Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych.

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:
§  1.
Określa się szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej:
1)
tłuszczu kakaowego,
2)
kakao (kakao w proszku),
3) 1
 kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu),
4)
czekolady sproszkowanej (czekolady w proszku),
5)
czekolady do picia (słodzonego kakao, słodzonego kakao w proszku),
6)
czekolady,
7)
czekolady "vermicelli" (czekolady "płatki"),
8)
czekolady "couverture",
9)
czekolady "Gianduja",
10)
czekolady mlecznej,
11)
czekolady mlecznej "vermicelli",
12)
czekolady mlecznej "couverture",
13)
czekolady mleczno-orzechowej "Gianduja",
14)
czekolady śmietankowej,
15)
czekolady mlecznej odtłuszczonej,
16)
czekolady mlecznej familijnej,
17)
białej czekolady,
18)
czekolady a la taza,
19)
czekolady familiar a la taza,
20)
czekolady nadziewanej (czekolady nadziewanej ... , czekolady z ... w środku, czekolady z nadzieniem...),
21)
czekoladki (praliny)

- stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§  2.
1.
Do wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 6-19, mogą być dodane następujące tłuszcze roślinne:
1)
lllipe, Borneo tallow lub Tengkawang - otrzymane z Shorea spp;
2)
olej palmowy - otrzymany z Elaeis guineensis lub Elaeis olifera;
3)
Sal - otrzymany z Shorea robusta;
4)
Shea - otrzymany z Butyrospermum parkii;
5)
Kokum gurgi - otrzymany z Garcinia indica;
6)
Mango kernel - otrzymany z Mangifera indica.
2.
Dodanie tłuszczów roślinnych, o których mowa w ust. 1:
1)
nie może obniżyć minimalnej zawartości tłuszczu kakaowego i minimalnej zawartości suchej masy kakaowej w wyrobie;
2)
nie może wynosić więcej niż 5% całkowitej masy produktu końcowego pomniejszonej o masę dodanych składników.
3.
Wymagania w zakresie jakości handlowej dla tłuszczów roślinnych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4.
Do czekolady używanej do wyrobów lodów lub innych deserowych produktów mrożonych może być dodany olej kokosowy otrzymany z suszonego miąższu kokosowego z owoców palmy kokosowej.
§  3. 2
1.
 Do wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 6-19, mogą być dodane inne, niż określone w § 2 ust. 1, składniki spożywcze, przy czym dodatek tych składników nie może przekraczać 40 % masy wyrobu końcowego.
2.
Niedopuszczalne jest dodawanie do wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 6-19, tłuszczów zwierzęcych i ich pochodnych innych niż pochodzących z mleka.
3.
Mąkę lub skrobię można dodawać wyłącznie do czekolady a la taza i czekolady familiar a la taza, jeżeli:
1)
mąka albo
2)
skrobia w postaci granulatu lub proszku

- są otrzymane z pszenicy, ryżu lub kukurydzy.

4.
Do wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 2-19, mogą być dodawane substancje aromatyczne, których smak i zapach wyraźnie różnią się od smaku i zapachu czekolady lub tłuszczu mlecznego.
§  3a. 3
1.
 Minimalne, procentowe wartości parametrów fizykochemicznych występujące w wyrobach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
1)
w ust. 6-19, oblicza się, odejmując od całkowitej masy wyrobu końcowego łączną masę dodanych składników spożywczych, o których mowa w § 3 ust. 1 i 4;
2)
w ust. 20 i 21, oblicza się, odejmując od całkowitej masy wyrobu końcowego łączną masę dodanych składników spożywczych, o których mowa w § 3 ust. 1 i 4, oraz masę nadzienia.
2.
Zawartość czekolady w wyrobach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 20 i 21, oblicza się w odniesieniu do całkowitej masy wyrobu końcowego, łącznie z nadzieniem.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
________

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 4

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ DLA WYROBÓW KAKAOWYCH I CZEKOLADOWYCH

1. Tłuszcz kakaowy jest otrzymywany z ziaren kakaowych lub ich części i zawiera:

1) wolne kwasy tłuszczowe, wyrażone jako kwas oleinowy, w ilości nie większej niż 1,75%;

2) związki niezmydlające się, określane przy użyciu eteru naftowego, w ilości nie większej niż 0,5%, z wyjątkiem tłuszczu kakaowego tłoczonego, w którym zawartość związków niezmydlających się jest nie większa niż 0,35%.

2. Kakao (kakao w proszku) jest wyrobem otrzymanym przez sproszkowanie oczyszczonych, odłuszczonych i prażonych ziaren kakaowych, zawierającym:

1) nie mniej niż 20% tłuszczu kakaowego w przeliczeniu na suchą masę;

2) nie więcej niż 9% wody.

3. Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu) jest wyrobem otrzymanym przez sproszkowanie oczyszczonych, odłuszczonych i prażonych ziaren kakaowych, zawierającym mniej niż 20 % tłuszczu kakaowego w przeliczeniu na suchą masę.

4. Czekolada sproszkowana (czekolada w proszku) jest wyrobem będącym mieszaniną kakao i cukrów, zawierającym nie mniej niż 32% kakao (kakao w proszku).

5. 1. Czekolada do picia (słodzone kakao, słodzone kakao w proszku) jest wyrobem będącym mieszaniną kakao (kakao w proszku) i cukrów, zawierającym nie mniej niż 25% kakao.

5. 2. Jeżeli czekolada do picia (słodzone kakao, słodzone kakao w proszku) zawiera mniej niż 20 % tłuszczu kakaowego w przeliczeniu na suchą masę, wyrób ten określa się jako "czekolada do picia o obniżonej zawartości tłuszczu" (słodzone kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, słodzone kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu).

6. Czekolada jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych i cukrów, zawierającym nie mniej niż 35% suchej masy kakaowej, w tym:

1) nie mniej niż 18% tłuszczu kakaowego;

2) nie mniej niż 14% beztłuszczowej suchej masy kakaowej.

7. Czekolada "vermicelli" (czekolada "płatki") jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych i cukrów, mającym postać granulatu lub płatków, zawierającym nie mniej niż 32% suchej masy kakaowej, w tym:

1) nie mniej niż 12% tłuszczu kakaowego;

2) nie mniej niż 14% beztłuszczowej suchej masy kakaowej.

8. Czekolada "couverture" jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych i cukrów, zawierającym nie mniej niż 35% suchej masy kakaowej, w tym:

1) nie mniej niż 31% tłuszczu kakaowego;

2) nie mniej niż 2,5% beztłuszczowej suchej masy kakaowej.

9. Czekolada orzechowa "Gianduja" (lub jedna z odmian wyrazu "Gianduja") jest wyrobem zawierającym:

1) czekoladę otrzymaną z wyrobów kakaowych i cukrów, zawierającą nie mniej niż 32 % suchej masy kakaowej, w tym nie mniej niż:

a) 18 % tłuszczu kakaowego,

b) 8 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

2) od 20 do 40 gramów drobno zmielonych orzechów laskowych w 100 gramach wyrobu;

3) ewentualny dodatek:

a) mleka lub produktów mlecznych otrzymanych w procesie odparowania, w takiej ilości, że wyrób końcowy zawiera nie więcej niż 5 % suchej masy mlecznej,

b) migdałów, orzechów laskowych lub innych rodzajów orzechów, całych lub w kawałkach, w takiej ilości, że łącznie ze zmielonymi orzechami laskowymi stanowią nie więcej niż 60 % całkowitej masy wyrobu.

10. Czekolada mleczna jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 25% suchej masy kakaowej;

2) 14% suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 2,5% beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) 3,5% tłuszczu mlecznego;

5) 25% całkowitej zawartości tłuszczu kakaowego i tłuszczu mlecznego.

11. Czekolada mleczna "vermicelli" (czekolada mleczna "płatki") jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, mającym postać granulatu lub płatków i zawierającym nie mniej niż:

1) 20 % suchej masy kakaowej;

2) 12 % suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) 3,5 % tłuszczu mlecznego;

5) 12 % całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny).

12. Czekolada mleczna "couverture" jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 25 % suchej masy kakaowej;

2) 14 % suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) 3,5 % tłuszczu mlecznego;

5) 31 % całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny).

13. Czekolada mleczno-orzechowa "Gianduja" (lub jedna z odmian wyrazu "Gianduja") jest wyrobem zawierającym:

1) czekoladę mleczną otrzymaną z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającą nie mniej niż:

a) 25 % suchej masy kakaowej,

b) 10 % suchej masy mlecznej otrzymanej z częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego, częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, śmietanki lub częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, masła lub tłuszczu mlecznego,

c) 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej,

d) 3,5 % tłuszczu mlecznego,

e) 25 % całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny);

2) od 15 do 40 gramów drobno zmielonych orzechów laskowych w 100 gramach wyrobu;

3) ewentualny dodatek migdałów, orzechów laskowych lub innych rodzajów orzechów, całych lub w kawałkach, w takiej ilości, że łącznie ze zmielonymi orzechami laskowymi stanowią nie więcej niż 60 % całkowitej masy wyrobu.

14. Czekolada śmietankowa jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 25 % suchej masy kakaowej;

2) 14 % suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) 5,5 % tłuszczu mlecznego;

5) 25 % całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny).

15. Czekolada mleczna odtłuszczona jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym:

1) nie mniej niż 25 % suchej masy kakaowej;

2) nie mniej niż 14 % suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) nie mniej niż 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) nie więcej niż 1 % tłuszczu mlecznego;

5) nie mniej niż 25 % całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny).

16. Czekolada mleczna familijna jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 20% suchej masy kakaowej;

2) 20% suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 2,5% beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) 5% tłuszczu mlecznego;

5) 25% całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny).

17. Biała czekolada jest wyrobem otrzymanym z tłuszczu kakaowego, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 20% tłuszczu kakaowego;

2) 14% suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 3,5% tłuszczu mlecznego.

18. Czekolada a la taza jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mąki lub skrobi otrzymanej z pszenicy, ryżu lub kukurydzy, zawierającym:

1) nie mniej niż 35 % suchej masy kakaowej, w tym nie mniej niż:

a) 18 % tłuszczu kakaowego,

b) 14 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

2) nie więcej niż 8 % mąki lub skrobi otrzymanej z pszenicy, ryżu lub kukurydzy.

19. Czekolada familiar a la taza jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mąki lub skrobi otrzymanej z pszenicy, ryżu lub kukurydzy, zawierającym:

1) nie mniej niż 30 % suchej masy kakaowej, w tym nie mniej niż:

a) 18 % tłuszczu kakaowego,

b) 12 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

2) nie więcej niż 18 % mąki lub skrobi otrzymanej z pszenicy, ryżu lub kukurydzy.

20. Czekolada nadziewana (czekolada nadziewana ..., czekolada z ... w środku, czekolada z nadzieniem ...) jest wyrobem nadziewanym, którego zewnętrzna część zawiera czekoladę, o której mowa w § 1 pkt 6-17 rozporządzenia, stanowiącą nie mniej niż 25 % całkowitej masy wyrobu; nie uznaje się za czekoladę nadziewaną (czekoladę nadziewaną ..., czekoladę z ... w środku, czekoladę z nadzieniem ...) wyrobu, którego wewnętrzna część zawiera:

1) wyroby piekarnicze;

2) wyroby ciastkarskie;

3) herbatniki lub

4) lody.

21. Czekoladka (pralina) jest wyrobem o niedużych rozmiarach (wielkości "kęsa"), składającym się z:

1) czekolady nadziewanej albo

2) czekolady jednego rodzaju, albo

3) mieszanki czekolad, o których mowa w § 1 pkt 6-17 rozporządzenia, i innych składników spożywczych, zawierającej nie mniej niż 25% czekolady w całkowitej masie produktu.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ DLA TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYTE DO PRODUKCJI NIEKTÓRYCH WYROBÓW KAKAOWYCH I CZEKOLADOWYCH

Tłuszcze roślinne nielaurynowe:
1)
zawierają symetryczne jednonienasycone triacyloglicerole, w których pozycje zewnętrzne zajęte są przez kwasy tłuszczowe nasycone, głównie przez kwas palmitynowy i kwas stearynowy, a w pozycji wewnętrznej występuje nienasycony kwas oleinowy;
2)
nadają się do zmieszania w każdej proporcji z tłuszczem kakaowym i posiadają zgodne z nim cechy fizyczne (temperaturę topnienia, temperaturę krystalizacji, szybkość topnienia i konieczność temperowania);
3)
są otrzymywane jedynie z procesu rafinacji lub frakcjonowania, z wykluczeniem wprowadzania enzymatycznych modyfikacji triacylogliceroli.
1 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r. (Dz.U.08.54.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2008 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.74.659) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 2005 r.
3 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.74.659) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 2005 r.
4 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 marca 2004 r. (Dz.U.04.62.579) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.74.659) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r. (Dz.U.08.54.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2008 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023