Specjalny obszar ochrony siedlisk Bystrzyno (PLH320061).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bystrzyno (PLH320061)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Bystrzyno (PLH320061 2 ), obejmujący obszar 893,69 ha, położony w województwie zachodniopomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BYSTRZYNO (PLH320061)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 672395,82 290385,41
2 672259,03 290436,82
3 672245,53 290441,61
4 672175,58 290465,93
5 672187,83 290509,54
6 672215,29 290607,48
7 672216,12 290610,43
8 672278,87 290833,85
9 672346,57 291072,62
10 672318,19 291085,94
11 672270,66 291061,05
12 672196,32 291023,45
13 672112,36 290898,87
14 671924,42 290907,81
15 671826,15 290910,65
16 671723,57 290912,98
17 671531,30 290937,55
18 671223,27 290671,28
19 671082,76 290456,63
20 671033,50 290404,49
21 671119,16 290363,14
22 671198,17 290328,39
23 671330,00 290264,88
24 671441,01 290211,03
25 671458,23 290205,97
26 671455,64 290201,56
27 671330,12 289950,23
28 671320,11 289913,95
29 671310,78 289916,14
30 671147,55 289977,90
31 671019,96 290038,01
32 670980,05 290055,59
33 670836,16 290098,93
34 670815,14 290059,93
35 670813,24 290029,81
36 670817,92 289966,18
37 670816,66 289938,97
38 670805,73 289911,49
39 670787,95 289885,40
40 670718,36 289794,97
41 670714,25 289771,28
42 670714,05 289716,92
43 670715,46 289689,86
44 670682,57 289699,33
45 670584,77 289723,72
46 670494,21 289747,28
47 670390,94 289779,98
48 670212,45 289831,61
49 670116,07 289859,10
50 670050,19 289876,29
51 670042,62 289836,54
52 669976,33 289583,56
53 669446,61 289734,84
54 669439,80 289686,56
55 669420,62 289567,76
56 669379,65 289568,28
57 669356,47 289572,68
58 669346,64 289579,58
59 669318,49 289594,55
60 669293,59 289624,21
61 669267,96 289674,14
62 669253,13 289720,04
63 669215,49 289804,56
64 669100,97 289978,91
65 668963,46 290139,49
66 668743,62 290292,31
67 668528,04 290556,17
68 668493,97 290578,58
69 668407,13 290599,19
70 668298,55 290586,40
71 668170,66 290567,80
72 668106,72 290580,58
73 668021,85 290638,71
74 667949,82 290668,06
75 667854,49 290661,08
76 667822,71 290692,48
77 667761,42 290652,86
78 667697,47 290634,29
79 667632,25 290620,21
80 667448,55 290608,80
81 667341,73 290605,17
82 667227,66 290552,72
83 667084,67 290491,10
84 666952,00 290421,63
85 666915,96 290387,91
86 666853,18 290337,92
87 666782,26 290290,26
88 666639,85 290224,02
89 666491,20 290171,52
90 666434,83 290156,38
91 666423,71 290146,05
92 666402,60 290113,53
93 666399,55 290108,83
94 666337,89 289986,18
95 666317,27 289931,35
96 666310,82 289781,36
97 666301,56 289743,87
98 666299,36 289736,84
99 666297,38 289732,49
100 666271,16 289674,76
101 666260,33 289655,93
102 666348,66 289616,42
103 666361,82 289602,73
104 666354,45 289557,99
105 666467,42 289628,38
106 666448,23 289660,06
107 666638,07 289752,82
108 666653,04 289706,34
109 666918,72 289549,25
110 666851,48 289481,90
111 666829,39 289460,07
112 666768,79 289400,06
113 666791,06 289384,57
114 666817,02 289366,50
115 666798,72 289348,09
116 666773,62 289313,45
117 666765,07 289287,90
118 666759,75 289265,33
119 666729,56 289149,88
120 666727,55 289143,14
121 666719,45 289134,85
122 666709,14 289132,25
123 666633,99 289099,30
124 666568,25 289064,97
125 666565,57 289031,72
126 666563,47 289005,23
127 666563,47 288990,39
128 666563,54 288984,44
129 666574,57 288948,87
130 666623,57 288936,13
131 666684,18 288913,86
132 666694,66 288899,05
133 666707,26 288890,58
134 666723,31 288881,85
135 666726,29 288885,26
136 666734,48 288894,59
137 666755,79 288901,20
138 666800,08 288924,67
139 666843,59 288922,20
140 666893,74 288907,09
141 666908,80 288892,78
142 666915,55 288888,48
143 666945,26 288876,13
144 666969,24 288860,71
145 666994,24 288857,31
146 666999,03 288856,65
147 667113,72 288861,94
148 667141,61 288868,46
149 667173,46 288866,56
150 667197,95 288856,40
151 667217,90 288842,55
152 667237,75 288832,11
153 667253,92 288824,18
154 667275,88 288814,72
155 667294,89 288808,87
156 667317,19 288800,53
157 667314,77 288779,35
158 667426,42 288745,80
159 667503,77 288723,43
160 667554,47 288697,59
161 667599,61 288686,65
162 667621,16 288673,93
163 667736,74 288551,83
164 667755,36 288519,62
165 667766,20 288536,33
166 667802,88 288466,12
167 667832,72 288409,00
168 667848,91 288378,00
169 667876,33 288378,58
170 668021,94 288381,69
171 668065,92 288382,17
172 668100,69 288403,84
173 668146,43 288432,41
174 668174,38 288449,89
175 668208,35 288471,11
176 668264,30 288506,05
177 668317,77 288539,53
178 668344,02 288555,90
179 668337,54 288581,25
180 668373,89 288592,45
181 668382,79 288592,51
182 668422,36 288487,80
183 668685,25 288567,28
184 668842,98 288614,64
185 668838,02 288628,18
186 668810,88 288697,59
187 668814,53 288703,14
188 668899,58 288855,14
189 668947,24 288933,20
190 668992,26 289018,34
191 669026,51 289069,24
192 669134,65 289085,14
193 669303,72 289032,18
194 669320,96 289061,41
195 669344,33 289082,16
196 669395,86 289104,17
197 669519,09 289201,82
198 669567,92 289262,28
199 669558,98 289290,89
200 669879,35 289202,75
201 670515,70 289018,45
202 670434,74 288745,39
203 670424,61 288711,24
204 670333,82 288405,11
205 670914,97 288219,77
206 670874,93 288066,23
207 670952,64 288122,58
208 671245,77 288112,59
209 671282,91 288111,83
210 671502,86 288112,88
211 671605,60 288092,51
212 671649,48 288253,86
213 671602,32 288295,65
214 671571,59 288349,99
215 671582,35 288383,61
216 671670,28 288685,05
217 671778,61 289064,91
218 671893,38 289037,72
219 672081,21 289016,23
220 672096,57 289014,44
221 672114,70 289011,18
222 672148,99 289058,02
223 672182,89 289102,86
224 672204,35 289185,82
225 672227,48 289252,28
226 672251,85 289298,58
227 672257,57 289303,98
228 672272,92 289397,75
229 672255,97 289413,83
230 672259,48 289491,20
231 672254,31 289511,95
232 672196,45 289552,30
233 672199,76 289577,65
234 672201,43 289577,72
235 672213,48 289590,58
236 672250,47 289608,30
237 672289,86 289644,01
238 672295,38 289667,43
239 672299,38 289684,55
240 672303,21 289713,70
241 672318,39 289746,94
242 672338,49 289854,06
243 672310,19 289852,99
244 672310,15 289880,31
245 672296,03 289940,26
246 672308,80 289965,61
247 672387,87 290005,54
248 672320,23 290081,69
249 672314,33 290082,98
250 672291,53 290084,15
251 672285,55 290081,24
252 672281,19 290084,98
253 672296,10 290159,81
254 672294,86 290181,89
255 672309,64 290227,57
256 672320,77 290263,51
257 672354,16 290286,87
258 672374,38 290281,19
259 672395,82 290385,41
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BYSTRZYNO (PLH320061)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BYSTRZYNO (PLH320061)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
3 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
4 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
5 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BYSTRZYNO (PLH320061)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) osiadła
2 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022