Specjalny obszar ochrony siedlisk Dybowska Dolina Wisły (PLH040011).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dybowska Dolina Wisły (PLH040011)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dybowska Dolina Wisły (PLH040011 2 ), obejmujący obszar 1392,02 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DYBOWSKA DOLINA WISŁY (PLH040011)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 578408,27 455623,21
2 578370,24 455675,07
3 578377,15 455740,76
4 578359,86 455785,71
5 578311,46 455844,48
6 578214,65 455899,80
7 578093,64 455927,46
8 578003,75 455975,86
9 577955,35 456038,10
10 577931,15 456204,05
11 577913,86 456287,03
12 577886,20 456428,78
13 577785,94 456695,00
14 577727,16 456784,89
15 577709,87 456847,13
16 577709,87 456930,10
17 577723,70 457020,00
18 577734,08 457092,60
19 577713,33 457210,15
20 577658,01 457289,67
21 577595,78 457441,80
22 577516,26 457597,38
23 577457,48 457669,99
24 577405,62 457690,73
25 577336,48 457808,28
26 577250,04 458071,04
27 577146,32 458337,26
28 577142,86 458461,73
29 577160,15 458527,42
30 577142,86 458582,74
31 577070,26 458610,40
32 577004,57 458638,06
33 576918,13 458807,47
34 576859,36 458925,02
35 576766,01 459039,11
36 576679,57 459146,29
37 576627,71 459225,81
38 576551,65 459312,25
39 576541,27 459360,65
40 576527,45 459426,34
41 576492,87 459457,46
42 576434,10 459495,49
43 576354,58 459592,30
44 576292,34 459702,93
45 576271,60 459775,54
46 576223,19 459858,52
47 576209,36 460024,47
48 576143,67 460190,42
49 576050,32 460311,43
50 575967,35 460411,70
51 575887,83 460477,39
52 575808,31 460601,85
53 575704,59 460715,95
54 575524,80 460854,24
55 575317,36 460992,54
56 575123,74 461103,18
57 575020,02 461179,24
58 574850,61 461327,91
59 574726,14 461462,75
60 574591,30 461580,30
61 574515,24 461694,39
62 574418,44 461905,29
63 574342,37 462105,82
64 574326,67 462152,94
65 574293,97 462251,03
66 574214,45 462368,58
67 574131,47 462496,51
68 574049,59 462627,95
69 574000,09 462707,41
70 573778,36 462918,90
71 573640,52 463098,09
72 573478,02 463288,25
73 573239,46 463488,78
74 573045,85 463658,19
75 572962,87 463749,81
76 572826,14 463902,02
77 572689,74 464055,79
78 572671,83 464084,72
79 572584,99 464034,48
80 572559,39 464010,33
81 572530,82 463983,40
82 572529,68 463982,00
83 572515,19 463968,17
84 572511,65 463964,81
85 572369,42 463829,14
86 572182,02 463677,74
87 572049,90 463907,44
88 571862,89 464287,55
89 571790,72 464435,38
90 571769,55 464520,05
91 571740,45 464628,53
92 571698,12 464758,17
93 571605,51 465057,15
94 571280,19 465073,90
95 571320,61 464868,28
96 571355,18 464681,58
97 571393,22 464512,17
98 571441,62 464297,81
99 571453,40 464245,74
100 571371,89 464187,86
101 571307,10 464142,58
102 571299,49 464139,06
103 571268,27 464117,18
104 571245,50 464101,23
105 571164,36 464208,23
106 571146,53 464235,81
107 571133,77 464259,12
108 571063,11 464324,26
109 570946,70 464154,92
110 570755,65 464215,11
111 570704,10 463952,10
112 570691,91 463895,12
113 570682,46 463850,92
114 570650,93 463703,55
115 570635,29 463656,22
116 570646,10 463613,11
117 570647,23 463607,21
118 570650,65 463598,12
119 570540,82 463553,98
120 570528,66 463519,92
121 570512,78 463474,94
122 570504,84 463411,44
123 570488,97 463363,82
124 570488,97 463318,84
125 570502,20 463295,02
126 570531,30 463271,21
127 570515,43 463202,42
128 570748,26 463091,29
129 570750,91 463146,86
130 570705,93 463191,84
131 570676,82 463244,75
132 570642,43 463308,25
133 570642,43 463374,40
134 570655,66 463422,02
135 570729,74 463435,25
136 570832,93 463596,65
137 571012,84 463744,82
138 571092,22 463773,92
139 571388,55 463533,15
140 571475,87 463464,36
141 571654,86 463391,39
142 571724,73 463374,30
143 571767,90 463271,25
144 571771,12 463263,57
145 571798,72 463219,60
146 571798,99 463219,17
147 571805,00 463209,15
148 571811,77 463197,86
149 571811,78 463197,84
150 571831,68 463164,66
151 571859,58 463118,67
152 571892,46 463065,97
153 571949,41 462978,01
154 571960,24 462961,29
155 572029,26 462852,71
156 572102,48 462695,94
157 572136,50 462636,22
158 572183,18 462557,77
159 572216,04 462518,82
160 572187,90 462492,98
161 572217,28 462454,85
162 572224,17 462445,91
163 572256,98 462411,53
164 572318,71 462338,78
165 572353,10 462299,29
166 572365,87 462284,62
167 572402,47 462245,02
168 572415,02 462221,27
169 572447,52 462177,38
170 572473,27 462142,29
171 572494,84 462118,04
172 572495,89 462116,20
173 572499,66 462109,63
174 572510,74 462090,28
175 572522,54 462075,99
176 572539,45 462055,52
177 572552,93 462020,84
178 572568,45 462009,74
179 572610,30 461952,81
180 572653,22 461905,47
181 572679,24 461925,84
182 572824,26 461781,08
183 572867,38 461747,61
184 572874,80 461750,70
185 572921,77 461699,46
186 572952,28 461666,18
187 572979,41 461638,98
188 573014,44 461603,88
189 573046,79 461571,45
190 573091,63 461538,60
191 573120,10 461533,04
192 573172,47 461478,45
193 573182,80 461481,05
194 573159,38 461450,35
195 573197,58 461427,43
196 573240,37 461409,20
197 573291,13 461393,72
198 573377,65 461352,41
199 573438,60 461317,91
200 573487,42 461311,55
201 573524,35 461302,27
202 573554,77 461294,63
203 573587,02 461279,65
204 573589,65 461278,43
205 573603,62 461309,87
206 573615,92 461303,86
207 573651,98 461274,82
208 573697,02 461258,13
209 573755,28 461220,71
210 573778,67 461205,69
211 573887,05 461117,27
212 573953,54 461057,07
213 573991,60 461021,76
214 574000,18 461013,79
215 574031,84 460986,63
216 574084,27 460934,52
217 574115,31 460897,72
218 574173,50 460823,10
219 574230,28 460767,06
220 574269,31 460710,91
221 574270,52 460709,50
222 574300,45 460674,45
223 574320,22 460659,50
224 574339,19 460645,15
225 574412,42 460552,81
226 574434,30 460525,23
227 574458,14 460497,78
228 574495,95 460451,62
229 574530,73 460402,49
230 574540,22 460386,53
231 574563,36 460359,51
232 574583,04 460335,17
233 574612,50 460299,46
234 574635,67 460267,59
235 574643,57 460253,31
236 574666,22 460212,41
237 574691,63 460172,63
238 574729,42 460107,51
239 574743,13 460086,09
240 574769,32 460050,90
241 574816,54 459977,89
242 574872,59 459902,71
243 574903,50 459848,98
244 574965,42 459792,51
245 575034,56 459701,15
246 575092,59 459642,68
247 575149,21 459582,77
248 575238,64 459483,18
249 575314,36 459384,07
250 575390,55 459277,40
251 575473,42 459179,81
252 575558,51 459055,59
253 575631,11 458977,41
254 575697,15 458870,56
255 575714,09 458827,87
256 575739,66 458792,02
257 575753,65 458772,40
258 575814,31 458673,43
259 575870,76 458574,75
260 575907,73 458505,55
261 575943,66 458438,30
262 576018,40 458288,10
263 576079,12 458135,86
264 576139,09 457968,78
265 576127,63 457968,20
266 576145,40 457832,43
267 576140,56 457833,58
268 576107,20 457841,46
269 576037,17 457858,02
270 576049,65 457750,66
271 576065,67 457543,91
272 576067,52 457520,08
273 576067,82 457516,18
274 576068,71 457505,69
275 576072,93 457455,69
276 576077,35 457433,31
277 576084,92 457394,96
278 576108,41 457275,86
279 576121,59 457209,04
280 576147,38 457119,67
281 576177,02 457079,75
282 576202,72 457028,25
283 576222,34 456988,94
284 576275,61 456869,41
285 576299,21 456809,10
286 576309,12 456748,40
287 576327,92 456688,29
288 576328,50 456667,57
289 576329,22 456641,74
290 576336,40 456556,31
291 576334,21 456484,61
292 576333,89 456474,02
293 576334,38 456431,90
294 576367,20 456434,19
295 576373,31 456436,41
296 576380,13 456437,29
297 576393,46 456439,67
298 576405,90 456441,89
299 576444,74 456448,82
300 576564,72 456470,23
301 576583,19 456473,04
302 576669,57 456486,17
303 576687,48 456400,71
304 576752,53 456368,19
305 576850,10 456286,88
306 576980,19 456140,53
307 577094,02 455961,65
308 577215,98 455754,32
309 577321,68 455563,24
310 577393,28 455409,10
311 577480,37 455304,10
312 577620,35 455153,59
313 577710,78 455057,21
314 577800,74 454948,73
315 577882,76 454845,54
316 577975,37 454739,71
317 578194,97 454448,66
318 578462,20 454596,83
319 578652,70 454710,60
320 578710,91 454745,00
321 579057,52 454961,96
322 579061,71 454969,76
323 578992,57 455035,45
324 578919,96 455063,11
325 578812,78 455153,00
326 578780,92 455181,22
327 578691,77 455260,18
328 578574,22 455388,11
329 578560,39 455457,25
330 578532,73 455540,23
331 578463,59 455599,01
332 578408,27 455623,21
______________________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DYBOWSKA DOLINA WISŁY (PLH040011)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DYBOWSKA DOLINA WISŁY (PLH040011)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
3 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
4 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
5 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
_______________________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DYBOWSKA DOLINA WISŁY (PLH040011)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 boleń Aspius aspius osiadła
2 bóbr europejski Castor fiber osiadła
3 koza Cobitis taenia osiadła
4 minóg rzeczny Lampetra fluviatilis migrująca
5 różanka Rhodeus sericeus amarus osiadła
6 łosoś atlantycki Salmo salar migrująca
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.128

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Dybowska Dolina Wisły (PLH040011).
Data aktu: 19/10/2021
Data ogłoszenia: 19/01/2022
Data wejścia w życie: 03/02/2022