Sposób transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) zarządza się, co następuje:
§  1.
Sposób transliteracji imion i nazwisk osób należących do:
1)
mniejszości białoruskiej, zapisanych w alfabecie białoruskim, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
mniejszości łemkowskiej, zapisanych w alfabecie łemkowskim, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
mniejszości ormiańskiej, zapisanych w alfabecie ormiańskim, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
mniejszości rosyjskiej, zapisanych w alfabecie rosyjskim, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
mniejszości ukraińskiej, zapisanych w alfabecie ukraińskim, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
mniejszości żydowskiej:
a)
zapisanych w alfabecie hebrajskim, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia,
b)
zapisanych w alfabecie jidysz, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI BIAŁORUSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE BIAŁORUSKIM

Znaki alfabetu białoruskiego Znaki alfabetu polskiego
1 2
A, a A, a
Б, б B, b
B, в W, w
Г, г H, h
Д, д D, d
E, e 1) Je, je - na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь
2) e - po Л
3) ie - po innych spółgłoskach
Ë, ë 1) Jo, jo - na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь
2) o - po Л
3) io - po innych spółgłoskach
Ж, ж Ż, ż
З, з Z, z
I, i I, i
Й, й J, j
К, к K, k
Л, л 1) L, l - przed e, я, ю, ь
2) Ł, ł - w pozostałych przypadkach
М, м M, m
Н, н N, n
O, o O, o
П, п P, P
P, p R, r
C, c S, s
T, т T, t
У, у U, u
Ў, ў U, u
Ф, ф F, f
X, x Ch, ch
Ц, ц C, c
Ч, ч Cz, cz
Ш, ш Sz, sz
Ы, ы Y, y
Ь, ь , , ,
Э, э E, e
Ю, ю 1) Ju, ju - na początku wyrazu oraz po samogłoskach

2) u - po Л

3) iu - po innych spółgłoskach

Я, я 1) Ja,ja - na początku wyrazu oraz po samogłoskach

2) a - po Л

3) ia - po innych spółgłoskach

, , , pomija się

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI ŁEMKOWSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE ŁEMKOWSKIM

Znaki alfabetu łemkowskiego Znaki alfabetu polskiego
1 2
A, a A, a
Ъ, б B, b
В, в W, w
Г, г H, h
Ґ, ґ G, g
Д, д D, d
E, e E, e
Є, є 1) Je, je - na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь
2) e - po Л
3) ie - po innych spółgłoskach
Җ , җ Ż, ż
З, з Z, z
I, i I,i
И, и Y, y
Ы, ы Y, y
Й, й J, j
К, к K, k
Л, л 1) L, l - przed ε, я, ю, ь
2) Ł, ł - w pozostałych przypadkach
М, м M, m
Н, н N, n
O, o O, o
П, п P, p
P, п R, r
C, c S, s
T, т T, t
У, у U, u
Ф, ф F, f
X, x Ch, ch
Ц, ц C, c
Ч, ч Cz, cz
Ш, ш Sz, sz
Щ, щ Szcz, Szcz
Ю, ю 1) Ju, ju - na początku wyrazu, po samogłoskach oraz po ъ
2) u - po л
3) iu - po innych spółgłoskach oraz po ь
Я, я 1) Ja, ja - na początku wyrazu, po samogłoskach oraz po ъ
2) a - po Л
3) ia - po innych spółgłoskach
Ь, ь 1) pomija się - po л, przed a, у, ε, я, ю
2) i - przed o (po л - także wówczas, gdy występuje

przed o - pomija się)

Ъ, ъ , , ,

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI ORMIAŃSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE ORMIAŃSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI ROSYJSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE ROSYJSKIM

Znaki alfabetu rosyjskiego Znaki alfabetu polskiego
1 2
A, a A, a
Б, б B, b
B, в W, w
Г, г G, g
Д, д D, d
E, e 1) Je, je - na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь
2) e - po Л, Ж, Ш, Ч, Щ, Ц; w nazwiskach obcego

pochodzenia e po wszystkich spółgłoskach

transliterujemy jako e

3) ie - po wszystkich innych spółgłoskach
Ë, ë 1) Jo, jo - na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь
2) o - po Л, Ж, Ш, Ч, Щ
3) io - po wszystkich innych spółgłoskach
Ж, ж Ż, ż
З, з Z, z
И, и 1) I, I; również po Ч, Щ

2) ji - po ь

3) y - po Ж, Ш, Ц

Й, й J, j
К, к K, k
Л, л 1) L, l - przed e,ë, я, ю, и, ь
2) Ł, ł - przed spółgłoskami, przed samogłoskami a, o, у, ы oraz na końcu wyrazu
М, м M, m
Н, н N, n
O, o O, o
П, п P, p
Р, р R, r
C, c S, s
Т, т T, t
У, у U, u
Ф, ф F, f
Х, х Ch, ch
Ц, ц C, c
Ч, ч Cz, cz
Ш, ш Sz, sz
Щ, щ Szcz, szcz
Ъ, ъ pomija się
Ы, ы Y, y
Ь, ь ΄ - znak zmiękczenia; znak jest pomijany, gdy występuje po Л, Ж, Ш, Щ oraz przed samogłoską
Э, э E, e
Ю, ю 1) Ju, ju - na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po ь, ъ

2) u - po Л

3) iu - po innych spółgłoskach

Я, я 1) Ja,ja - na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po ь, ъ

2) a - po Л

3) ia - po innych spółgłoskach

, , , pomija się

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE UKRAIŃSKIM

Znaki alfabetu ukraińskiego Znaki alfabetu polskiego
A, a A, a
Б, б B, b
В, в W, w
Г, г H, h
Ѓ, ѓ G, g
Д, д D, d
E, e E, e
Є, є 1) Je, je - na początku wyrazu, po samogłoskach i po

ъ, ь

2) e - po Л
3) ie - po innych spółgłoskach
Ж, ж Ż, ż
З, з Z, z
И, и Y, y
I, i I, i
Ï, ï Ji, ji
Й, й J, j
К, к K, k
Л, л 1) L, l - przed я, ю, ь
2) Ł, ł - w pozostałych przypadkach
М, м M, m
Н, н N, n
O, o O, o
П, п P, p
P, p R, r
C, c S, s
Т, т T, t
У, у U, u
Ф, ф F, f
X, x Ch, ch
Ц, ц C, c
Ч, ч Cz, cz
Ш, ш Sz, sz
Щ, щ Szcz, szcz
Ь, ь , , ,
Ю, ю 1) Ju, ju - na początku wyrazu oraz po samogłoskach

2) u - po Л

3) iu - po innych spółgłoskach

Я, я 1) Ja,ja - na początku wyrazu oraz po samogłoskach

2) a - po Л

3) ia - po innych spółgłoskach

, , , pomija się

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI ŻYDOWSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE HEBRAJSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  7

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI ŻYDOWSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE JIDYSZ

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

Zmiany w prawie

Piontkowski: warto, aby nauka stacjonarna w szkołach trwała jak najdłużej

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 10.05.2021
Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2005.102.855

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński.
Data aktu: 30/05/2005
Data ogłoszenia: 10/06/2005
Data wejścia w życie: 25/06/2005