Specjalny obszar ochrony siedlisk Dębowa Góra (PLH300055).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębowa Góra (PLH300055)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dębowa Góra (PLH300055 2 ), obejmujący obszar 586,82 ha, położony w województwie wielkopolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DĘBOWA GÓRA (PLH300055)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
X Y
1 2 3
1 587013,89 382275,59
2 586962,88 382345,50
3 586978,41 382504,16
4 586922,18 382530,13
5 586907,28 382529,13
6 586869,28 382502,71
7 586824,19 382511,53
8 586801,43 382525,28
9 586784,22 382536,35
10 586763,77 382538,04
11 586736,93 382514,09
12 586727,26 382515,35
13 586715,83 382510,96
14 586681,59 382512,48
15 586670,75 382505,07
16 586637,85 382494,65
17 586604,43 382480,38
18 586583,86 382481,10
19 586598,56 382612,52
20 586566,46 382637,29
21 586550,48 382650,17
22 586560,90 382735,08
23 586576,69 382766,59
24 586607,97 382828,95
25 586619,84 382844,07
26 586646,11 382871,04
27 586649,93 382892,11
28 586638,66 382932,79
29 586672,47 382949,96
30 586681,86 382968,59
31 586695,43 383010,94
32 586705,39 383055,72
33 586710,18 383091,37
34 586697,56 383144,00
35 586698,55 383173,29
36 586697,67 383225,36
37 586660,83 383317,42
38 586651,63 383358,82
39 586645,65 383394,89
40 586638,11 383419,41
41 586618,82 383524,86
42 586614,26 383542,13
43 586607,36 383556,76
44 586606,85 383567,61
45 586630,87 383614,48
46 586638,48 383627,21
47 586647,15 383662,36
48 586649,16 383680,29
49 586652,52 383694,99
50 586651,76 383718,62
51 586648,98 383745,56
52 586631,47 383780,09
53 586604,28 383826,78
54 586599,19 383840,18
55 586609,06 383957,53
56 586597,73 384019,79
57 586582,49 384104,13
58 586593,68 384150,72
59 586596,47 384193,49
60 586592,89 384240,04
61 586571,70 384294,76
62 586567,51 384300,21
63 586557,58 384314,25
64 586529,62 384369,86
65 586535,50 384391,65
66 586508,70 384455,93
67 586454,78 384560,02
68 586424,08 384580,68
69 586380,18 384627,59
70 586378,00 384655,33
71 586378,35 384709,21
72 586381,63 384730,05
73 586380,34 384731,36
74 586330,89 384781,82
75 586321,58 384789,85
76 586289,40 384795,01
77 586250,89 384801,17
78 586161,38 384839,10
79 586078,22 384864,35
80 585973,87 384858,40
81 585977,44 384862,73
82 585982,57 384868,96
83 585935,68 384850,49
84 585905,43 384842,26
85 585860,31 384831,60
86 585840,70 384836,24
87 585775,45 384846,90
88 585775,05 384842,89
89 585774,44 384836,81
90 585729,65 384843,02
91 585712,78 384816,63
92 585711,84 384815,15
93 585678,01 384762,21
94 585735,92 384722,52
95 585736,95 384721,81
96 585750,06 384713,26
97 585750,89 384712,72
98 585754,31 384708,92
99 585787,90 384674,39
100 585789,83 384672,40
101 585837,43 384625,36
102 585835,99 384623,92
103 585757,81 384545,41
104 585674,40 384457,00
105 585673,50 384456,05
106 585667,77 384450,03
107 585627,04 384558,54
108 585571,01 384623,74
109 585492,04 384561,04
110 585464,04 384538,12
111 585422,13 384543,87
112 585360,54 384553,58
113 585357,96 384553,88
114 585251,16 384566,51
115 585205,99 384466,05
116 585132,20 384282,69
117 585102,17 384201,32
118 585087,97 384150,03
119 585074,70 384101,41
120 585045,57 383992,23
121 585030,79 383917,80
122 585006,13 383822,01
123 584968,90 383657,95
124 584968,33 383656,52
125 584964,35 383646,62
126 584964,00 383645,74
127 584897,63 383480,70
128 584874,65 383407,90
129 584874,09 383405,97
130 584858,52 383352,67
131 584859,22 383278,47
132 584857,04 383226,74
133 584867,32 383192,60
134 584879,01 383164,58
135 584891,72 383130,44
136 584907,74 383117,65
137 584909,04 383095,86
138 584910,06 383095,94
139 584968,97 383100,48
140 585075,29 383111,42
141 585134,32 383109,11
142 585118,85 383022,84
143 585104,22 382941,13
144 585099,21 382901,78
145 585091,79 382859,12
146 585079,92 382777,05
147 585062,29 382700,20
148 585050,36 382601,07
149 585000,86 382606,69
150 585002,61 382596,67
151 585046,86 382570,77
152 585045,91 382564,64
153 585044,70 382556,79
154 584991,19 382595,36
155 584986,90 382605,37
156 584985,21 382609,29
157 584982,41 382565,47
158 584980,69 382527,66
159 584982,64 382527,39
160 585037,78 382519,93
161 585030,60 382481,16
162 584982,47 382486,59
163 584957,25 382406,54
164 585013,87 382380,69
165 585011,35 382362,01
166 585011,08 382360,54
167 585003,56 382319,03
168 584986,44 382241,23
169 585016,16 382236,70
170 584990,10 382176,59
171 584984,13 382138,89
172 584989,70 382130,29
173 585014,99 382091,33
174 585011,11 382024,04
175 585053,20 382002,82
176 584993,42 381916,91
177 584965,42 381889,08
178 584927,72 381885,93
179 584926,98 381877,13
180 584916,96 381826,31
181 584899,59 381744,72
182 584872,31 381552,80
183 584859,05 381463,86
184 584856,00 381434,27
185 584841,74 381344,77
186 584832,21 381276,59
187 584828,09 381247,00
188 584824,66 381212,67
189 584822,59 381199,53
190 584817,64 381175,11
191 584787,51 381180,85
192 584746,24 381203,41
193 584733,69 381187,06
194 584738,50 381177,77
195 584771,47 381045,35
196 584760,25 381011,05
197 584778,73 381006,71
198 584775,41 380980,82
199 584769,82 380965,75
200 584765,11 380941,57
201 584759,01 380921,15
202 584753,02 380874,45
203 584763,45 380863,16
204 584771,73 380858,32
205 584853,64 380859,81
206 584862,41 380863,30
207 584907,98 380854,00
208 584882,65 380811,85
209 584865,71 380766,20
210 585044,02 380702,88
211 585107,09 381101,34
212 585124,81 381213,79
213 585248,37 381103,67
214 585328,77 381031,45
215 585363,64 381012,20
216 585373,94 381001,13
217 585380,75 380971,28
218 585396,78 380961,05
219 585418,38 380957,15
220 585448,57 380910,26
221 585475,63 380906,52
222 585514,43 380871,74
223 585568,05 380884,62
224 585579,34 380891,78
225 585600,28 380913,74
226 585615,74 380939,42
227 585619,46 380970,53
228 585628,23 381002,75
229 585625,19 381052,05
230 585637,85 381135,48
231 585666,00 381126,65
232 585738,78 381060,56
233 585797,06 381075,48
234 585882,34 381178,99
235 585972,15 381201,58
236 585953,97 381243,70
237 585952,43 381271,80
238 586198,18 381235,34
239 586360,00 381211,54
240 586377,34 381208,54
241 586448,78 381198,07
242 586445,07 381222,04
243 586457,03 381254,53
244 586457,15 381286,30
245 586448,29 381328,60
246 586450,43 381355,69
247 586461,77 381406,27
248 586470,92 381415,83
249 586480,33 381426,07
250 586512,22 381470,06
251 586517,09 381510,03
252 586517,22 381537,91
253 586506,04 381621,48
254 586495,92 381677,90
255 586493,85 381686,92
256 586483,48 381719,65
257 586470,76 381773,57
258 586466,56 381791,47
259 586464,97 381845,60
260 586461,12 381875,51
261 586469,01 381919,58
262 586488,66 381992,51
263 586513,14 382064,82
264 586517,28 382098,64
265 586523,31 382147,80
266 586585,80 382136,71
267 586625,34 382130,58
268 586692,08 382125,68
269 586738,90 382104,01
270 586801,40 382107,62
271 586867,83 382119,73
272 586883,00 382121,50
273 586930,88 382155,45
274 586967,07 382165,29
275 587009,70 382228,51
276 587013,89 382275,59

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DĘBOWA GÓRA (PLH300055)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DĘBOWA GÓRA (PLH300055)

Lp. Kod 4 Nazwa
1 3140 Twardowodne oligoi mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
2 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
3 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
4 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
5 9110 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DĘBOWA GÓRA (PLH300055)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 jelonek rogacz Lucanus cervus osiadła
2 pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita) osiadła
3 traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) osiadła
4 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.389

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Dębowa Góra (PLH300055).
Data aktu: 25/01/2022
Data ogłoszenia: 15/02/2022
Data wejścia w życie: 02/03/2022