Od 11 lipca 2015 r. hurtownie farmaceutyczne nie będą musiały przekazywać raportu zbiorczego w postaci papierowej. Obecnie wymaganą formą będzie postać elektroniczna. Zmiany wprowadziło nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne (Dz. U. poz. 888) w porównaniu do poprzednio obowiązujących przepisów doprecyzowuje tryb przekazywania raportów bezpośrednio do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. We wzorze raportu zastąpiono również kategorię odbiorców „zakłady opieki zdrowotnej” kategorią „podmioty lecznicze” oraz usunięto kategorię odbiorców „sklepy zoologiczne” oraz „sklepy zielarskie”. Sklepy zoologiczne wchodzą w kategorię odbiorców określoną jako sklepy „sklepy ogólnodostępne”.

Zgodnie z rozporządzeniem, raporty zbiorcze i szczegółowe przekazywane są w terminie miesiąca po upływie kwartału, za który przekazywane są dane.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 11 lipca 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 29 czerwca 2015 r.