Specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki w okolicach Chrząstowic (PLH160010).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 5 lipca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w okolicach Chrząstowic (PLH160010)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki w okolicach Chrząstowic (PLH160010 2 ), obejmujący obszar 795,02 ha, położony w województwie opolskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI W OKOLICACH CHRZĄSTOWIC (PLH160010)1)

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 313044,85 434712,19
2 312868,22 434670,18
3 312733,17 434638,06
4 312748,03 434564,99
5 312779,53 434531,69
6 312870,87 434437,01
7 312728,68 434355,12
8 312768,10 434281,85
9 312805,99 434231,60
10 312831,28 434169,73
11 312834,88 434126,53
12 312869,97 434110,33
13 312911,37 434051,83
14 312944,67 433976,24
15 312941,07 433932,14
16 312939,27 433879,04
17 312900,57 433728,75
18 312860,77 433595,68
19 313174,01 433566,91
20 313403,54 433574,19
21 313542,99 433563,31
22 313889,77 433571,71
23 314004,96 433898,09
24 314060,16 434096,68
25 314123,75 434330,67
26 314032,46 434333,92
27 313757,30 434343,73
28 313509,91 434352,56
29 313508,49 434352,61
30 313395,89 434356,62
31 313315,66 434457,52
32 313232,83 434561,70
33 313102,30 434725,86
34 313044,85 434712,19
2)
granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 313733,31 432307,24
2 313722,51 432318,36
3 313720,03 432327,83
4 313727,24 432339,13
5 313723,19 432372,04
6 313717,62 432390,77
7 313691,04 432392,97
8 313691,30 432400,39
9 313679,15 432392,29
10 313674,09 432366,51
11 313674,93 432301,14
12 313675,13 432286,33
13 313694,12 432246,34
14 313701,42 432201,95
15 313710,53 432176,13
16 313715,60 432149,30
17 313724,98 432137,95
18 313719,14 432094,63
19 313723,36 432048,88
20 313660,42 432027,99
21 313608,50 432042,88
22 313579,67 432058,18
23 313533,10 432176,13
24 313513,36 432222,70
25 313506,27 432397,35
26 313508,04 432415,07
27 313405,75 432411,47
28 313327,39 432412,74
29 313287,32 432413,40
30 313094,21 432411,02
31 313096,25 432488,94
32 313097,51 432611,61
33 313052,92 432649,25
34 312967,65 432737,43
35 312881,85 432821,97
36 312821,36 432877,31
37 312770,75 432928,30
38 312738,22 432956,50
39 312725,45 432967,58
40 312628,55 433016,93
41 312590,36 433035,27
42 312519,65 433061,66
43 312444,22 433095,07
44 312434,09 433117,35
45 312425,60 433290,08
46 312400,25 433307,85
47 312285,50 433315,27
48 312137,69 433323,37
49 312066,14 433329,45
50 312046,57 433398,29
51 311996,28 433405,72
52 311993,58 433420,57
53 311946,33 433423,27
54 311938,91 433537,34
55 311850,49 433558,93
56 311851,94 433572,89
57 311848,15 433597,18
58 311844,35 433619,20
59 311813,22 433638,57
60 311794,61 433668,94
61 311786,64 433727,41
62 311796,89 433730,07
63 311793,10 433812,45
64 311750,95 433811,70
65 311758,55 433896,74
66 311751,02 433895,25
67 311722,67 433859,31
68 311664,96 433851,71
69 311645,22 433852,22
70 311651,30 433918,01
71 311584,47 433929,16
72 311541,95 433922,58
73 311483,23 433896,26
74 311369,83 433775,27
75 311343,51 433758,57
76 311168,10 433790,46
77 311131,15 433766,67
78 311102,29 433749,96
79 311064,83 433717,56
80 311009,91 433792,99
81 310929,42 433903,85
82 310888,41 433951,44
83 310853,99 433986,87
84 310838,30 433993,96
85 310816,02 434003,58
86 310821,59 434027,88
87 310831,72 434065,34
88 310824,88 434105,44
89 310801,63 434145,14
90 310792,23 434175,14
91 310779,07 434209,56
92 310774,51 434242,46
93 310760,34 434266,26
94 310745,15 434305,24
95 310722,94 434352,50
96 310713,66 434380,36
97 310777,81 434561,64
98 310803,12 434625,42
99 310880,06 434837,73
100 310903,85 434898,48
101 310826,91 434947,58
102 310824,38 434875,19
103 310790,97 434871,65
104 310783,88 434864,05
105 310724,65 434850,89
106 310712,92 434850,05
107 310707,52 435007,32
108 310698,75 435049,84
109 310664,33 435089,66
110 310636,65 435130,16
111 310593,46 435279,33
112 310562,41 435397,44
113 310576,58 435519,95
114 310581,98 435567,87
115 310686,60 435573,27
116 310681,88 435667,77
117 310722,37 435667,77
118 310725,75 435683,29
119 310790,15 435710,32
120 310782,70 435730,07
121 310781,40 435836,24
122 310887,46 436024,08
123 310876,82 436155,96
124 310870,94 436267,81
125 310802,10 436345,19
126 310775,02 436377,83
127 310698,75 436421,70
128 310600,88 436466,25
129 310565,36 436448,82
130 310460,65 436397,70
131 310418,87 436377,30
132 310293,44 436325,85
133 310207,72 436298,18
134 310154,39 436264,43
135 310178,02 436176,01
136 310201,79 436095,43
137 310238,59 435918,56
138 310300,18 435802,42
139 310377,13 435667,43
140 310430,45 435580,36
141 310452,05 435510,16
142 310468,25 435432,54
143 310511,45 435251,65
144 310553,97 435076,16
145 310594,47 434909,45
146 310620,79 434799,43
147 310644,42 434679,28
148 310667,36 434652,96
149 310689,64 434524,72
150 310628,22 434495,69
151 310523,60 434454,52
152 310464,20 434422,80
153 310422,02 434409,30
154 310399,07 434406,60
155 310374,09 434424,82
156 310365,32 434461,27
157 310351,82 434506,49
158 310337,65 434588,84
159 310336,97 434596,94
160 310473,31 434630,01
161 310470,61 434721,81
162 310401,09 434706,96
163 310393,67 434746,78
164 310300,52 434706,96
165 310286,35 434713,71
166 310259,35 434812,25
167 310282,97 434823,73
168 310258,00 434887,85
169 310242,81 434923,75
170 310168,57 434900,81
171 310128,74 434995,30
172 310097,02 435082,37
173 310043,02 435064,15
174 310015,35 435124,22
175 309856,40 435076,30
176 309805,10 435067,52
177 309770,68 435064,15
178 309717,35 435068,20
179 309684,28 435075,62
180 309666,40 435075,62
181 309615,10 435089,12
182 309577,30 435041,87
183 309556,38 434914,98
184 309549,63 434904,18
185 309521,28 434900,81
186 309494,96 434945,35
187 309461,88 435000,70
188 309401,14 435112,74
189 309391,69 435139,74
190 309328,91 435206,56
191 309269,52 435199,81
192 309236,44 435201,16
193 309216,87 435193,07
194 309231,72 435069,55
195 309258,04 434981,80
196 309278,29 434917,68
197 309274,24 434911,61
198 309247,92 434900,81
199 309220,25 434889,33
200 309208,77 434888,66
201 309129,46 434865,71
202 309240,83 434825,21
203 309408,90 434784,71
204 309520,27 434759,06
205 309602,27 434746,91
206 309613,07 434794,16
207 309760,22 434723,29
208 309792,61 434698,99
209 309765,61 434578,85
210 309737,27 434464,85
211 309625,22 434442,57
212 309806,79 434389,93
213 309933,01 434360,90
214 309967,43 434303,53
215 309964,73 434277,21
216 310066,65 434161,79
217 310111,87 434111,17
218 310217,84 433980,22
219 310252,26 433968,08
220 310295,46 433869,53
221 310403,45 433896,53
222 310550,60 433935,68
223 310502,67 433765,59
224 310491,20 433696,74
225 310634,29 433522,60
226 310572,19 433435,53
227 310699,76 433295,81
228 310744,31 433245,19
229 310763,88 433231,02
230 310809,11 433201,99
231 310816,53 433186,47
232 310822,61 433156,77
233 310854,33 433125,72
234 310864,45 433097,37
235 310929,25 433060,25
236 311041,29 432999,50
237 311126,34 432946,86
238 311198,56 432908,38
239 311235,01 432873,96
240 311358,53 432736,27
241 311431,42 432651,22
242 311508,37 432574,28
243 311502,97 432501,38
244 311545,24 432449,01
245 311628,76 432345,36
246 311699,76 432241,33
247 311735,07 432187,80
248 311748,05 432166,08
249 311757,73 432169,68
250 311763,24 432161,44
251 311763,26 432161,41
252 311799,74 432106,80
253 311837,59 432033,07
254 311890,37 431928,74
255 311907,83 431888,49
256 311914,66 431877,48
257 311931,37 431877,48
258 311945,80 431875,96
259 311975,41 431842,55
260 312001,23 431819,39
261 312030,84 431771,55
262 312081,72 431792,06
263 312125,76 431808,76
264 312132,40 431812,94
265 312131,26 431825,47
266 312155,56 431842,17
267 312190,49 431800,79
268 312225,80 431754,85
269 312229,60 431752,61
270 312236,81 431743,50
271 312233,77 431718,82
272 312212,13 431667,18
273 312265,86 431624,59
274 312330,40 431569,91
275 312350,90 431551,31
276 312290,15 431521,32
277 312219,54 431496,64
278 312128,42 431463,99
279 312219,54 431378,11
280 312300,03 431303,69
281 312339,89 431265,76
282 312319,39 431184,89
283 312305,72 431138,57
284 312263,96 430974,14
285 312237,30 430882,71
286 312227,75 430837,61
287 312227,75 430814,26
288 312247,74 430779,13
289 312279,57 430725,99
290 312302,64 430665,91
291 312334,53 430575,98
292 312353,32 430530,99
293 312362,86 430504,80
294 312392,19 430444,43
295 312440,88 430459,35
296 312545,08 430496,35
297 312617,47 430523,69
298 312782,50 430581,40
299 312907,54 430624,43
300 313078,89 430686,19
301 313087,50 430689,22
302 313092,58 430694,55
303 313066,95 430725,59
304 313072,93 430751,22
305 313078,91 430776,56
306 313093,72 430841,20
307 313138,14 430859,71
308 313146,97 430856,29
309 313153,23 430848,89
310 313185,98 430870,25
311 313188,68 430873,95
312 313237,66 430799,06
313 313301,75 430700,27
314 313335,01 430731,34
315 313376,46 430770,06
316 313415,07 430806,13
317 313467,31 430854,92
318 313525,79 430909,56
319 313575,35 430955,86
320 313624,35 430999,81
321 313633,16 431001,51
322 313672,29 431009,41
323 313719,55 431025,11
324 313742,19 431032,63
325 313763,66 431039,76
326 313795,18 431063,58
327 313827,72 431088,17
328 313862,17 431114,20
329 313889,15 431134,59
330 313927,41 431163,50
331 313959,76 431187,95
332 314018,19 431232,10
333 314041,21 431249,49
334 314089,03 431285,63
335 314169,62 431348,17
336 314199,52 431376,88
337 314236,00 431411,91
338 314292,05 431465,72
339 314331,92 431480,48
340 314356,22 431556,41
341 314393,68 431667,28
342 314417,98 431739,16
343 314355,21 431771,56
344 314315,31 431784,87
345 314263,60 431817,73
346 314225,61 431857,11
347 314190,68 431888,49
348 314149,68 431915,83
349 314116,27 431942,15
350 314068,68 431976,58
351 314023,87 432005,28
352 313978,62 432040,93
353 313959,59 432148,29
354 313943,83 432150,00
355 313928,52 432206,53
356 313915,55 432291,55
357 313905,32 432292,18
358 313808,21 432187,63
359 313787,48 432274,34
360 313773,81 432276,36
361 313764,99 432270,69
362 313747,49 432269,78
363 313736,86 432270,29
364 313733,31 432307,24

______________

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki w okolicach Chrząstowic (PLH160010) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI W OKOLICACH CHRZĄSTOWIC (PLH160010)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI W OKOLICACH CHRZĄSTOWIC (PLH160010)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 czerwończyk nieparek Lycaena dispar osiadła
2 modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous osiadła
3 modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 roku. Zmiana jest reakcją Ministerstwa Finansów na publikację Prawo.pl.

Krzysztof Koślicki 09.07.2022
Do końca września czas na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Z końcem września upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów, których dotyczy obowiązek jego sporządzenia. Ma to również znaczenie w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie sprawozdania może skutkować odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat w Legal Alert.

Grzegorz Keler 08.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1643

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki w okolicach Chrząstowic (PLH160010).
Data aktu: 05/07/2022
Data ogłoszenia: 05/08/2022
Data wejścia w życie: 20/08/2022