W dniach 18-20 września 2013 r. Koordynator Departamentu Spraw Zagranicznych NRA- mgr Piotr Bohater- wziął udział w dorocznym Zjeździe Niemieckich Aptekarzy (Deutscher Apothekertag 2013) w Düsseldorfie, na zaproszenie Prezesa Zarządu Niemieckich Izb Aptekarskich (ABDA).

Friedemann Schmidt, Prezes ABDA przedstawił w swoim wstępnym wystąpieniu najważniejsze osiągnięcia z ostatniego roku, jak również problemy i wyzwania stojące przed niemieckimi aptekarzami. Podkreślił, że zaufanie pacjentów jest podstawą wykonywania zawodu aptekarza. Zgodnie z danymi statystycznymi każdego roku w Niemczech następuje prawie 100 miliardów przypadków zażycia leków. Niemiecki Minister Zdrowia, Daniel Bahr podczas konferencji podkreślał, że niezależne apteki prowadzone przez niemieckich aptekarzy stanowią bardzo istotny czynnik dla wzmocnienia niemieckiej gospodarki w czasach kryzysu oraz zaznaczył, że rząd pracuje nad odpowiednimi zmianami prawne, aby apteki miały silniejszą pozycję w przypadku sporów z kasami chorych dotyczących refundacji.

Podczas omawiania strategii rozwoju aptekarstwa w Niemczech do roku 2030 zwrócono uwagę na poważny problem zbyt rygorystycznego stanowiska kas chorych w stosunku do aptek w zakresie błędów formalnych na receptach, a także na nowy model współpracy między lekarzami i aptekami, który ma na celu optymalizację farmakoterapii.

Wnioski wyciągnięte z niemieckiego zjazdu aptekarzy powinny być wartościowe również dla polskiego rynku i wykorzystane przy bieżących pracach polskiego samorządu.

Źródło: www.nia.org.pl