Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 113 dotyczącej badania lekarskiego rybaków, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r.

Dz.U.80.11.32
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 marca 1980 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 113 dotyczącej badania lekarskiego rybaków, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 6 Konwencji nr 113 dotyczącej badania lekarskiego rybaków, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r., został złożony Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy dnia 11 stycznia 1980 r. dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do powyższej konwencji.
Wymieniona konwencja wejdzie w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 11 stycznia 1981 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższej konwencji, która weszła w życie dnia 7 listopada 1961 r., składając dokumenty ratyfikacyjne w niżej podanych datach:

Liberia dnia 16 maja 1960 r.,

Gwinea dnia 7 listopada 1960 r.,

Ludowa Republika Bułgarii dnia 2 marca 1961 r.,

Jugosławia dnia 26 maja 1961 r.,

Gwatemala dnia 2 sierpnia 1961 r.,

Hiszpania dnia 7 sierpnia 1961 r.,

Peru dnia 4 kwietnia 1962 r.,

Tunezja dnia 14 stycznia 1963 r.,

Belgia dnia 8 maja 1963 r.,

Kostaryka dnia 12 grudnia 1964 r.,

Brazylia dnia 1 marca 1965 r.,

Francja dnia 8 czerwca 1967 r.,

Ekwador dnia 10 marca 1969 r.,

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 4 listopada 1969 r.,

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 17 czerwca 1970 r.,

Panama dnia 19 czerwca 1970 r.,

Kuba dnia 5 lutego 1971 r.,

Urugwaj dnia 28 czerwca 1973 r.,

Republika Federalna Niemiec dnia 8 października 1976 r.

Zgodnie z artykułem 7 ustępy 2 i 3 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Liberii i Gwinei dnia 7 listopada 1961 r., natomiast w stosunku do pozostałych wyżej wymienionych państw weszła ona w życie po upływie dwunastu miesięcy od daty zarejestrowania ich ratyfikacji.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1980.11.32

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 113 dotyczącej badania lekarskiego rybaków, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r.
Data aktu: 04/03/1980
Data ogłoszenia: 29/04/1980
Data wejścia w życie: 29/04/1980