁUŻONYM NA POLU CHWAŁY"

1. mjr. Letiagin Włodzimierz.

2. mjr. Katruk Aleksander.

3. mjr. Kalinowski Jerzy.

4. kpt. Chuchrański Mikołaj.

5. kpt. Jarnych Bazyli.

6. kpt. Pachomow Konstantyn.

7. kpt. Turczenko Mikołaj.

8. kpt. Piwowarow Arkadiusz.

9. kpt. Presniakow Andrzej.

10. kpt. Łopaj Szymon.

11. kpt. Gorbań Jan.

12. kpt. Swawilnyj Mikołaj.

13. kpt. Podolski Wiktor.

14. kpt. Pisarenko Paweł.

15. kpt. Jefimow Włodzimierz.

16. kpt. Aleksiejew Aleksy.

17. kpt. Baram Leon.

18. por. Ryzikow Dymitr.

19. por. Potapow Jan.

20. por. Pisarenko Włodzimierz.

21. por. Rudenko Iwan.

22. por. Żewnierow Aleksy.

23. por. Kurtacz Michał.

24. por. Kramorenko Borys.

25. por. Klinkow Mikołaj.

26. por. Nikitin Aleksander.

27. por. Pankratiew Leonid.

28. por. Kisielow Paweł.

29. por. Karpowiec Mikołaj.

30. por. Baranow Jan.

31. sierż. Reszetnoj Jakub.

32. st. strz. Sidorow Sergiusz.

33. st. strz. Trofimow Andrzej.

34. szer. Żukow Michał.

35. szer. Filin Stefan.

36. szer. Czubko Jan.

37. szer. Szewczenko Piotr.

38. szer. Pryima Marek.

39. szer. Salionow Mikołaj.

40. szer. Pierwyszko Grzegorz.

41. szer. Baranienko Aleksy.

42. Sołowiejczyk Jakub.

43. Bondarenko Mikołaj.

BRONZOWYM MEDALEM "ZASŁUŻONYM NA POLU CHWAŁY"

1. por. Sawolski Aleksander.

2. podpor. Strembicki Bazyli.

3. por. Jakowlew Andrzej.

4. por. Fojda Adam.

5. por. Czeszew Władysław.

6. por. Etingow Gawryił.

7. por. Pumpur Konstanty.

8. por. Golimbijewski Mikołaj.

9. por. Badajew Mikołaj.

10. st. sierż. Iwanow Piotr.

11. sierż. Makuszyn AIeksy.

12. sierż. Kadocznikow Jan.

13. sierż. Kolesnikow Eugeniusz.

14. sierż. Kurletow Mechametgazi.

15. sierż. Zimin Michał.

16. sierż. Prigorodow Dymitr.

17. sierż. Romasiukow Mikołaj.

18. sierż. Szapował Mikołaj.

19. st. strz. Jepichin Józef.

20. st. strz. Sinjutin Aleksander.

21. st. strz. Iwaszkin Aleksy.

22. st. strz. Anitin Aleksander.

23. szer. Wojnow Abram.

24. szer. Seselnik Bazyli.

25. szer. Bowkun Włodzimierz.

26. technik Stiepanow Piotr.

Prezydent Krajowej Rady Narodowej (-) Bolesław Bierut

Zastępcy:

(-) prof. Stanisław Grabski

(-) Stanisław Szwalbe

Naczelny Dowódca Wojska Polskiego:

(-) Marszałek Polski Michał Żymierski

Członkowie Prezydium Krajowej Rady Narodowej

(-) Roman Zambrowski

(-) inż. Romuald Miller

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021