Zwolnienie niektórych grup osób od jednorazowej, dodatkowej wpłaty podatku dochodowego w 1982 r.

Dz.U.82.22.160
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 lipca 1982 r.
w sprawie zwolnienia niektórych grup osób od jednorazowej, dodatkowej wpłaty podatku dochodowego w 1982 r.
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1982 z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 148) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111) zarządza się, co następuje:
§  1. Zwalnia się od obowiązku dokonania jednorazowej, dodatkowej wpłaty podatku dochodowego w 1982 r., przewidzianego w art. 29 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 1982 z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 148), podatników wykonujących rzemiosła: repasacja pończoch, dekatyzowanie, cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie, wędzenie ryb i mięsa usługowe, młynarstwo (usługowy przemiał i przerób zbóż), usługowy przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz usługowe śrutowanie zboża, rzemiosła w zakresie obsługi rolnictwa, gospodarki komunalnej, kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku oraz pozostałych rzemiosł nieprzemysłowych, z wyjątkiem fotografowania i wykonywania portretów z fotografii.
§  2. Organy podatkowe, na wniosek podatnika, mogą zaniechać w całości lub części poboru jednorazowej, dodatkowej wpłaty w wypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych, a zwłaszcza gdy działalność zarobkowa prowadzona jest w warunkach wykluczających posiadanie większej wartości surowców, materiałów i innych przedmiotów pracy oraz towarów handlowych.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.22.160

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zwolnienie niektórych grup osób od jednorazowej, dodatkowej wpłaty podatku dochodowego w 1982 r.
Data aktu: 19/07/1982
Data ogłoszenia: 31/07/1982
Data wejścia w życie: 31/07/1982