Wyniki ponownego głosowania i wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.1238
OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 13 lipca 2020 r.
o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 319 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 28 czerwca 2020 r. oraz 12 lipca 2020 r.
Rozdział  1

Wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów

1. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
1) głosowanie przeprowadzono w 27 229 obwodach głosowania;
2) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 30 268 460;
3) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 20 047 543, w tym:
a) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika wyniosła 21 210,
b) liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyniosła 584 751;
4) liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 704 111;
5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 614 631, w tym:
a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu wyniosła 18 990,
b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było prawidłowo wypełnione lub podpisane przez wyborcę wyniosła 629,
c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania wyniosła 1 364,
d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania wyniosła 523,
e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny wyniosła 593 269;
6) liczba kart do głosowania wyjętych z urny wyniosła 20 638 904,

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania wyniosła 593 022;

7) liczba kart nieważnych wyniosła 2 269;
8) liczba kart ważnych wyniosła 20 636 635;
9) frekwencja wyniosła 68,18%;
10) liczba głosów nieważnych wyniosła 177 724, tj. 0,86%:
- w tym z powodu postawienia znaku "X"

obok nazwiska obu kandydatów 102 453,

- w tym z powodu niepostawienia znaku "X"

obok nazwiska żadnego kandydata 75 271;

11) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na obu kandydatów wyniosła 20 458 911 tj. 99,14%.
2. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1) Andrzej Sebastian DUDA 10 440 648 głosów, tj. 51,03% liczby głosów ważnych;
2) Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI 10 018 263 głosy, tj. 48,97% liczby głosów ważnych.
3. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r., spośród dwóch kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej głosów otrzymał i - stosownie do art. 127 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 292 § 4 Kodeksu wyborczego - na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Andrzej Sebastian DUDA.
Rozdział  2

Zbiorcze wyniki głosowania

1. Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia.
2. Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW PONOWNEGO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 12 LIPCA 2020 R.

wzór
ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW PONOWNEGO GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 12 LIPCA 2020 R.

Nr okręgowej komisji wyborczej Siedziba Liczba ważnych głosów ogółem Ważne głosy oddane na poszczególnych kandydatów
Andrzej Sebastian DUDA Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI
liczba % liczba %
1 2 3 4 5 6 7
POLSKA OGÓŁEM 20458911 10440648 51,03 10018263 48,97
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
OKW nr 1 Wrocław 696728 285112 40,92 411616 59,08
OKW nr 2 Jelenia Góra 276287 125220 45,32 151067 54,68
OKW nr 3 Legnica 200873 107472 53,50 93401 46,50
OKW nr 4 Wałbrzych 314052 146027 46,50 168025 53,50
Województwo razem 1487940 663831 44,61 824109 55,39
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
OKW nr 5 Bydgoszcz 504793 224327 44,44 280466 55,56
OKW nr 6 Toruń 316044 145519 46,04 170525 53,96
OKW nr 7 Włocławek 198363 106882 53,88 91481 46,12
Województwo razem 1019200 476728 46,77 542472 53,23
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
OKW nr 8 Lublin 630429 406431 64,47 223998 35,53
OKW nr 9 Biała Podlaska 132259 90048 68,08 42211 31,92
OKW nr 10 Chełm 119561 77431 64,76 42130 35,24
OKW nr 11 Zamość 211834 151543 71,54 60291 28,46
Województwo razem 1094083 725453 66,31 368630 33,69
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
OKW nr 12 Zielona Góra 307722 123779 40,22 183943 59,78
OKW nr 13 Gorzów Wielkopolski 188716 75810 40,17 112906 59,83
Województwo razem 496438 199589 40,20 296849 59,80
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
OKW nr 14 Łódź 740723 344307 46,48 396416 53,52
OKW nr 15 Piotrków Trybunalski 209989 135913 64,72 74076 35,28
OKW nr 16 Sieradz 187747 119839 63,83 67908 36,17
OKW nr 17 Skierniewice 180618 118345 65,52 62273 34,48
Województwo razem 1319077 718404 54,46 600673 45,54
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
OKW nr 18 Kraków 1082198 553581 51,15 528617 48,85
OKW nr 19 Nowy Sącz 479712 347611 72,46 132101 27,54
OKW nr 20 Tarnów 294845 206398 70,00 88447 30,00
Województwo razem 1856755 1107590 59,65 749165 40,35
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
OKW nr 21 Warszawa 2082439 745205 35,79 1337234 64,21
OKW nr 22 Ciechanów 175392 116550 66,45 58842 33,55
OKW nr 23 Ostrołęka 204337 142368 69,67 61969 30,33
OKW nr 24 Płock 254915 151388 59,39 103527 40,61
OKW nr 25 Radom 379412 256212 67,53 123200 32,47
OKW nr 26 Siedlce 318798 218623 68,58 100175 31,42
Województwo razem 3415293 1630346 47,74 1784947 52,26
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
OKW nr 27 Opole 455330 215648 47,36 239682 52,64
Województwo razem 455330 215648 47,36 239682 52,64
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OKW nr 28 Rzeszów 420202 296421 70,54 123781 29,46
OKW nr 29 Krosno 257938 180914 70,14 77024 29,86
OKW nr 30 Przemyśl 195153 142196 72,86 52957 27,14
OKW nr 31 Tarnobrzeg 234485 166114 70,84 68371 29,16
Województwo razem 1107778 785645 70,92 322133 29,08
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
OKW nr 32 Białystok 313407 169084 53,95 144323 46,05
OKW nr 33 Łomża 147918 108343 73,25 39575 26,75
OKW nr 34 Suwałki 124785 75062 60,15 49723 39,85
Województwo razem 586110 352489 60,14 233621 39,86
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
OKW nr 35 Gdańsk 583845 219371 37,57 364474 62,43
OKW nr 36 Słupsk 693434 293545 42,33 399889 57,67
Województwo razem 1277279 512916 40,16 764363 59,84
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
OKW nr 37 Katowice 1177525 529424 44,96 648101 55,04
OKW nr 38 Bielsko-Biała 778871 417659 53,62 361212 46,38
OKW nr 39 Częstochowa 309731 163150 52,67 146581 47,33
Województwo razem 2266127 1110233 48,99 1155894 51,01
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OKW nr 40 Kielce 651115 419367 64,41 231748 35,59
Województwo razem 651115 419367 64,41 231748 35,59
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OKW nr 41 Olsztyn 403717 180191 44,63 223526 55,37
OKW nr 42 Elbląg 291742 145532 49,88 146210 50,12
Województwo razem 695459 325723 46,84 369736 53,16
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
OKW nr 43 Poznań 724554 244430 33,74 480124 66,26
OKW nr 44 Kalisz 342977 185321 54,03 157656 45,97
OKW nr 45 Konin 402126 228286 56,77 173840 43,23
OKW nr 46 Leszno 169825 82162 48,38 87663 51,62
OKW nr 47 Piła 201236 89391 44,42 111845 55,58
Województwo razem 1840718 829590 45,07 1011128 54,93
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
OKW nr 48 Szczecin 544832 221466 40,65 323366 59,35
OKW nr 49 Koszalin 345377 145630 42,17 199747 57,83
Województwo razem 890209 367096 41,24 523113 58,76

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020