Ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad urządzeniami turystycznymi w Zakopanem.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 21 marca 1945 r.
o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad urządzeniami turystycznymi w Zakopanem. *

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67), w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 437), oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976), zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustanawia się przymusowy zarząd państwowy nad koleją linową o trakcji elektrycznej z Zakopanego (Kuźnice) na Kasprowy Wierch w Tatrach, objętą koncesją nadaną zarządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 3 grudnia 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 90, poz. 578).
§  2.
Ustanawia się zarząd państwowy nad koleją górską, linowo-terenową z Zakopanego na szczyt Gubałówki, o trakcji elektrycznej, objętą koncesją, nadaną zarządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 15 lipca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 395).
§  3.
Ustanawia się zarząd państwowy nad następującymi urządzeniami turystycznymi w Zakopanem, a stanowiącymi własność Stowarzyszenia zarejestrowanego "Liga Popierania Turystyki":
a)
wyciąg saniowy na Kasprowy Wierch,
b)
garaże przy ulicy Nowotarskiej,
c)
restauracja na szczycie Gubałówki.
§  4.
Zarządcą państwowym nad majątkiem wymienionym wyżej w §§ 1, 2 i 3 ustanawia się Ministerstwo Komunikacji (Wydział Turystyki Ogólnej i Akwizycji).
§  5.
Zarząd państwowy sprawowany będzie zgodnie z postanowieniami dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) z uwzględnieniem późniejszych zmian oraz przepisów z dnia 12 marca 1919 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego oraz instrukcji dla zarządców (Monitor Polski Nr 65).
§  6.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie zarządzenia sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.
* Z dniem 6 kwietnia 1948 r. nin. zarządzenie traci moc w zakresie przymusowego zarządu państwowego nad: a) koleją linową o trakcji elektrycznej z Zakopanego (Kuźnice) nad Kasprowy Wierch w Tatrach, b) koleją górską linowo-terenową z Zakopanego na szczyt Gubałówki, c) wyciągiem saniowym na Kasprowy Wierch. Zgodnie z § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 16 marca 1948 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi kolejami użytku publicznego i urządzeniami turystycznymi. (M.P.48.35.145).

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021