Specjalny obszar ochrony siedlisk Sporysz (PLH220064).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sporysz (PLH220064)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Sporysz (PLH220064 2 ), obejmujący obszar 481,08 ha, położony w województwie pomorskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SPORYSZ (PLH220064)1)

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 660038,82 373043,86
2 659996,89 373133,69
3 660018,59 373166,00
4 660028,01 373208,17
5 660024,62 373243,28
6 660033,53 373268,03
7 660035,01 373300,77
8 660019,52 373365,61
9 659969,23 373461,43
10 659967,65 373481,64
11 659972,95 373509,13
12 659986,99 373532,32
13 659991,85 373539,32
14 659995,33 373551,15
15 659997,14 373563,50
16 659997,77 373567,79
17 659996,87 373599,66
18 659985,05 373651,95
19 659988,11 373690,57
20 659988,43 373693,89
21 659964,04 373780,63
22 659968,18 373795,24
23 659943,90 373819,78
24 659894,18 373764,64
25 659826,09 373689,14
26 659852,90 373664,91
27 659821,58 373598,07
28 659805,49 373521,65
29 659845,24 373331,31
30 659847,78 373319,12
31 659856,76 373273,67
32 659876,07 373206,14
33 659878,60 373197,28
34 659898,00 373158,32
35 659957,23 373121,48
36 659997,07 373041,79
37 659996,34 373023,31
38 660014,44 373006,64
39 660015,45 373005,72
40 660048,29 372975,48
41 660051,56 372985,51
42 660038,82 373043,86
2)
granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 663955,56 369379,55
2 663942,92 369404,71
3 663948,10 369412,41
4 663952,80 369419,40
5 663967,57 369432,27
6 663985,93 369452,21
7 664010,51 369472,92
8 663976,90 369489,62
9 663934,85 369496,70
10 663933,52 369495,20
11 663932,20 369493,70
12 663859,09 369467,87
13 663804,22 369463,10
14 663721,80 369402,73
15 663685,93 369386,98
16 663582,16 369379,42
17 663573,44 369435,45
18 663545,88 369431,98
19 663517,31 369440,62
20 663463,97 369413,71
21 663369,36 369500,75
22 663366,03 369503,81
23 663311,27 369554,19
24 663257,95 369603,25
25 663208,46 369648,78
26 663169,68 369605,97
27 663079,03 369505,93
28 663066,93 369492,57
29 663041,57 369464,58
30 662977,31 369393,66
31 662957,67 369371,98
32 662795,37 369515,83
33 662763,51 369544,07
34 662707,49 369593,72
35 662677,12 369620,64
36 662536,06 369742,47
37 662499,12 369774,38
38 662452,49 369814,65
39 662494,52 369822,76
40 662506,38 369838,66
41 662551,03 369847,52
42 662564,05 369860,91
43 662580,97 369867,09
44 662587,00 369852,39
45 662641,26 369872,25
46 662686,34 369836,83
47 662877,18 369947,45
48 662998,50 370050,41
49 663030,13 370068,61
50 663059,00 370078,86
51 663058,83 370084,96
52 663069,66 370098,89
53 663121,50 370136,61
54 663137,34 370143,47
55 663182,74 370153,36
56 663187,38 370153,88
57 663192,71 370154,49
58 663229,48 370158,68
59 663316,82 370159,32
60 663318,24 370192,47
61 663293,24 370211,79
62 663332,23 370247,54
63 663368,31 370294,83
64 663413,62 370272,65
65 663436,41 370296,58
66 663411,95 370309,84
67 663406,04 370328,38
68 663411,34 370331,38
69 663480,60 370337,13
70 663474,19 370371,33
71 663475,21 370371,30
72 663511,90 370371,45
73 663525,08 370359,45
74 663540,40 370377,11
75 663575,37 370379,64
76 663632,00 370369,54
77 663646,43 370381,98
78 663662,90 370346,02
79 663705,19 370393,93
80 663706,16 370408,39
81 663678,70 370432,01
82 663656,71 370431,74
83 663634,59 370436,62
84 663660,58 370465,35
85 663664,75 370500,51
86 663683,38 370535,28
87 663725,51 370538,98
88 663826,89 370586,08
89 663954,99 370467,93
90 664057,36 370583,52
91 664066,22 370593,18
92 664073,88 370601,54
93 664141,94 370541,35
94 664187,14 370531,77
95 664371,67 370559,57
96 664389,83 370580,88
97 664390,56 370582,91
98 664391,94 370584,36
99 664406,26 370571,74
100 664427,15 370604,89
101 664439,27 370637,78
102 664456,15 370724,86
103 664458,47 370757,13
104 664458,41 370807,30
105 664423,15 370916,09
106 664388,06 370947,53
107 664405,59 370966,11
108 664422,03 370983,54
109 664456,30 371019,87
110 664378,51 371095,39
111 664069,08 371395,82
112 664041,48 371422,62
113 663915,53 371544,91
114 663847,56 371610,90
115 663787,41 371669,31
116 663734,13 371721,04
117 663772,00 371760,55
118 663765,37 371784,23
119 663817,05 371844,44
120 663822,62 371850,93
121 663865,59 371808,20
122 663892,09 371811,11
123 663908,84 371832,74
124 663917,31 371859,56
125 663893,11 371871,35
126 663867,96 371878,24
127 663836,68 371871,94
128 663801,57 371924,66
129 663816,16 371965,21
130 663802,79 371981,61
131 663871,76 372053,93
132 663759,81 372155,10
133 663607,73 372182,30
134 663557,75 372185,24
135 663475,18 372172,56
136 663378,53 372066,35
137 663366,83 372077,55
138 663249,33 372190,02
139 663071,37 372360,36
140 663046,45 372384,22
141 662932,67 372493,13
142 662907,71 372524,18
143 662907,30 372532,40
144 662882,99 372627,88
145 662880,78 372636,56
146 662854,96 372724,87
147 662826,75 372700,72
148 662779,60 372685,81
149 662760,34 372702,85
150 662753,50 372735,30
151 662769,91 372767,06
152 662777,20 372799,47
153 662760,80 372852,91
154 662696,99 372845,82
155 662657,00 372845,20
156 662618,64 372858,13
157 662556,54 372893,39
158 662534,73 372916,82
159 662501,51 372952,52
160 662498,49 372955,76
161 662478,42 372983,10
162 662430,82 373014,97
163 662445,77 373031,29
164 662345,66 373084,78
165 662298,28 373087,75
166 662264,01 373052,42
167 662240,05 373027,72
168 662167,69 373093,02
169 662161,77 373092,97
170 662078,73 373092,33
171 662066,67 373098,12
172 662059,14 373101,00
173 662059,09 373100,55
174 662075,51 373085,80
175 662021,06 373097,88
176 661953,34 373101,21
177 661922,62 373102,72
178 661800,18 373078,88
179 661740,92 373073,62
180 661716,84 373076,54
181 661690,85 373048,03
182 661762,64 373001,62
183 661789,60 372995,98
184 661867,84 372981,70
185 661864,65 372961,56
186 661759,48 372955,81
187 661783,11 372935,19
188 661720,25 372926,42
189 661792,14 372901,84
190 661778,37 372876,05
191 661727,93 372859,53
192 661718,72 372859,88
193 661693,49 372889,27
194 661697,73 372905,59
195 661694,01 372913,59
196 661667,75 372901,25
197 661638,93 372894,64
198 661627,47 372893,22
199 661613,84 372862,13
200 661612,60 372842,22
201 661611,08 372818,05
202 661657,11 372763,84
203 661709,51 372731,71
204 661793,00 372699,88
205 661801,40 372696,68
206 661810,68 372694,04
207 661913,31 372669,57
208 662013,01 372640,11
209 662088,71 372622,54
210 662124,53 372627,57
211 662206,95 372639,16
212 662272,53 372621,32
213 662304,16 372612,72
214 662364,77 372596,23
215 662399,94 372586,67
216 662440,79 372574,31
217 662472,50 372517,00
218 662488,91 372466,85
219 662466,09 372446,01
220 662454,81 372455,80
221 662421,05 372440,05
222 662398,38 372403,31
223 662382,32 372366,56
224 662377,14 372354,71
225 662371,97 372282,46
226 662393,68 372260,86
227 662497,57 372208,08
228 662533,80 372178,59
229 662581,17 372179,92
230 662601,31 372185,38
231 662617,86 372190,95
232 662639,38 372193,95
233 662661,44 372202,37
234 662675,74 372205,29
235 662695,55 372209,33
236 662792,18 372215,74
237 662847,66 372213,00
238 662871,50 372222,17
239 662897,16 372248,69
240 662904,25 372274,19
241 662901,72 372300,02
242 662897,14 372313,70
243 662896,20 372325,67
244 662923,04 372317,22
245 662921,92 372271,59
246 662908,18 372237,50
247 662860,24 372181,85
248 662825,84 372135,28
249 662782,59 372019,99
250 662756,14 371949,41
251 662754,24 371900,11
252 662753,52 371898,81
253 662754,14 371897,41
254 662778,64 371842,10
255 662814,74 371817,91
256 662830,36 371833,92
257 662954,77 371751,58
258 662964,50 371748,22
259 663040,13 371715,32
260 663051,49 371711,08
261 663095,02 371758,25
262 663099,37 371754,21
263 663249,22 371614,97
264 663285,66 371581,10
265 663292,62 371574,63
266 663296,49 371571,04
267 663372,45 371500,45
268 663404,69 371503,97
269 663476,36 371511,81
270 663484,67 371500,27
271 663433,29 371440,21
272 663445,63 371431,55
273 663450,06 371428,45
274 663455,38 371424,72
275 663545,64 371498,60
276 663585,61 371478,19
277 663648,30 371429,45
278 663690,04 371370,11
279 663682,71 371351,49
280 663675,55 371283,09
281 663669,69 371227,12
282 663663,24 371215,53
283 663581,84 371176,70
284 663347,80 370921,28
285 663257,62 370823,38
286 663146,83 370703,11
287 663071,59 370621,42
288 662989,41 370532,21
289 662964,94 370502,55
290 662954,19 370489,52
291 662910,88 370439,49
292 662907,08 370435,10
293 662901,75 370428,94
294 662881,83 370405,94
295 662834,85 370357,45
296 662776,37 370291,08
297 662726,59 370234,57
298 662692,43 370211,95
299 662633,68 370167,38
300 662632,37 370165,87
301 662631,06 370164,36
302 662625,36 370161,06
303 662593,33 370154,34
304 662544,07 370148,63
305 662507,85 370132,04
306 662488,31 370104,69
307 662487,64 370065,68
308 662502,79 370023,05
309 662521,50 370026,83
310 662479,40 369978,12
311 662387,01 369871,21
312 662211,42 370022,78
313 662210,88 370023,24
314 662178,04 370051,60
315 662118,62 370102,89
316 661974,73 370227,09
317 661972,54 370228,98
318 661966,64 370226,00
319 661966,63 370225,99
320 661924,62 370204,76
321 661900,63 370133,42
322 661897,20 370107,79
323 661896,06 370099,27
324 661890,13 370055,01
325 661887,18 370032,96
326 661885,97 370023,89
327 661899,20 369975,73
328 661908,04 369943,56
329 661908,79 369940,84
330 661911,30 369931,73
331 661907,69 369922,43
332 661872,46 369831,68
333 661869,65 369824,43
334 661883,72 369809,65
335 661889,86 369783,69
336 661898,50 369760,65
337 661903,09 369736,82
338 661917,49 369706,08
339 661897,52 369665,18
340 661900,05 369637,77
341 661923,36 369617,44
342 661943,54 369612,59
343 661944,89 369607,89
344 661979,81 369622,54
345 661992,77 369623,85
346 662011,50 369617,48
347 662054,57 369614,66
348 662077,22 369606,36
349 662102,09 369590,00
350 662116,30 369578,29
351 662122,55 369569,47
352 662126,72 369548,54
353 662117,07 369500,66
354 662122,56 369499,83
355 662152,15 369506,89
356 662179,24 369516,04
357 662213,21 369535,68
358 662232,85 369545,03
359 662246,57 369557,73
360 662257,06 369555,46
361 662268,45 369550,09
362 662297,57 369525,32
363 662319,37 369496,42
364 662331,27 369472,79
365 662346,42 369420,01
366 662359,37 369397,77
367 662388,23 369377,59
368 662420,55 369359,55
369 662463,05 369338,25
370 662462,12 369330,12
371 662498,20 369313,26
372 662511,36 369312,14
373 662522,73 369322,07
374 662524,09 369331,69
375 662524,66 369335,74
376 662558,87 369345,15
377 662600,66 369384,76
378 662645,89 369373,85
379 662645,43 369371,20
380 662636,08 369317,25
381 662650,65 369275,98
382 662662,40 369260,71
383 662682,36 369234,22
384 662683,43 369233,32
385 662703,04 369216,78
386 662705,60 369212,89
387 662716,74 369195,97
388 662714,18 369183,38
389 662741,18 369133,04
390 662723,91 369113,97
391 662721,92 369111,78
392 662737,20 369074,59
393 662788,84 369066,21
394 662811,81 369025,01
395 662813,13 369011,51
396 662820,66 368991,64
397 662830,17 368960,28
398 662838,77 368944,91
399 662859,18 368922,17
400 662856,40 368894,06
401 662874,78 368867,32
402 662878,91 368863,03
403 662906,21 368848,96
404 662911,31 368789,70
405 662906,28 368720,08
406 662933,70 368696,94
407 662917,80 368672,37
408 662953,91 368621,55
409 662988,38 368615,35
410 663096,58 368521,13
411 663080,24 368458,48
412 663076,46 368431,98
413 663089,17 368420,66
414 663188,95 368532,58
415 663190,38 368534,19
416 663194,55 368538,86
417 663185,22 368513,26
418 663188,92 368501,87
419 663194,97 368493,77
420 663206,55 368486,29
421 663203,06 368471,91
422 663220,11 368452,02
423 663212,65 368414,02
424 663213,12 368410,70
425 663224,26 368396,29
426 663225,77 368395,69
427 663245,94 368387,22
428 663242,29 368371,50
429 663242,60 368370,38
430 663243,48 368369,91
431 663295,15 368292,58
432 663312,60 368280,11
433 663320,14 368250,02
434 663323,11 368238,17
435 663292,86 368207,78
436 663292,03 368204,08
437 663286,47 368179,28
438 663285,72 368175,97
439 663283,87 368175,38
440 663287,97 368156,38
441 663319,45 368133,68
442 663320,67 368134,88
443 663334,57 368148,48
444 663337,48 368147,38
445 663364,68 368136,66
446 663381,16 368129,82
447 663381,53 368130,68
448 663389,70 368149,46
449 663423,71 368151,68
450 663472,72 368173,40
451 663484,99 368165,03
452 663489,71 368134,97
453 663506,93 368121,38
454 663510,06 368118,40
455 663523,56 368109,40
456 663544,14 368095,41
457 663563,94 368100,18
458 663609,06 368111,04
459 663612,89 368111,11
460 663624,35 368109,44
461 663667,70 368094,85
462 663671,90 368092,98
463 663702,50 368085,97
464 663706,50 368085,89
465 663718,67 368081,52
466 663719,58 368081,17
467 663724,86 368079,12
468 663727,71 368078,02
469 663740,75 368062,51
470 663740,88 368062,04
471 663742,36 368056,41
472 663743,74 368044,08
473 663740,12 368028,13
474 663735,24 368005,65
475 663734,77 367999,73
476 663732,81 367984,15
477 663731,27 367973,73
478 663730,05 367960,61
479 663728,99 367949,23
480 663752,52 367951,71
481 663751,00 367960,25
482 663756,73 367991,53
483 663756,75 368004,90
484 663787,83 368038,83
485 663791,90 368043,28
486 663828,06 368082,77
487 663949,17 367974,04
488 663967,59 367957,51
489 663983,01 367943,67
490 663984,53 367942,31
491 664010,20 367919,27
492 664035,09 367896,92
493 664096,71 367915,98
494 664123,70 367954,90
495 664121,58 367988,51
496 664099,40 368014,10
497 664079,49 368024,75
498 664078,63 368025,50
499 663920,76 368163,74
500 663920,96 368167,71
501 663921,00 368168,38
502 663921,21 368171,43
503 663919,60 368186,35
504 663993,92 368270,45
505 664029,43 368310,63
506 664083,46 368371,77
507 664178,99 368478,62
508 664185,56 368485,97
509 664276,29 368587,46
510 664327,90 368645,18
511 664364,56 368686,39
512 664480,48 368816,72
513 664494,06 368831,98
514 664518,81 368859,81
515 664576,81 368925,01
516 664440,69 369044,69
517 664439,19 369046,02
518 664370,42 369107,07
519 664157,04 369296,54
520 664029,24 369410,02
521 664013,39 369427,40
522 663961,59 369371,05
523 663955,56 369379,55

_____________

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Sporysz (PLH220064) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SPORYSZ (PLH220064)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SPORYSZ (PLH220064)

Lp. Kod1) Nazwa
1 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
2 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
3 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
4 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
_____________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.499

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Sporysz (PLH220064).
Data aktu: 18/02/2022
Data ogłoszenia: 02/03/2022
Data wejścia w życie: 17/03/2022