Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z załącznikiem E.5, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.

Dz.U.80.12.39
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 marca 1980 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z załącznikiem E. 5, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 11 ust. 5 Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., został złożony Sekretarzowi Generalnemu Rady Współpracy Celnej dnia 11 lutego 1980 r. dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do powyższej konwencji wraz z załącznikiem E. 5.
Wymieniona konwencja wraz z załącznikiem E. 5 wejdzie w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 11 maja 1980 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższej konwencji, która weszła w życie dnia 25 września 1974 r., składając dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia w niżej podanych datach:

Burundi dnia 25 czerwca 1974 r.,

Kanada dnia 25 czerwca 1974 r.,

Austria dnia 25 czerwca 1974 r.,

Republika Federalna Niemiec dnia 25 czerwca 1974 r.,

Gambia dnia 25 czerwca 1974 r.,

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

i Północnej Irlandii dnia 27 czerwca 1974 r.,

Irlandia dnia 27 czerwca 1974 r.,

Dania dnia 28 czerwca 1974 r.,

Francja dnia 28 czerwca 1974 r.,

Włochy dnia 28 czerwca 1974 r.,

Luksemburg dnia 28 czerwca 1974 r.,

Australia dnia 3 grudnia 1974 r.,

Norwegia dnia 5 sierpnia 1975 r.,

Nowa Zelandia dnia 20 sierpnia 1975 r.,

Belgia dnia 20 października 1975 r.,

Japonia dnia 10 czerwca 1976 r.,

Nigeria dnia 6 lipca 1976 r.,

Szwecja dnia 30 sierpnia 1976 r.,

Algieria dnia 12 października 1976 r.,

Indie dnia 18 października 1976 r.,

Cypr dnia 25 października 1976 r.,

Kamerun dnia 12 stycznia 1977 r.,

Izrael dnia 30 marca 1977 r.,

Szwajcaria dnia 13 kwietnia 1977 r.,

Holandia dnia 8 czerwca 1977 r.,

Zair dnia 24 października 1977 r.,

Finlandia dnia 23 listopada 1977 r.,

Wybrzeże Kości Słoniowej dnia 2 czerwca 1978 r.,

Hiszpania dnia 4 grudnia 1979 r.

Zgodnie z ustępami 1 i 2 artykułu 12 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Burundi, Kanady, Austrii, Republiki Federalnej Niemiec i Gambii dnia 25 września 1974 r., a w stosunku do pozostałych wyżej wymienionych państw - po upływie trzech miesięcy od daty złożenia dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że do dnia 11 lutego 1980 r. załącznik E. 5 został przyjęty i wszedł w życie w stosunku do następujących państw: Algierii, Austrii, Burundi, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gambii, Izraela, Włoch, Nigerii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Hiszpanii i Finlandii.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1980.12.39

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z załącznikiem E.5, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.
Data aktu: 24/03/1980
Data ogłoszenia: 10/05/1980
Data wejścia w życie: 10/05/1980