Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych.

Dz.U.02.214.1813
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych.
Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej:
1) tłuszczu kakaowego,
2) kakao (kakao w proszku),
3) 1  kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu),
4) czekolady sproszkowanej (czekolady w proszku),
5) czekolady do picia (słodzonego kakao, słodzonego kakao w proszku),
6) czekolady,
7) czekolady "vermicelli" (czekolady "płatki"),
8) czekolady "couverture",
9) czekolady "Gianduja",
10) czekolady mlecznej,
11) czekolady mlecznej "vermicelli",
12) czekolady mlecznej "couverture",
13) czekolady mleczno-orzechowej "Gianduja",
14) czekolady śmietankowej,
15) czekolady mlecznej odtłuszczonej,
16) czekolady mlecznej familijnej,
17) białej czekolady,
18) czekolady a la taza,
19) czekolady familiar a la taza,
20) czekolady nadziewanej (czekolady nadziewanej ... , czekolady z ... w środku, czekolady z nadzieniem...),
21) czekoladki (praliny)

- stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§  2.
1. Do wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 6-19, mogą być dodane następujące tłuszcze roślinne:
1) lllipe, Borneo tallow lub Tengkawang - otrzymane z Shorea spp;
2) olej palmowy - otrzymany z Elaeis guineensis lub Elaeis olifera;
3) Sal - otrzymany z Shorea robusta;
4) Shea - otrzymany z Butyrospermum parkii;
5) Kokum gurgi - otrzymany z Garcinia indica;
6) Mango kernel - otrzymany z Mangifera indica.
2. Dodanie tłuszczów roślinnych, o których mowa w ust. 1:
1) nie może obniżyć minimalnej zawartości tłuszczu kakaowego i minimalnej zawartości suchej masy kakaowej w wyrobie;
2) nie może wynosić więcej niż 5% całkowitej masy produktu końcowego pomniejszonej o masę dodanych składników.
3. Wymagania w zakresie jakości handlowej dla tłuszczów roślinnych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4. Do czekolady używanej do wyrobów lodów lub innych deserowych produktów mrożonych może być dodany olej kokosowy otrzymany z suszonego miąższu kokosowego z owoców palmy kokosowej.
§  3. 2
1.  Do wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 6-19, mogą być dodane inne, niż określone w § 2 ust. 1, składniki spożywcze, przy czym dodatek tych składników nie może przekraczać 40 % masy wyrobu końcowego.
2. Niedopuszczalne jest dodawanie do wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 6-19, tłuszczów zwierzęcych i ich pochodnych innych niż pochodzących z mleka.
3. Mąkę lub skrobię można dodawać wyłącznie do czekolady a la taza i czekolady familiar a la taza, jeżeli:
1) mąka albo
2) skrobia w postaci granulatu lub proszku

- są otrzymane z pszenicy, ryżu lub kukurydzy.

4. Do wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 2-19, mogą być dodawane substancje aromatyczne, których smak i zapach wyraźnie różnią się od smaku i zapachu czekolady lub tłuszczu mlecznego.
§  3a. 3
1.  Minimalne, procentowe wartości parametrów fizykochemicznych występujące w wyrobach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
1) w ust. 6-19, oblicza się, odejmując od całkowitej masy wyrobu końcowego łączną masę dodanych składników spożywczych, o których mowa w § 3 ust. 1 i 4;
2) w ust. 20 i 21, oblicza się, odejmując od całkowitej masy wyrobu końcowego łączną masę dodanych składników spożywczych, o których mowa w § 3 ust. 1 i 4, oraz masę nadzienia.
2. Zawartość czekolady w wyrobach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 20 i 21, oblicza się w odniesieniu do całkowitej masy wyrobu końcowego, łącznie z nadzieniem.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
________

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 4

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ DLA WYROBÓW KAKAOWYCH I CZEKOLADOWYCH

1. Tłuszcz kakaowy jest otrzymywany z ziaren kakaowych lub ich części i zawiera:

1) wolne kwasy tłuszczowe, wyrażone jako kwas oleinowy, w ilości nie większej niż 1,75%;

2) związki niezmydlające się, określane przy użyciu eteru naftowego, w ilości nie większej niż 0,5%, z wyjątkiem tłuszczu kakaowego tłoczonego, w którym zawartość związków niezmydlających się jest nie większa niż 0,35%.

2. Kakao (kakao w proszku) jest wyrobem otrzymanym przez sproszkowanie oczyszczonych, odłuszczonych i prażonych ziaren kakaowych, zawierającym:

1) nie mniej niż 20% tłuszczu kakaowego w przeliczeniu na suchą masę;

2) nie więcej niż 9% wody.

3. Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu) jest wyrobem otrzymanym przez sproszkowanie oczyszczonych, odłuszczonych i prażonych ziaren kakaowych, zawierającym mniej niż 20 % tłuszczu kakaowego w przeliczeniu na suchą masę.

4. Czekolada sproszkowana (czekolada w proszku) jest wyrobem będącym mieszaniną kakao i cukrów, zawierającym nie mniej niż 32% kakao (kakao w proszku).

5. 1. Czekolada do picia (słodzone kakao, słodzone kakao w proszku) jest wyrobem będącym mieszaniną kakao (kakao w proszku) i cukrów, zawierającym nie mniej niż 25% kakao.

5. 2. Jeżeli czekolada do picia (słodzone kakao, słodzone kakao w proszku) zawiera mniej niż 20 % tłuszczu kakaowego w przeliczeniu na suchą masę, wyrób ten określa się jako "czekolada do picia o obniżonej zawartości tłuszczu" (słodzone kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, słodzone kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu).

6. Czekolada jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych i cukrów, zawierającym nie mniej niż 35% suchej masy kakaowej, w tym:

1) nie mniej niż 18% tłuszczu kakaowego;

2) nie mniej niż 14% beztłuszczowej suchej masy kakaowej.

7. Czekolada "vermicelli" (czekolada "płatki") jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych i cukrów, mającym postać granulatu lub płatków, zawierającym nie mniej niż 32% suchej masy kakaowej, w tym:

1) nie mniej niż 12% tłuszczu kakaowego;

2) nie mniej niż 14% beztłuszczowej suchej masy kakaowej.

8. Czekolada "couverture" jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych i cukrów, zawierającym nie mniej niż 35% suchej masy kakaowej, w tym:

1) nie mniej niż 31% tłuszczu kakaowego;

2) nie mniej niż 2,5% beztłuszczowej suchej masy kakaowej.

9. Czekolada orzechowa "Gianduja" (lub jedna z odmian wyrazu "Gianduja") jest wyrobem zawierającym:

1) czekoladę otrzymaną z wyrobów kakaowych i cukrów, zawierającą nie mniej niż 32 % suchej masy kakaowej, w tym nie mniej niż:

a) 18 % tłuszczu kakaowego,

b) 8 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

2) od 20 do 40 gramów drobno zmielonych orzechów laskowych w 100 gramach wyrobu;

3) ewentualny dodatek:

a) mleka lub produktów mlecznych otrzymanych w procesie odparowania, w takiej ilości, że wyrób końcowy zawiera nie więcej niż 5 % suchej masy mlecznej,

b) migdałów, orzechów laskowych lub innych rodzajów orzechów, całych lub w kawałkach, w takiej ilości, że łącznie ze zmielonymi orzechami laskowymi stanowią nie więcej niż 60 % całkowitej masy wyrobu.

10. Czekolada mleczna jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 25% suchej masy kakaowej;

2) 14% suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 2,5% beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) 3,5% tłuszczu mlecznego;

5) 25% całkowitej zawartości tłuszczu kakaowego i tłuszczu mlecznego.

11. Czekolada mleczna "vermicelli" (czekolada mleczna "płatki") jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, mającym postać granulatu lub płatków i zawierającym nie mniej niż:

1) 20 % suchej masy kakaowej;

2) 12 % suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) 3,5 % tłuszczu mlecznego;

5) 12 % całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny).

12. Czekolada mleczna "couverture" jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 25 % suchej masy kakaowej;

2) 14 % suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) 3,5 % tłuszczu mlecznego;

5) 31 % całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny).

13. Czekolada mleczno-orzechowa "Gianduja" (lub jedna z odmian wyrazu "Gianduja") jest wyrobem zawierającym:

1) czekoladę mleczną otrzymaną z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającą nie mniej niż:

a) 25 % suchej masy kakaowej,

b) 10 % suchej masy mlecznej otrzymanej z częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego, częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, śmietanki lub częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, masła lub tłuszczu mlecznego,

c) 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej,

d) 3,5 % tłuszczu mlecznego,

e) 25 % całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny);

2) od 15 do 40 gramów drobno zmielonych orzechów laskowych w 100 gramach wyrobu;

3) ewentualny dodatek migdałów, orzechów laskowych lub innych rodzajów orzechów, całych lub w kawałkach, w takiej ilości, że łącznie ze zmielonymi orzechami laskowymi stanowią nie więcej niż 60 % całkowitej masy wyrobu.

14. Czekolada śmietankowa jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 25 % suchej masy kakaowej;

2) 14 % suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) 5,5 % tłuszczu mlecznego;

5) 25 % całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny).

15. Czekolada mleczna odtłuszczona jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym:

1) nie mniej niż 25 % suchej masy kakaowej;

2) nie mniej niż 14 % suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) nie mniej niż 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) nie więcej niż 1 % tłuszczu mlecznego;

5) nie mniej niż 25 % całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny).

16. Czekolada mleczna familijna jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 20% suchej masy kakaowej;

2) 20% suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 2,5% beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) 5% tłuszczu mlecznego;

5) 25% całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny).

17. Biała czekolada jest wyrobem otrzymanym z tłuszczu kakaowego, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 20% tłuszczu kakaowego;

2) 14% suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 3,5% tłuszczu mlecznego.

18. Czekolada a la taza jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mąki lub skrobi otrzymanej z pszenicy, ryżu lub kukurydzy, zawierającym:

1) nie mniej niż 35 % suchej masy kakaowej, w tym nie mniej niż:

a) 18 % tłuszczu kakaowego,

b) 14 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

2) nie więcej niż 8 % mąki lub skrobi otrzymanej z pszenicy, ryżu lub kukurydzy.

19. Czekolada familiar a la taza jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mąki lub skrobi otrzymanej z pszenicy, ryżu lub kukurydzy, zawierającym:

1) nie mniej niż 30 % suchej masy kakaowej, w tym nie mniej niż:

a) 18 % tłuszczu kakaowego,

b) 12 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

2) nie więcej niż 18 % mąki lub skrobi otrzymanej z pszenicy, ryżu lub kukurydzy.

20. Czekolada nadziewana (czekolada nadziewana ..., czekolada z ... w środku, czekolada z nadzieniem ...) jest wyrobem nadziewanym, którego zewnętrzna część zawiera czekoladę, o której mowa w § 1 pkt 6-17 rozporządzenia, stanowiącą nie mniej niż 25 % całkowitej masy wyrobu; nie uznaje się za czekoladę nadziewaną (czekoladę nadziewaną ..., czekoladę z ... w środku, czekoladę z nadzieniem ...) wyrobu, którego wewnętrzna część zawiera:

1) wyroby piekarnicze;

2) wyroby ciastkarskie;

3) herbatniki lub

4) lody.

21. Czekoladka (pralina) jest wyrobem o niedużych rozmiarach (wielkości "kęsa"), składającym się z:

1) czekolady nadziewanej albo

2) czekolady jednego rodzaju, albo

3) mieszanki czekolad, o których mowa w § 1 pkt 6-17 rozporządzenia, i innych składników spożywczych, zawierającej nie mniej niż 25% czekolady w całkowitej masie produktu.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ DLA TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYTE DO PRODUKCJI NIEKTÓRYCH WYROBÓW KAKAOWYCH I CZEKOLADOWYCH

Tłuszcze roślinne nielaurynowe:
1) zawierają symetryczne jednonienasycone triacyloglicerole, w których pozycje zewnętrzne zajęte są przez kwasy tłuszczowe nasycone, głównie przez kwas palmitynowy i kwas stearynowy, a w pozycji wewnętrznej występuje nienasycony kwas oleinowy;
2) nadają się do zmieszania w każdej proporcji z tłuszczem kakaowym i posiadają zgodne z nim cechy fizyczne (temperaturę topnienia, temperaturę krystalizacji, szybkość topnienia i konieczność temperowania);
3) są otrzymywane jedynie z procesu rafinacji lub frakcjonowania, z wykluczeniem wprowadzania enzymatycznych modyfikacji triacylogliceroli.
1 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r. (Dz.U.08.54.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2008 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.74.659) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 2005 r.
3 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.74.659) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 2005 r.
4 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 marca 2004 r. (Dz.U.04.62.579) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.74.659) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r. (Dz.U.08.54.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2008 r.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021