Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych.

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:
§  1.
Określa się szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej:
1)
tłuszczu kakaowego,
2)
kakao (kakao w proszku),
3) 1
 kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu),
4)
czekolady sproszkowanej (czekolady w proszku),
5)
czekolady do picia (słodzonego kakao, słodzonego kakao w proszku),
6)
czekolady,
7)
czekolady "vermicelli" (czekolady "płatki"),
8)
czekolady "couverture",
9)
czekolady "Gianduja",
10)
czekolady mlecznej,
11)
czekolady mlecznej "vermicelli",
12)
czekolady mlecznej "couverture",
13)
czekolady mleczno-orzechowej "Gianduja",
14)
czekolady śmietankowej,
15)
czekolady mlecznej odtłuszczonej,
16)
czekolady mlecznej familijnej,
17)
białej czekolady,
18)
czekolady a la taza,
19)
czekolady familiar a la taza,
20)
czekolady nadziewanej (czekolady nadziewanej ... , czekolady z ... w środku, czekolady z nadzieniem...),
21)
czekoladki (praliny)

- stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§  2.
1.
Do wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 6-19, mogą być dodane następujące tłuszcze roślinne:
1)
lllipe, Borneo tallow lub Tengkawang - otrzymane z Shorea spp;
2)
olej palmowy - otrzymany z Elaeis guineensis lub Elaeis olifera;
3)
Sal - otrzymany z Shorea robusta;
4)
Shea - otrzymany z Butyrospermum parkii;
5)
Kokum gurgi - otrzymany z Garcinia indica;
6)
Mango kernel - otrzymany z Mangifera indica.
2.
Dodanie tłuszczów roślinnych, o których mowa w ust. 1:
1)
nie może obniżyć minimalnej zawartości tłuszczu kakaowego i minimalnej zawartości suchej masy kakaowej w wyrobie;
2)
nie może wynosić więcej niż 5% całkowitej masy produktu końcowego pomniejszonej o masę dodanych składników.
3.
Wymagania w zakresie jakości handlowej dla tłuszczów roślinnych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4.
Do czekolady używanej do wyrobów lodów lub innych deserowych produktów mrożonych może być dodany olej kokosowy otrzymany z suszonego miąższu kokosowego z owoców palmy kokosowej.
§  3. 2
1.
 Do wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 6-19, mogą być dodane inne, niż określone w § 2 ust. 1, składniki spożywcze, przy czym dodatek tych składników nie może przekraczać 40 % masy wyrobu końcowego.
2.
Niedopuszczalne jest dodawanie do wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 6-19, tłuszczów zwierzęcych i ich pochodnych innych niż pochodzących z mleka.
3.
Mąkę lub skrobię można dodawać wyłącznie do czekolady a la taza i czekolady familiar a la taza, jeżeli:
1)
mąka albo
2)
skrobia w postaci granulatu lub proszku

- są otrzymane z pszenicy, ryżu lub kukurydzy.

4.
Do wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 2-19, mogą być dodawane substancje aromatyczne, których smak i zapach wyraźnie różnią się od smaku i zapachu czekolady lub tłuszczu mlecznego.
§  3a. 3
1.
 Minimalne, procentowe wartości parametrów fizykochemicznych występujące w wyrobach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
1)
w ust. 6-19, oblicza się, odejmując od całkowitej masy wyrobu końcowego łączną masę dodanych składników spożywczych, o których mowa w § 3 ust. 1 i 4;
2)
w ust. 20 i 21, oblicza się, odejmując od całkowitej masy wyrobu końcowego łączną masę dodanych składników spożywczych, o których mowa w § 3 ust. 1 i 4, oraz masę nadzienia.
2.
Zawartość czekolady w wyrobach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 20 i 21, oblicza się w odniesieniu do całkowitej masy wyrobu końcowego, łącznie z nadzieniem.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
________

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 4

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ DLA WYROBÓW KAKAOWYCH I CZEKOLADOWYCH

1. Tłuszcz kakaowy jest otrzymywany z ziaren kakaowych lub ich części i zawiera:

1) wolne kwasy tłuszczowe, wyrażone jako kwas oleinowy, w ilości nie większej niż 1,75%;

2) związki niezmydlające się, określane przy użyciu eteru naftowego, w ilości nie większej niż 0,5%, z wyjątkiem tłuszczu kakaowego tłoczonego, w którym zawartość związków niezmydlających się jest nie większa niż 0,35%.

2. Kakao (kakao w proszku) jest wyrobem otrzymanym przez sproszkowanie oczyszczonych, odłuszczonych i prażonych ziaren kakaowych, zawierającym:

1) nie mniej niż 20% tłuszczu kakaowego w przeliczeniu na suchą masę;

2) nie więcej niż 9% wody.

3. Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu) jest wyrobem otrzymanym przez sproszkowanie oczyszczonych, odłuszczonych i prażonych ziaren kakaowych, zawierającym mniej niż 20 % tłuszczu kakaowego w przeliczeniu na suchą masę.

4. Czekolada sproszkowana (czekolada w proszku) jest wyrobem będącym mieszaniną kakao i cukrów, zawierającym nie mniej niż 32% kakao (kakao w proszku).

5. 1. Czekolada do picia (słodzone kakao, słodzone kakao w proszku) jest wyrobem będącym mieszaniną kakao (kakao w proszku) i cukrów, zawierającym nie mniej niż 25% kakao.

5. 2. Jeżeli czekolada do picia (słodzone kakao, słodzone kakao w proszku) zawiera mniej niż 20 % tłuszczu kakaowego w przeliczeniu na suchą masę, wyrób ten określa się jako "czekolada do picia o obniżonej zawartości tłuszczu" (słodzone kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, słodzone kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu).

6. Czekolada jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych i cukrów, zawierającym nie mniej niż 35% suchej masy kakaowej, w tym:

1) nie mniej niż 18% tłuszczu kakaowego;

2) nie mniej niż 14% beztłuszczowej suchej masy kakaowej.

7. Czekolada "vermicelli" (czekolada "płatki") jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych i cukrów, mającym postać granulatu lub płatków, zawierającym nie mniej niż 32% suchej masy kakaowej, w tym:

1) nie mniej niż 12% tłuszczu kakaowego;

2) nie mniej niż 14% beztłuszczowej suchej masy kakaowej.

8. Czekolada "couverture" jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych i cukrów, zawierającym nie mniej niż 35% suchej masy kakaowej, w tym:

1) nie mniej niż 31% tłuszczu kakaowego;

2) nie mniej niż 2,5% beztłuszczowej suchej masy kakaowej.

9. Czekolada orzechowa "Gianduja" (lub jedna z odmian wyrazu "Gianduja") jest wyrobem zawierającym:

1) czekoladę otrzymaną z wyrobów kakaowych i cukrów, zawierającą nie mniej niż 32 % suchej masy kakaowej, w tym nie mniej niż:

a) 18 % tłuszczu kakaowego,

b) 8 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

2) od 20 do 40 gramów drobno zmielonych orzechów laskowych w 100 gramach wyrobu;

3) ewentualny dodatek:

a) mleka lub produktów mlecznych otrzymanych w procesie odparowania, w takiej ilości, że wyrób końcowy zawiera nie więcej niż 5 % suchej masy mlecznej,

b) migdałów, orzechów laskowych lub innych rodzajów orzechów, całych lub w kawałkach, w takiej ilości, że łącznie ze zmielonymi orzechami laskowymi stanowią nie więcej niż 60 % całkowitej masy wyrobu.

10. Czekolada mleczna jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 25% suchej masy kakaowej;

2) 14% suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 2,5% beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) 3,5% tłuszczu mlecznego;

5) 25% całkowitej zawartości tłuszczu kakaowego i tłuszczu mlecznego.

11. Czekolada mleczna "vermicelli" (czekolada mleczna "płatki") jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, mającym postać granulatu lub płatków i zawierającym nie mniej niż:

1) 20 % suchej masy kakaowej;

2) 12 % suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) 3,5 % tłuszczu mlecznego;

5) 12 % całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny).

12. Czekolada mleczna "couverture" jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 25 % suchej masy kakaowej;

2) 14 % suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) 3,5 % tłuszczu mlecznego;

5) 31 % całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny).

13. Czekolada mleczno-orzechowa "Gianduja" (lub jedna z odmian wyrazu "Gianduja") jest wyrobem zawierającym:

1) czekoladę mleczną otrzymaną z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającą nie mniej niż:

a) 25 % suchej masy kakaowej,

b) 10 % suchej masy mlecznej otrzymanej z częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego, częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, śmietanki lub częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, masła lub tłuszczu mlecznego,

c) 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej,

d) 3,5 % tłuszczu mlecznego,

e) 25 % całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny);

2) od 15 do 40 gramów drobno zmielonych orzechów laskowych w 100 gramach wyrobu;

3) ewentualny dodatek migdałów, orzechów laskowych lub innych rodzajów orzechów, całych lub w kawałkach, w takiej ilości, że łącznie ze zmielonymi orzechami laskowymi stanowią nie więcej niż 60 % całkowitej masy wyrobu.

14. Czekolada śmietankowa jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 25 % suchej masy kakaowej;

2) 14 % suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) 5,5 % tłuszczu mlecznego;

5) 25 % całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny).

15. Czekolada mleczna odtłuszczona jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym:

1) nie mniej niż 25 % suchej masy kakaowej;

2) nie mniej niż 14 % suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) nie mniej niż 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) nie więcej niż 1 % tłuszczu mlecznego;

5) nie mniej niż 25 % całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny).

16. Czekolada mleczna familijna jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 20% suchej masy kakaowej;

2) 20% suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 2,5% beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) 5% tłuszczu mlecznego;

5) 25% całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny).

17. Biała czekolada jest wyrobem otrzymanym z tłuszczu kakaowego, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 20% tłuszczu kakaowego;

2) 14% suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 3,5% tłuszczu mlecznego.

18. Czekolada a la taza jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mąki lub skrobi otrzymanej z pszenicy, ryżu lub kukurydzy, zawierającym:

1) nie mniej niż 35 % suchej masy kakaowej, w tym nie mniej niż:

a) 18 % tłuszczu kakaowego,

b) 14 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

2) nie więcej niż 8 % mąki lub skrobi otrzymanej z pszenicy, ryżu lub kukurydzy.

19. Czekolada familiar a la taza jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mąki lub skrobi otrzymanej z pszenicy, ryżu lub kukurydzy, zawierającym:

1) nie mniej niż 30 % suchej masy kakaowej, w tym nie mniej niż:

a) 18 % tłuszczu kakaowego,

b) 12 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

2) nie więcej niż 18 % mąki lub skrobi otrzymanej z pszenicy, ryżu lub kukurydzy.

20. Czekolada nadziewana (czekolada nadziewana ..., czekolada z ... w środku, czekolada z nadzieniem ...) jest wyrobem nadziewanym, którego zewnętrzna część zawiera czekoladę, o której mowa w § 1 pkt 6-17 rozporządzenia, stanowiącą nie mniej niż 25 % całkowitej masy wyrobu; nie uznaje się za czekoladę nadziewaną (czekoladę nadziewaną ..., czekoladę z ... w środku, czekoladę z nadzieniem ...) wyrobu, którego wewnętrzna część zawiera:

1) wyroby piekarnicze;

2) wyroby ciastkarskie;

3) herbatniki lub

4) lody.

21. Czekoladka (pralina) jest wyrobem o niedużych rozmiarach (wielkości "kęsa"), składającym się z:

1) czekolady nadziewanej albo

2) czekolady jednego rodzaju, albo

3) mieszanki czekolad, o których mowa w § 1 pkt 6-17 rozporządzenia, i innych składników spożywczych, zawierającej nie mniej niż 25% czekolady w całkowitej masie produktu.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ DLA TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYTE DO PRODUKCJI NIEKTÓRYCH WYROBÓW KAKAOWYCH I CZEKOLADOWYCH

Tłuszcze roślinne nielaurynowe:
1)
zawierają symetryczne jednonienasycone triacyloglicerole, w których pozycje zewnętrzne zajęte są przez kwasy tłuszczowe nasycone, głównie przez kwas palmitynowy i kwas stearynowy, a w pozycji wewnętrznej występuje nienasycony kwas oleinowy;
2)
nadają się do zmieszania w każdej proporcji z tłuszczem kakaowym i posiadają zgodne z nim cechy fizyczne (temperaturę topnienia, temperaturę krystalizacji, szybkość topnienia i konieczność temperowania);
3)
są otrzymywane jedynie z procesu rafinacji lub frakcjonowania, z wykluczeniem wprowadzania enzymatycznych modyfikacji triacylogliceroli.
1 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r. (Dz.U.08.54.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2008 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.74.659) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 2005 r.
3 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.74.659) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 2005 r.
4 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 marca 2004 r. (Dz.U.04.62.579) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.74.659) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r. (Dz.U.08.54.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2008 r.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2002.214.1813

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych.
Data aktu: 04/12/2002
Data ogłoszenia: 17/12/2002
Data wejścia w życie: 01/01/2003