Limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

Na podstawie art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Określa się limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2022/2023.
2. 
Limit przyjęć na studia na kierunku lekarskim w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2022/2023 jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Limit przyjęć na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2022/2023 jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKIM W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Lp. Nazwa uczelni Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim - miejsca dla cudzoziemców* Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski
1 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 184 2 126 126
2 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 204 5 48 84
3 Gdański Uniwersytet Medyczny 326 6 171 50
4 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 723 5 126 160
5 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 240 5 50 125
6 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 340 4 80 170
7 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 720** 15 130 104
8 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 340 2 140 250
9 Pomorski Uniwersytet

Medyczny w Szczecinie

250 2 65 120
10 Warszawski Uniwersytet Medyczny 550 12 170 150
11 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 305 10 145 140
12 Uniwersytet

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

150 0 0 110
13 Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach

100 6 75 50
14 Uniwersytet Rzeszowski 110 5 60 40
15 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze 90 0 50 0
16 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie 150 0 0 100
17 Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie 100 5 0 0
18 Uniwersytet Opolski 120 0 50 0
19 Uniwersytet

Technologiczno -Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

120 20 60 0
20 Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

z siedzibą w Katowicach

200 0 60 100
21 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 120 5 80 0
22 Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 150 0 50 0
23 Uniwersytet

Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

60 0 30 0
* Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit przyjęć na studia dla cudzoziemców zwiększa limit przyjęć na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.

** W tym 200 miejsc finansowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Lp. Nazwa uczelni Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim - miejsca dla cudzoziemców* Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski
1 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 73 1 18 0
2 Gdański Uniwersytet Medyczny 47 2 22 0
3 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 125 5 26 36
4 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 60 2 20 20
5 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 100 0 0 50
6 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 120 5 36 36
7 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 68 2 14 80
8 Pomorski Uniwersytet

Medyczny w Szczecinie

80 2 20 30
9 Warszawski Uniwersytet Medyczny 82 4 25 22
10 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 52 1 30 18
* Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit przyjęć na studia dla cudzoziemców zwiększa limit przyjęć na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (Dz. U. poz. 1359).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 roku. Zmiana jest reakcją Ministerstwa Finansów na publikację Prawo.pl.

Krzysztof Koślicki 09.07.2022
Do końca września czas na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Z końcem września upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów, których dotyczy obowiązek jego sporządzenia. Ma to również znaczenie w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie sprawozdania może skutkować odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat w Legal Alert.

Grzegorz Keler 08.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1655

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym.
Data aktu: 04/08/2022
Data ogłoszenia: 05/08/2022
Data wejścia w życie: 06/08/2022