Wypowiedzenie przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., oraz sześciu protokołów do wymienionej konwencji.

Dz.U.80.26.107
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 września 1980 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., oraz sześciu protokołów do wymienionej konwencji.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XVI Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 31, poz. 143), zostało notyfikowane Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki dnia 28 czerwca 1979 r. wypowiedzenie przez Polską Rzeczpospolitą Ludową powyższej konwencji oraz następujących protokołów:
1) Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 1956 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 51, poz. 282);
2) Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 15 lipca 1963 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 38, poz. 228);
3) Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku w sprawie środków kontroli, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 29 listopada 1965 r. (Dz. U. z 1971 r. Nr 5, poz. 55);
4) Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku w sprawie wejścia w życie propozycji przyjętych przez Komisję, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 29 listopada 1965 r. (Dz. U. z 1971 r. Nr 5, poz. 56);
5) Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczącego członkostwa w komitetach rejonowych oraz środków regulacji rybołówstwa, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 1 października 1969 r. (Dz. U. z 1972 r. Nr 19, poz. 135);
6) Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczącego poprawek do tej konwencji, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 6 października 1970 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 14, poz. 78).

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wyżej wymieniona konwencja wraz z protokołami przestała obowiązywać Polską Rzeczpospolitą Ludową od dnia 31 grudnia 1979 r., zgodnie z art. XVI tej konwencji.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1980.26.107

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Wypowiedzenie przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., oraz sześciu protokołów do wymienionej konwencji.
Data aktu: 10/09/1980
Data ogłoszenia: 02/12/1980
Data wejścia w życie: 02/12/1980