Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Pozbawia się kategorii dróg krajowych odcinki dróg określone w załączniku do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG POZBAWIONYCH KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH

1.
Odcinek drogi krajowej nr 15 - ul. Wrocławska (od ul. Objazdowej do ul. Kolejowej), ul. Kolejowa (od ul. Wrocławskiej do ul. Dworcowej), ul. Dworcowa (od ul. Kolejowej do ul. Daszyńskiego), ul. Daszyńskiego (od ul. Dworcowej do ul. Gnieźnieńskiej), ul. Gnieźnieńska (od ul. Daszyńskiego do granicy miasta) w mieście Września, odcinek drogi (od granicy miasta do skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 15) w gminie Września.
2.
Odcinek drogi krajowej nr 75 - ul. Tarnowska (od ul. Wincentego Witosa do ul. Bulwar Narwiku) w mieście Nowy Sącz.
3.
Odcinek drogi krajowej nr 91 - ul. Warszawska (od al. Wojska Polskiego do al. Jana Pawła II) w mieście Częstochowa.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

MF: E-Czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż możliwy

Resort finansów zwraca uwagę, że zmiany w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego, wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych, nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Oznacza to, że złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 roku pozostaje skuteczne.

Krzysztof Koślicki 14.10.2021
Wyrok o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym opublikowany

W Dzienniku Ustaw opublikowany został we wtorek po południu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który stwierdza, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Wyrok jest komentowany jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.

Krzysztof Sobczak 12.10.2021
Ustawa uchwalona - będzie można przejąć skład podatkowy

Senat przyjął w piątek nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy. Zmiany zostały przyjęte bez poprawek.

Krzysztof Koślicki 08.10.2021
Nowy wzór deklaracji VAT-26 już obowiązuje

Ministerstwo Finansów przypomniało w czwartek, że od 1 października obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-26. Muszą go stosować podatnicy VAT, którzy zamierzają odliczać cały podatek od paliwa i wydatków związanych z samochodami używanymi z ramach działalności gospodarczej.

Krzysztof Koślicki 07.10.2021
Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zawiera m.in. rozwiązanie, które pozwoli Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazywać grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod OZE w trybie bezprzetargowym m.in. spółkom Skarbu Państwa. Nowe prawo ma pobudzić sektor odnawialnych źródeł w Polsce.

Krzysztof Sobczak 05.10.2021
Listy do podatników będą teraz pisać maszyny

Od 5 października obowiązują nowe zasady komunikacji między podatnikami a skarbówką. Fiskus może teraz wysyłać pisma, które przygotuje automat. Generowana automatycznie korespondencja nie będzie musiała być podpisana przez urzędnika. Z jednej strony to uproszczenie, jednak – jak zaznaczają eksperci – może to skomplikować procedury

Krzysztof Koślicki 05.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1714

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych.
Data aktu: 14/09/2021
Data ogłoszenia: 17/09/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2022