Konieczność nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia wynika ze zmiany adresu i siedziby właściwych dla kontroli zatruć produktami biobójczymi ośrodków informacji toksykologicznej oraz ośrodków kontroli zatruć wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia z uwagi na zakres zmian nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Znowelizowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.mz.gov.pl