Zm.: rozporządzenie z dnia 18 września 1956 r. w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego.

Dz.U.60.32.183
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 9 czerwca 1960 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 18 września 1956 r. w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego.
Na podstawie art. 2 ust. 2 oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o aptekach (Dz. U. Nr 1, poz. 2) zarządza się, co następuje:
§  1. Załącznikowi do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 1956 r. w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego (Dz. U. z 1956 r. Nr 42, poz. 197 i z 1958 r. Nr 11, poz. 44) nadaje się następujące brzmienie:

"WYKAZ ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYDAWANE Z APTEK BEZ RECEPT

1. Acetum Sabadillae

2. Acidum dehydrocholicum - tabl. 0,25

3. Antineuralgiae - tabl.

4. Argentum nitricum c. Kalio nitrico in bacillis

5. Astmin

6. Astmosan - tytoń

7. Astmosan - papierosy

8. Astmosan - proszek do palenia

9. Bromural - tabl. 0,3

10. Calcio - Cardiamid tabl. 0,4

11. Cardiamidum - płyn

12. Cardiasolum - płyn

13. Cresolum crudum

14. Cresolum saponatum

15. Cuprum sulfuricum

16. Czekoladki przeczyszczające

17. Delacet

18. Dermosan

19. Desson

20. Fellogen

21. Formalinum

22. Guajazyl

23. Guttae Inoziemcovi - do 20,0

24. Hexacit - tabl. 0,5

25. Jodopepton płyn i draż.

26. Kresil

27. Monochloraminum B (Chloraminum)

28. Pabialgin - tabl. 0,25 - do 5 tabletek

29. Pyramidonum - tabl. 0,1 i 0,3

30. Rhinophenasol (Allergo-Pristin)

31. Rhinasin (Pristin)

32. Rivanol (Acrinol) - tabl. 0,1

33. Salipyrinum - tabl. 0,5

34. Solaren

35. Sir. Colae comp.

36. Sol. Jodi spirituosa

37. Tinctura Valerianae aether. - do 20,0

38. Tonicum

39. Tussipect - syrop

40. Tussipect - krople

41. Veramid - tabl. 0,4 - do 5 tabletek".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1960.32.183

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie z dnia 18 września 1956 r. w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego.
Data aktu: 09/06/1960
Data ogłoszenia: 08/07/1960
Data wejścia w życie: 08/07/1960