Utworzenie okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenie ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U.55.20.126
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 maja 1955 r.
w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.
Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 21 października 1954 r. o urzędach górniczych (Dz. U. Nr 47, poz. 223) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się następujące okręgowe urzędy górnicze oraz ustala się ich siedziby i właściwość miejscową:
1) Okręgowy Urząd Górniczy w Tychach z właściwością miejscową obejmującą miasta Bielsko-Biała i Cieszyn, powiaty: bielski, cieszyński i pszczyński oraz powiat tyski, z wyjątkiem gromad: Borowa Wieś, Mokre, Jaśkowice, Ornontowice, Orzesze i Śmiłowice;
2) Okręgowy Urząd Górniczy w Dąbrowie Górniczej z właściwością miejscową obejmującą miasta: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec oraz powiat będziński;
3) Okręgowy Urząd Górniczy w Stalinogrodzie z właściwością miejscową obejmującą miasta: Stalinogród, Mysłowice i Szopienice;
4) Okręgowy Urząd Górniczy w Chorzowie z właściwością miejscową obejmującą miasta: Siemianowice Śląskie i Świętochłowice, południową część miasta Bytomia ograniczoną kolejką kopalni Barbara-Wyzwolenie, jej przedłużeniem w kierunku wschodami aż do toru kolejowego Bytom-Chorzów, torem kolejowym Bytom-Chorzów Stary do przecięcia się z trasą kolei piaskowej i trasą tej kolei w kierunku zachodnim do granicy miasta Bytomia oraz miasto Chorzów, z wyjątkiem jego północnej części ograniczonej torem kolejowym Siemianowice Śląskie-Chorzów Stary, torem kolejowym Chorzów Stary - Chorzów Miasto i ul. Dzierżyńskiego do przecięcia się jej z kolejką kopalni Barbara-Wyzwolenie;
5) 1 Okręgowy Urząd Górniczy w Rudzie z właściwością miejscową obejmującą miasto Ruda, południowo-zachodnią część miasta Bytomia ograniczoną autostradą Gliwice-Bytom, szosą Miechowice-Bytom, torem kolejowym Tarnowskie Góry-Bytom, północną granicą torów stacji kolejowej Bytom, torem kolei elektrycznej Łagiewniki-Bytom do potoku Bytomka i linią prowadzącą wzdłuż potoku Bytomka do granicy miasta Bytomia, miasto Nowy Bytom z wyjątkiem zachodniej części ograniczonej szosą Ruda-Nowa Wieś-Halemba, z powiatu rybnickiego gromadę Bujaków oraz z powiatu tyskiego gromady: Borowa Wieś, Mokre, Jaśkowice, Ornontowice, Orzesze i Śmiłowice;
6) Okręgowy Urząd Górniczy w Bytomiu z właściwością miejscową obejmującą powiat tarnogórski, miasto Bytom z wyjątkiem południowo-zachodniej części ograniczonej linią biegnącą wzdłuż szosy Stolarzowice-Bytom do przecięcia się z torem kolejowym Tarnowskie Góry-Bytom, wzdłuż toru kolejowego Tarnowskie Góry-Bytom, północną granicą torów stacji kolejowej Bytom, linią kolei elektrycznej Bytom-Łagiewniki do potoku Bytomka i linią wzdłuż tego potoku do granicy miasta oraz z wyjątkiem części południowej ograniczonej kolejką kopalni Barbara-Wyzwolenie, linią tej kolejki w kierunku wschodnim aż do toru kolejowego Bytom-Chorzów, torem kolejowym Bytom-Chorzów do przecięcia się go z trasą kolei piaskowej i trasą kolei piaskowej do granicy miasta Bytomia oraz północną częścią miasta Chorzowa ograniczoną torem kolejowym Siemianowice Śląskie-Chorzów Stary, torem kolejowym Chorzów Stary-Chorzów Miasto i ul. Dzierżyńskiego do przecięcia się jej z kolejką kopalni Barbara-Wyzwolenie;
7) Okręgowy Urząd Górniczy w Zabrzu z właściwością miejscową obejmującą część zachodnią miasta Bytomia ograniczoną szosą Stolarzowice-Bytom aż do przecięcia się z torem kolejowym Tarnowskie Góry-Bytom, następnie tym torem do przecięcia się z szosą Bytom-Miechowice, linią wzdłuż tej szosy aż do autostrady Bytom-Gliwice i tą autostradą do styku z granicą miasta Bytom oraz część miasta Zabrze położoną na północ od toru kolejowego Gliwice-Ruda;
8) Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach z właściwością miejscową obejmującą województwo opolskie oraz z województwa stalinogrodzkiego miasto Gliwice, powiat gliwicki, część miasta Nowy Bytom położoną na zachód od szosy Ruda - Nowa Wieś - Halemba, południową część miasta Zabrze położoną na południe od linii kolejowej Gliwice - Ruda oraz z powiatu rybnickiego miasto Knurów i gromady: Chudów, Gierałtowice, Przyszowice, Wilcza;
9) Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku z właściwością miejscową obejmującą miasto Rybnik, powiat wodzisławski oraz powiat rybnicki z wyjątkiem miasta Knurowa i gromad: Bujaków, Chudów, Gierałtowice, Przyszowice, Wilcza;
10) Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu z właściwością miejscową obejmującą z województwa wrocławskiego miasto Wałbrzych, powiaty: bystrzycki, kamiennogórski, kłodzki, noworudzki i wałbrzyski;
11) Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu z właściwością miejscową obejmującą województwo wrocławskie z wyjątkiem miasta Wałbrzycha oraz powiatów: bystrzyckiego, kamiennogórskiego, kłockiego, noworudzkiego i wałbrzyskiego;
12) Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu z właściwością miejscową obejmującą województwa: bydgoskie, gdańskie, koszalińskie, poznańskie, szczecińskie i zielonogórskie;
13) Okręgowy Urząd Górniczy w Częstochowie z właściwością miejscową obejmującą miasto Łódź, województwo łódzkie oraz z województwa stalinogrodzkiego miasta Częstochowę i Zawiercie i powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i zawierciański;
14) 2 Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie z właściwością miejscową obejmującą województwo krakowskie;
15) 3 Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach z właściwością miejscową obejmującą województwo kieleckie oraz powiat tarnobrzeski z województwa rzeszowskiego;
16) 4 Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie z właściwością miejscową obejmującą województwo rzeszowskie, z wyjątkiem powiatu tarnobrzeskiego;
17) 5 Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie z właściwością miejscową obejmującą m. st. Warszawę oraz województwa: białostockie, lubelskie, olsztyńskie i warszawskie.
§  2. Traci moc rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 23 stycznia 1952 r. w sprawie ustanowienia okręgów i siedzib okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. z 1952 r. Nr 5, poz. 36 i z 1953 r. Nr 18, poz. 72).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1955 r. (Dz.U.55.45.301) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1956 r.
2 § 1 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1955 r. (Dz.U.55.45.301) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1956 r.
3 § 1 pkt 15:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1955 r. (Dz.U.55.45.301) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1956 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 1957 r. (Dz.U.57.43.201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 1957 r.

4 § 1 pkt 16:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1955 r. (Dz.U.55.45.301) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1956 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 1957 r. (Dz.U.57.43.201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 1957 r.

5 § 1 pkt 17 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1955 r. (Dz.U.55.45.301) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1956 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020