Prezydent podpisał uchwaloną 2 grudnia br. nowelizację kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego (druk nr 1344 z późniejszymi zmianami). W trakcie prac, a dokładnie w drugim czytaniu, do projektu dodano kilka poprawek w ogóle nie związanych z prawem cywilnym, za to dotyczących ochrony zdrowia.

Chodzi m.in. o zmiany w ustawie o ratownictwie medycznym i ustawę o zawodzie lekarza, które są zawarte w sprawozdaniu komisji po II czytaniu (druk nr 1691-A). Poprawki te wzbudziły sprzeciw opozycji, która wskazywała na naruszenie procedury legislacyjnej. - Jest taki bałagan w rządzie, że wysyłacie Ministerstwo Zdrowia na komisję kodyfikacyjną, a komisja zdrowia w ogóle nie opiniuje tego projektu - komentował poseł Borys Budka, przewodniczący klubu KO. Podczas obrad komisji sejmowej przedstawiciel resortu zdrowia wskazywał, że poprawki mają charakter techniczny i organizacyjny, żadna nie ma charakteru systemowego i zdeterminowane są sytuacją epidemiczną, z jaką się mierzymy.

Czytaj w LEX: Ulanowska Aleksandra, Umowa o świadczenie usług medycznych - zagadnienia wybrane >

Podczas obrad senackich komisji, sposób dodania nowych przepisów krytycznie oceniło senackie Biuro Legislacyjne, i senatorowie je  wykreślili. Gdy ustawa ponownie trafiła do Sejmu, posłowie je przywrócili. Prezydent już podpisał nowelizację, teraz czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Co dokładnie zmienia nowelizacja kc i kpc w przepisach prawa medycznego? 

 

Przedłużone kontrakty dla ratownictwa medycznego

Przede wszystkim będzie możliwość przedłużenia kontraktów na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa medycznego do 31 grudnia 2022 roku. Obecnie ze względu na pandemię umowy realizowanych w dniu wejścia 30 grudnia 2020 roku, czyli w dniu wejścia w życie ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, mogły zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Gdy nowela kc wejdzie w życie, to przedłużenie kontraktów, na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za zgodą świadczeniodawcy i wojewody, będzie możliwe o kolejny rok.

Mniejsze wymogi dla dyspozytorów medycznych

Nowelizacja zmienia też kilka przepisów w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym. Przede wszystkim zmniejszą się wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego dla kierowników dyspozytorni i ich zastępców. Kandydatom na kierownika zmniejszono z 5 do 3 lat wymóg doświadczenie w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego; a kandydatom na jego zastępcę z 3 do 2 lat. Z kolei dyspozytorem medycznym będzie mogła być osoba, która posiada co najmniej 3-letnie, a nie jak dotychczas 5-letnie doświadczenie na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii. Co ważniejsze z dyspozytorem medycznym będą mogły być zawierane nie tylko umowy o pracę, ale też cywilnoprawne, i to z pominięciem przepisów prawa zamówień publicznych.

Zobacz procedurę w LEX: Kaczorowska-Kossowska Iwona, Publikacja cenników świadczeń zdrowotnych >

Zmiany w stażach przesunięte o rok

Co do zasady za sprawą nowelizacji z 2021 roku ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty od 1 stycznia 2022 r. miały się zmienić zasady przydzielania miejsc szkoleniowych w postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenie specjalizacyjne (art. 16 c). Między innymi lekarz przystępujący do postępowanie kwalifikacyjnego po 1 stycznia 2022 r. miał mieć prawo we wniosku o szkolenie specjalizacyjne w SMK wskazać kilka dziedzin medycyny (nie więcej niż 15 wariantów wyboru), w których chciałby realizować szkolenie specjalizacyjne. Ministerstwo Zdrowia miało zaś 18 miesięcy na wydanie nowych przepisów wykonawczych. Za sprawą nowelizacji zmiany w stażach będą dopiero od 1 stycznia 2023 roku, a resort na przygotowanie rozporządzeń będzie  miał 28 miesięcy.

 

 

Zmiany w rozliczeniach zaliczek

Nowelizacja przepisów cywilnych wprowadza też zmiany w ustawie, która ma zacząć obowiązywać od 9 grudnia. Chodzi o ustawę z  17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Za jej sprawą m.in. uzdrowiska, ale też usługodawcy świadczący opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, stacjonarną rehabilitację, opiekę paliatywną i hospicyjną mogą mieć umorzone 70 proc zaliczek na wykonanie tych świadczeń. By tak się stało muszą złożyć wniosek - w ustawie jest, że do 30 listopada, ale NFZ przyjmuje je do 10 grudnia. I z tego powodu przepisy są zmieniane. I tak z ustawy wyrzucono datę 30 listopada. Po prostu wystarczy złożyć wniosek - zatem termin ustalony przez NFZ nie jest zawity. Co ważne jednak  zobowiązanie będzie ustalane na dzień 30 listopada.