Zarząd Główny ZZA zwrócił się do Ministra Zdrowia z apelem o przyśpieszenie prac nad projektem rozporządzenia MZ w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych. Regulacje dotyczące standardów postępowania w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii są kluczowe dla bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów, zwiększenia jakości udzielanych świadczeń oraz zabezpieczenia interesów prawnych pacjentów, podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz lekarzy anestezjologów.

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów wystąpił też do Prezesa NFZ z apelem o wprowadzenie finansowania procedur anestezjologicznych realizowanych w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Celem wprowadzenia od 1 lipca 2011 r. zmian polegających na finansowaniu procedur zabiegowych w poradniach specjalistycznych było zmniejszenie liczby kosztownych hospitalizacji.

Zarząd Główny ZZA uważa, że tylko wprowadzenie w katalogu świadczeń zabiegowych wyodrębnionych procedur anestezjologicznych pozwoli na zwiększenie realizacji procedur zabiegowych w poradniach specjalistycznych zmniejszając koszty obecnie realizowanych świadczeń.

Źródło: www.zgzza.pl