Wzory, kolor oraz sposób przydzielania i zwracania munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie wzorów, koloru oraz sposobu przydzielania i zwracania munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Na podstawie art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 630) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Mundur pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych składa się z:
1)
kurtki 2 w 1;
2)
koszulki polo w wersji damskiej albo męskiej;
3)
czapki z daszkiem.
§  2. 
1. 
Kurtka 2 w 1, o której mowa w § 1 pkt 1, składa się z:
1)
kurtki zewnętrznej w kolorze zielonym, wykonanej z materiału wiatroszczelnego i wodoszczelnego, o wodoodporności 3000-5000 mm słupa wody, zapinanej na suwak, z regulowanym kapturem, mającej:
a)
dwie boczne kieszenie otwarte,
b)
dwie boczne kieszenie zapinane na suwak, umieszczone powyżej kieszeni otwartych,
c)
na lewym ramieniu logo Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wraz ze skróconą nazwą (IJHARS), wykonane w kolorze złotym,
d)
na plecach logo Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wraz z pełną nazwą, wykonane metodą haftu komputerowego, w kolorze złotym;
2)
kurtki wewnętrznej w kolorze zielonym, wykonanej z polaru o gramaturze min. 100 g/m2, zapinanej na suwak, bez kaptura, mającej:
a)
dwie boczne kieszenie zapinane na suwak,
b)
na plecach logo Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wraz z pełną nazwą, wykonane metodą haftu komputerowego, w kolorze złotym.
2. 
Koszulka polo, o której mowa w § 1 pkt 2, ma w wersji męskiej krój prosty, w wersji damskiej - taliowany, bez kieszeni. Jest wykonana w 100% z bawełny o gramaturze min. 180 g/m2, w kolorze zielonym. Ma krótkie rękawy oraz zapięcie pod szyją na 3 guziki w kolorze zielonym, dekolt na taśmie wzmacniającej i kołnierzyk, a na lewej piersi logo Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wraz ze skróconą nazwą (IJHARS), wykonane metodą haftu komputerowego, w kolorze złotym.
3. 
Czapka z daszkiem, o której mowa w § 1 pkt 3, jest sześciopanelowa, wykonana w 100% z bawełny o gramaturze min. 340 g/m2, w kolorze zielonym. Ma rozmiar uniwersalny i regulację obwodu za pomocą metalowej klamry oraz haftowane wywietrzniki, a na czole logo Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wraz ze skróconą nazwą (IJHARS), wykonane metodą haftu komputerowego, w kolorze złotym.
§  3. 
1. 
Mundur jest przydzielany pracownikom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jako uzupełnienie ubioru cywilnego podczas wykonywania zadań służbowych we wszystkich sezonach, z tym że na okres letni możliwe jest przydzielenie jedynie wybranych składników munduru do wykonywania zadań służbowych.
2. 
Mundur jest przydzielany pracownikom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na okres trzech lat i po upływie tego okresu podlega zwrotowi w celu utylizacji.
3. 
Składniki munduru, o których mowa w § 1 pkt 2, przyznaje się w liczbie trzech sztuk i wymienia w razie ich zużycia.
4. 
Mundur albo jego składniki podlegają wymianie w przypadku zniszczenia albo uszkodzenia uniemożliwiającego ich używanie.
5. 
Pracownik Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest obowiązany do zwrotu munduru w przypadku:
1)
upływu trzech lat od dnia przydzielenia munduru;
2)
rozwiązania stosunku pracy.
§  4. 
Wzór:
1)
kurtki 2 w 1, o której mowa w § 1 pkt 1, składającej się z kurtki zewnętrznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, oraz kurtki wewnętrznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
koszulki polo, o której mowa w § 1 pkt 2, w wersji damskiej i męskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
czapki z daszkiem, o której mowa w § 1 pkt 3, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
logo Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wraz z pełną nazwą określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
logo Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wraz ze skróconą nazwą (IJHARS) określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR KURTKI 2 W 1

KURTKA ZEWNĘTRZNA

wzór

KURTKA WEWNĘTRZNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR KOSZULKI POLO

WERSJA DAMSKA

wzór

WERSJA MĘSKA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR CZAPKI Z DASZKIEM

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR LOGO INSPEKCJI JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH WRAZ Z PEŁNĄ NAZWĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR LOGO INSPEKCJI JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH WRAZ ZE SKRÓCONĄ NAZWĄ (IJHARS)

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wzorów i koloru munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wzoru odznaki tej Inspekcji (Dz. U. poz. 1822), które utraciło moc z dniem 31 maja 2016 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).

Zmiany w prawie

Czarnek: Czwarta fala na razie nie zmusza do zamknięcia szkół

Blisko 90 procent dzieci uczy się w trybie stacjonarnym. Nie ma teraz planów zmiany przepisów funkcjonowania szkół podczas pandemii – powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Polskim Radiu Łódź, odpowiadając na pytanie o ponowne wprowadzenie nauczania zdalnego.

Monika Sewastianowicz 03.12.2021
Automatyczna myjnia nie będzie musiała mieć kasy fiskalnej z drukarką

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Wynika z niego, że kasy stosowane w ewidencji automatycznej sprzedaży np. w myjni samochodowej nie będą musiały mieć drukarki. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 02.12.2021
Ustawa o większym zaangażowaniu Polski w Eurokorpus podpisana

Prezydent podpisał ustawę pozwalającą na ratyfikację traktatu o Eurokorpusie, co jest konieczne, by Polska z państwa stowarzyszonego stała się pełnoprawnym członkiem tej wielonarodowej organizacji wojskowej. Obecnie Polskę reprezentuje 69 żołnierzy, po uzyskaniu statusu państwa ramowego będzie to 120 stanowisk w strukturach dowództwa Eurokorpusu oraz 10 w zabezpieczającym je elemencie wsparcia.

Krzysztof Sobczak 01.12.2021
Stan wyjątkowy wprowadzany bocznymi drzwiami i na większym obszarze

We wtorek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która da ministrowi spraw wewnętrznych możliwość wprowadzania rozwiązań stanu wyjątkowego kuchennymi drzwiami, w formie rozporządzenia. W dodatku, na o wiele większym niż dotychczas obszarze, bo w strefie nadgranicznej, a ta może sięgać nawet kilkadziesiąt kilometrów w głąb kraju. I na czas nieokreślony.

Robert Horbaczewski 30.11.2021
Klauzula nieruchomościowa zatrzyma podatek dochodowy w Polsce

Ustawa o ratyfikacji protokołu między Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie umowy w sprawie podwójnego opodatkowania już z podpisem prezydenta. Zmiany mają uszczelnić system, przeciwdziałać agresywnej optymalizacji i wzmocnić zwalczanie oszustw podatkowych, co zapewni wyższe wpływy do budżetu. Posłużą temu m.in. klauzula nieruchomościowa i klauzula przeciwko międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.

Wiesława Moczydłowska 30.11.2021
Prezydent podpisał ustawę o ochronie zwierząt laboratoryjnych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Ma ona dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy i m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach.

Krzysztof Koślicki 29.11.2021