Specjalny obszar ochrony siedlisk wzgórza kiełczyńskie (PLH020021).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 2 września 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk wzgórza kiełczyńskie (PLH020021)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Wzgórza Kiełczyńskie (PLH020021 2 ), obejmujący obszar 403,64 ha, położony w województwie dolnośląskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA KIEŁCZYŃSKIE (PLH020021)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 330002,47 333915,43
2 330000,78 333910,80
3 329986,29 333871,17
4 329985,30 333863,63
5 329982,87 333845,08
6 329982,64 333793,01
7 329904,92 333816,19
8 329833,91 333837,36
9 329832,47 333837,79
10 329797,98 333848,08
11 329737,71 333838,24
12 329710,42 333850,73
13 329704,30 333853,53
14 329734,54 333831,78
15 329771,11 333813,84
16 329802,99 333802,64
17 329804,65 333802,06
18 329800,81 333797,97
19 329799,37 333796,43
20 329856,96 333770,43
21 329931,40 333687,87
22 329952,44 333675,11
23 329971,54 333669,38
24 329962,83 333641,01
25 329948,44 333570,46
26 329939,13 333521,58
27 329868,01 333527,66
28 329866,90 333467,17
29 329893,28 333465,83
30 329892,94 333433,52
31 329892,28 333371,17
32 329891,77 333322,78
33 329899,86 333324,24
34 329927,89 333258,61
35 329944,20 333214,42
36 329977,43 333134,06
37 329992,74 333071,24
38 329998,51 333027,05
39 330001,49 333004,20
40 330021,70 332901,14
41 330023,02 332894,42
42 330029,90 332883,36
43 330051,73 332848,25
44 330056,91 332839,92
45 330089,47 332776,20
46 330106,92 332742,05
47 330124,59 332707,47
48 330156,93 332650,31
49 330174,06 332620,08
50 330188,47 332594,64
51 330214,49 332544,03
52 330218,04 332537,84
53 330245,53 332489,83
54 330270,88 332445,55
55 330275,38 332437,70
56 330286,62 332418,33
57 330294,93 332403,01
58 330317,29 332361,72
59 330332,72 332333,75
60 330337,71 332309,30
61 330364,80 332217,14
62 330379,86 332158,89
63 330396,53 332102,20
64 330405,02 332069,39
65 330407,60 332059,41
66 330422,59 332001,43
67 330427,12 331983,91
68 330437,08 331955,72
69 330300,21 331931,97
70 330293,62 331930,88
71 330186,04 331913,15
72 330082,60 331895,30
73 330091,27 331867,45
74 330097,36 331861,14
75 330098,73 331859,73
76 330101,41 331843,86
77 330105,46 331819,86
78 330119,97 331779,40
79 330132,05 331745,68
80 330134,47 331738,94
81 330142,60 331733,47
82 330151,34 331706,14
83 330156,27 331701,85
84 330165,76 331700,40
85 330217,10 331707,86
86 330226,18 331671,58
87 330241,77 331609,33
88 330334,25 331631,70
89 330373,55 331641,21
90 330376,57 331642,23
91 330435,94 331662,13
92 330502,98 331684,60
93 330548,66 331699,91
94 330553,86 331690,63
95 330568,67 331656,55
96 330485,06 331622,06
97 330437,08 331610,46
98 330420,48 331606,45
99 330452,00 331502,22
100 330512,31 331519,39
101 330591,96 331542,07
102 330601,82 331518,24
103 330622,49 331468,18
104 330654,91 331389,57
105 330664,28 331366,87
106 330763,27 331397,72
107 330769,04 331377,17
108 330790,06 331302,36
109 330791,37 331297,69
110 330795,54 331276,55
111 330801,13 331248,18
112 330820,51 331167,10
113 330835,82 331101,99
114 330852,15 331032,02
115 330846,45 331030,47
116 330728,90 330998,53
117 330622,17 330970,51
118 330443,37 330919,67
119 330555,17 330924,57
120 330618,47 330948,39
121 330658,58 330955,90
122 330693,00 330960,56
123 330726,63 330938,37
124 330749,83 330899,04
125 330760,20 330855,05
126 330785,01 330781,64
127 330811,04 330678,09
128 330823,00 330657,42
129 330852,26 330631,02
130 330833,58 330625,85
131 330794,41 330615,02
132 330784,96 330612,41
133 330800,90 330567,71
134 330819,00 330516,94
135 330844,96 330465,33
136 330925,63 330381,18
137 331003,16 330293,29
138 331021,90 330271,74
139 331046,56 330246,67
140 331052,25 330230,58
141 331036,66 330195,80
142 331061,68 330180,66
143 331084,32 330161,37
144 331094,83 330157,31
145 331123,55 330146,20
146 331169,79 330139,95
147 331275,65 330148,48
148 331391,92 330193,51
149 331477,84 330245,15
150 331429,95 330308,28
151 331419,41 330322,18
152 331387,26 330364,57
153 331381,30 330372,43
154 331378,87 330375,63
155 331435,73 330475,92
156 331430,65 330514,93
157 331384,84 330504,19
158 331371,65 330542,52
159 331348,74 330609,11
160 331308,72 330746,73
161 331255,31 330926,72
162 331247,13 330966,76
163 331244,20 330981,06
164 331234,39 331029,02
165 331167,45 331022,07
166 331166,62 331029,43
167 331157,21 331113,37
168 331145,56 331237,93
169 331192,29 331242,62
170 331166,08 331412,07
171 331159,08 331443,74
172 331137,94 331539,40
173 331133,15 331559,58
174 331128,35 331579,75
175 331127,91 331581,58
176 331085,72 331734,10
177 331064,72 331841,44
178 331039,53 331872,01
179 330991,26 331930,58
180 330989,55 331932,64
181 330942,14 331989,74
182 330943,40 331989,83
183 330960,29 331991,04
184 330983,93 331992,72
185 331001,71 331993,99
186 331003,85 332020,50
187 331005,99 332047,01
188 330904,30 332032,25
189 330884,35 332055,20
190 330875,19 332065,73
191 330841,41 332048,66
192 330764,58 332056,83
193 330848,37 332190,89
194 330871,88 332228,51
195 330876,41 332235,78
196 330934,25 332328,32
197 330935,12 332331,61
198 330939,36 332347,52
199 330969,48 332346,23
200 331016,38 332340,74
201 331044,14 332346,96
202 331059,94 332358,15
203 331065,21 332360,87
204 331070,48 332363,59
205 331072,29 332364,53
206 331081,62 332348,64
207 331103,16 332345,83
208 331143,64 332340,53
209 331183,53 332340,67
210 331231,55 332331,25
211 331286,49 332326,89
212 331344,11 332316,15
213 331337,94 332329,66
214 331330,04 332346,89
215 331265,78 332487,29
216 331258,88 332485,33
217 331253,20 332503,52
218 331243,60 332534,30
219 331261,94 332605,11
220 331270,90 332658,40
221 331271,53 332662,14
222 331272,93 332670,48
223 331349,15 332678,72
224 331421,17 332704,24
225 331524,36 332716,63
226 331520,10 332774,20
227 331515,94 332825,04
228 331484,36 332826,43
229 331456,27 332940,39
230 331452,64 332955,15
231 331463,51 333032,85
232 331463,67 333034,00
233 331470,16 333088,14
234 331469,38 333195,01
235 331469,33 333201,45
236 331462,08 333242,23
237 331434,02 333349,36
238 331441,19 333400,40
239 331443,36 333481,24
240 331442,58 333500,19
241 331437,18 333630,18
242 331430,70 333677,95
243 331431,99 333719,86
244 331421,67 333747,87
245 331421,57 333748,28
246 331421,11 333750,22
247 331400,70 333837,54
248 331399,92 333840,86
249 331389,93 333906,27
250 331384,34 333942,86
251 331372,56 333940,38
252 331337,51 333932,97
253 331337,37 333934,70
254 331337,24 333936,19
255 331332,20 333995,96
256 331330,81 334046,44
257 331290,61 334047,40
258 331213,96 334053,00
259 331213,38 334054,22
260 331212,73 334055,61
261 331202,18 334078,01
262 331196,67 334088,89
263 331169,38 334142,82
264 331066,11 334116,75
265 331010,20 334102,64
266 330953,02 334087,66
267 330839,32 334063,32
268 330839,08 334064,72
269 330838,90 334065,70
270 330838,26 334069,26
271 330821,07 334105,99
272 330837,09 334111,82
273 330853,12 334117,64
274 330986,92 334151,24
275 330989,33 334177,41
276 330997,46 334203,51
277 330916,72 334206,07
278 330896,89 334196,49
279 330861,69 334177,99
280 330827,70 334171,82
281 330808,91 334168,74
282 330809,05 334172,34
283 330811,41 334234,10
284 330791,41 334238,90
285 330793,41 334246,12
286 330793,93 334247,99
287 330810,16 334306,60
288 330817,60 334366,11
289 330819,19 334378,83
290 330818,44 334418,33
291 330812,94 334430,99
292 330805,25 334448,69
293 330806,31 334448,91
294 330888,54 334465,28
295 330874,17 334542,87
296 330873,44 334546,81
297 330859,21 334623,18
298 330806,88 334655,21
299 330807,90 334658,54
300 330816,97 334688,40
301 330817,41 334689,86
302 330776,61 334700,25
303 330695,03 334721,17
304 330607,85 334743,34
305 330606,85 334743,28
306 330557,85 334740,66
307 330541,05 334758,06
308 330523,20 334764,11
309 330497,04 334772,98
310 330499,05 334788,39
311 330509,39 334867,54
312 330500,51 334857,82
313 330473,09 334773,19
314 330465,76 334773,81
315 330400,94 334779,24
316 330334,56 334787,44
317 330286,49 334793,37
318 330231,10 334799,89
319 330197,54 334803,86
320 330177,06 334806,28
321 330156,57 334808,70
322 330153,37 334759,54
323 330152,81 334751,09
324 330153,46 334641,49
325 330153,52 334631,26
326 330181,51 334538,88
327 330213,62 334433,74
328 330238,52 334352,23
329 330266,46 334263,13
330 330258,97 334251,21
331 330226,24 334199,15
332 330212,51 334178,48
333 330178,95 334127,94
334 330142,96 334073,71
335 330092,51 333997,78
336 330045,54 334011,63
337 330010,19 333936,53
338 330002,47 333915,43
____________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA KIEŁCZYŃSKIE (PLH020021)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA KIEŁCZYŃSKIE (PLH020021)

Lp. Kod1) Nazwa
1 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)
2 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
3 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
4 9110 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)
_____________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA KIEŁCZYŃSKIE (PLH020021)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum

ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA KIEŁCZYŃSKIE (PLH020021)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 nocek duży Myotis myotis rozrodcza
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1711

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk wzgórza kiełczyńskie (PLH020021).
Data aktu: 02/09/2021
Data ogłoszenia: 17/09/2021
Data wejścia w życie: 02/10/2021