Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.26.59.345
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 12 czerwca 1926 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 1924 roku o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580) zarządza się co następuje:
§  1. W taryfie towarowej polskich kolei normalnotorowych (Dz. U. R. P. z 1926 r. № 11, poz. 73) wprowadza się zmiany i uzupełnienia następujące:

W części V "Taryfy wyjątkowe":

W t. w. XIII na wywóz materjałów drzewnych ust. 1 "Obszar ważności" otrzymuje nowe brzmienie:

"1 Obszar ważności.

a) od wszystkich stacyj kolei polskich (oprócz stacyj granicznych" i stacyj dyrekcji kolejowej wileńkiej, leżących na terenie ograniczonym linjami: sGrajewo-Brześć-Baranowicze-Stołpce) do wszystkich punktów granicznych (oprócz Grajewa i Raczek) oraz do stacyj Wieleń nad Notecią, Gdynia-port i Gdańsk (wszystkie stacje) i

b) od stacyj Dyrekcji kolejowej wileńskiej, leżących na terenie, ograniczonym linjami: Grajewo - Brześć - Baranowicze - Stołpce (oprócz stacyj granicznych) do wszystkich punktów granicznych oraz do stacyj: Wieleń nad Notecią, Gdynia-port i Gdańsk (wszystkie stacje)".

W t. w. XIX na wywóz węgla kamiennego "Uwaga" otrzymuje brzmienie następujące:

"Uwaga. Opłaty według niniejszej taryfy stosuje się także do ilości węgla i koksu, załadowanych w porcie na statek na potrzeby własne, po przedstawieniu odnośnego zaświadczenia kapitana statku, jak również do przesyłek węgla i koksu, bądź wysyłanych w składzie całych pociągów, najmniej 700 tonn przez Drawski Młyn do Szczecina, bądź przewiezionych również w składzie całych pociągów do Torunia, Kapuściska Mał., Solca Kujawskiego lub Tczewa i tam przeładowanych na statki rzeczne lub morskie. W ostatnim wypadku przewoźne oblicza się początkowo do Torunia, Kapuściska Mał., Solca Kujawskiego lub Tczewa według t. w. № 9, a po złożeniu dyrekcji gdańskiej dowodu o wywozie odnośnych ilości węgla lub koksu zagranicę drogą morską przy jednoczesnem dołączeniu pierwotnych listów przewozowych, osoba uprawniona otrzymuje zwrot różnicy opłat pomiędzy opłatą pobraną a należną według niniejszej taryfy wyjątkowej. Czas wolny od postojowego oblicza się dla takich przewozów według norm podanych wyżej w ust. 3 "Warunki stosowania".

§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 20 czerwca 1926 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020