Zm.: ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o nadzwyczajnej daninie majątkowej.

Dz.U.37.27.189
USTAWA
z dnia 29 marca 1937 r.
o zmianie ustawy z dnia 24 marca 1953 r. o nadzwyczajnej daninie majątkowej.
Art.  1.

W ustawie z dnia 24 marca 1933 r. o nadzwyczajnej daninie majątkowej (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 248) wprowadza się następującą zmianę:

w art. 4 w części II pkt 4) otrzymuje brzmienie:

"4) gospodarstwa osadników na obszarze, który oznacza Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych Oraz Spraw Wewnętrznych, - o powierzchni do 20 ha, względnie 35 ha nabytej ziemi, oraz osady rentowe, utworzone na podstawie ustaw praskich z dnia 26 kwietnia 1886 r. (zb. pr. str. 131), z dnia 27 czerwca 1890 r. (zb. pr. str. 209), z dnia 7 lipca 1891 r. (zb. pr. str. 279), z dnia 20 marca 1908 r. (zb. pr. str. 29) i z dnia 26 czerwca 1912 r. (zb. pr. str. 183) o przestrzeni do 20 ha na obszarze województwa poznańskiego i górnośląskiej części województwa śląskiego oraz o powierzchni do 35 ha na obszarze województwa pomorskiego, jeżeli nabycia tych osad nastąpiło po dniu 1 stycznia 1919 r.".

Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020