Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości miejscowej.

Dz.U.90.46.274
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 lipca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości miejscowej.
Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147) oraz w związku z art. 2 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 33, poz. 176 i Nr 73, poz. 436) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. Nr 71, poz. 421) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 4 - w województwie bielskim:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Państwowe Biuro Notarialne w Bielsku­Białej - dla miast: Bielsko­Biała i Szczyrk oraz gmin: Buczkowice, Jasienica, Kozy i Wilkowice,",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Państwowe Biuro Notarialne w Kętach - dla miast: Kęty i Wilamowice oraz gmin: Kęty, Porąbka i Wilamowice,",

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Państwowe Biuro Notarialne w Żywcu - dla miasta Żywiec oraz gmin: Czernichów, Gilowice­Ślemień, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy­Wieprz, Rajcza, Świnna, Ujsoły i Węgierska Górka,";

2) w ust. 14 - w województwie katowickim:
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Państwowe Biuro Notarialne w Rybniku - dla miast: Knurów, Leszczyny i Rybnik oraz gmin: Gaszowice, Gierałtowice, Godów, Leszczyny, Lyski, Mszana i Świerklany,"

- w pkt 4 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Rybniku z siedzibą w Pszczynie - dla miasta Pszczyna oraz gmin: Miedźna, Pszczyna i Suszec"

- w pkt 4 dodaje się lit. e) w brzmieniu:

"e) Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Rybniku z siedzibą w Żorach - dla miasta Żory,";

3) w ust. 15 - w województwie kieleckim:
- w pkt 1 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

"a) Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Kielcach z siedzibą w Jędrzejowie - dla miast: Jędrzejów i Sędziszów oraz gmin: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice­Oksa, Sędziszów, Słupia, Sobków i Wodzisław,

b) Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Kielcach z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim - dla miast: Kunów i Ostrowiec Świętokrzyski oraz gmin: Bałtów, Bodzechów, Kunów, Łagów, Nowa Słupia i Waśniów,";

4) ust. 18 - w województwie krakowskim otrzymuje brzmienie:

"Państwowe Biuro Notarialne w Krakowie - dla miast: Kraków, Krzeszowice, Niepołomice, Skała i Skawina oraz gmin: Alwernia, Czernichów, Drwinia, Jerzmanowice­Przeginia, Kłaj, Kocmyrzów­Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Mogilany, Niepołomice, Skała, Skawina, Sułoszowa, Świątniki Górne, Trzyciąż, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki,"

- po lit. d) dodaje się lit. e) w brzmieniu:

"e) Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Krakowie z siedzibą w Wieliczce - dla miasta Wieliczka oraz gmin: Biskupice i Wieliczka,";

5) w ust. 31 - w województwie płockim:
- w pkt 3 skreśla się wyraz "Borowiczki" a po wyrazie "Słubice" dodaje się wyraz "Słupno,";
6) w ust. 32 - w województwie poznańskim:
- w pkt 4 wyrazy "dla miast: Ostroróg, Pniewy, Sieraków i Szamotuły" zastępuje się wyrazami "dla miast: Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Sieraków i Szamotuły";
7) w ust. 33 - w województwie przemyskim:
- pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) Państwowe Biuro Notarialne w Przemyślu dla miasta Przemyśl oraz gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica,

- Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Przemyślu z siedzibą w Dynowie - dla miasta Dynów oraz gmin: Dubiecko, Dynów i Jawornik Polski,

"4) Państwowe Biuro Notarialne w Przeworsku - dla miast: Kańczuga i Przeworsk oraz gmin: Gać, Kańczuga, Przeworsk i Zarzecze,

- Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Przeworsku z siedzibą w Sieniawie - dla miasta Sieniawa oraz gmin: Adamówka, Sieniawa i Tryńcza,";

8) w ust. 41 - w województwie szczecińskim:
- w lit. e) po wyrazach "dla miast:" dodaje się wyraz "Golczewo,";
9) w ust. 48 - w województwie zamojskim:
- w pkt 4 wyrazy "dla miast: Szczebrzeszyn i Zamość" zastępuje się wyrazami "dla miast: Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1990 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1990.46.274

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości miejscowej.
Data aktu: 02/07/1990
Data ogłoszenia: 18/07/1990
Data wejścia w życie: 01/07/1990, 18/07/1990