Określenie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie określenia nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach

Na podstawie art. 167 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 i 2269) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Znosi się Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach.
§  2. 
Określa się następujące nazwy, siedziby i właściwość miejscową okręgowych urzędów górniczych, utworzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 986) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku (Dz. U. poz. 455):
1)
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, dla obszaru województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, dla części obszaru województwa małopolskiego, obejmującej gminę Libiąż w powiecie chrzanowskim i gminy: Brzeszcze, Chełmek i Oświęcim oraz miasto Oświęcim w powiecie oświęcimskim, dla obszaru województwa opolskiego, a także dla części obszaru województwa śląskiego, obejmującej powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, pszczyński, z wyłączeniem gminy Pawłowice, i tarnogórski, miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze oraz gminy Bestwina i Czechowice-Dziedzice w powiecie bielskim;
3)
Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach, z siedzibą w Kielcach, dla obszaru województw łódzkiego i świętokrzyskiego oraz części obszaru województwa podkarpackiego, obejmującej powiat tarnobrzeski i miasto na prawach powiatu Tarnobrzeg;
4)
Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, dla obszaru województwa małopolskiego, z wyłączeniem gminy Libiąż w powiecie chrzanowskim i gmin: Brzeszcze, Chełmek i Oświęcim oraz miasta Oświęcim w powiecie oświęcimskim, a także dla części obszaru województwa śląskiego, obejmującej powiat zawierciański;
5)
Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie, z siedzibą w Krośnie, dla obszaru województwa podkarpackiego, z wyłączeniem powiatu tarnobrzeskiego i miasta na prawach powiatu Tarnobrzeg;
6)
Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie, z siedzibą w Lublinie, dla obszaru województw lubelskiego i podlaskiego;
7)
Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, dla obszaru województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego;
8)
Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, z siedzibą w Jankowicach, dla części obszaru województwa śląskiego, obejmującej powiaty: bielski, z wyłączeniem gmin Bestwina i Czechowice-Dziedzice, cieszyński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski i żywiecki, miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory oraz gminę Pawłowice w powiecie pszczyńskim;
9)
Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, dla obszaru województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego;
10)
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, dla obszaru województwa dolnośląskiego.
§  3. 
1. 
Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach prowadzi Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach albo Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku zgodnie z właściwością miejscową określoną w § 2.
2. 
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach przekazuje w dniu wejścia w życie rozporządzenia:
1)
Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach akta spraw objętych zgodnie z § 2 właściwością miejscową Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach;
2)
Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku akta spraw objętych zgodnie z § 2 właściwością miejscową Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku.
§  4. 
1. 
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, prowadzonych przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, objętych zgodnie z § 2 właściwością miejscową Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie albo Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, stosuje się przepisy dotychczasowe o właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych.
2. 
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach przekazuje:
1)
Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie akta spraw objętych zgodnie z § 2 właściwością miejscową Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie:
a)
zakończonych - w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia,
b)
będących w toku w dniu wejścia w życie rozporządzenia - niezwłocznie po zakończeniu postępowania;
2)
Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku akta spraw objętych zgodnie z § 2 właściwością miejscową Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku:
a)
zakończonych - w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia,
b)
będących w toku w dniu wejścia w życie rozporządzenia - niezwłocznie po zakończeniu postępowania.
§  5. 
1. 
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, prowadzonych przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, objętych zgodnie z § 2 właściwością miejscową Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, stosuje się przepisy dotychczasowe o właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych.
2. 
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie przekazuje Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku akta spraw objętych zgodnie z § 2 właściwością miejscową Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku:
1)
zakończonych - w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
2)
będących w toku w dniu wejścia w życie rozporządzenia - niezwłocznie po zakończeniu postępowania.
§  6. 
1. 
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, prowadzonych przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, objętych zgodnie z § 2 właściwością miejscową Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, stosuje się przepisy dotychczasowe o właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych.
2. 
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku przekazuje Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach akta spraw objętych zgodnie z § 2 właściwością miejscową Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:
1)
zakończonych - w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
2)
będących w toku w dniu wejścia w życie rozporządzenia - niezwłocznie po zakończeniu postępowania.
§  7. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. poz. 456).
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.525

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.
Data aktu: 01/03/2022
Data ogłoszenia: 04/03/2022
Data wejścia w życie: 05/06/2022