Zespół podkreślił w oświadczeniu kilka najważniejszych wytycznych moralnych dla postępowania lekarza zgodnego. Eksperci wyjaśniają, że wydali oświadczenie, ponieważ w ostatnich tygodniach doszło do publicznego rozliczania lekarzy kierujących się sumieniem i odmawiających czynności wymierzonych przeciw życiu.

Działania zmierzające do potępienia lekarzy, którzy deklarują wolę wykonywania zawodu w zgodzie z sumieniem eksperci oceniają „jako dyskryminujące i niezgodne z podstawowym prawem człowieka do wolności sumienia”. Dowodzą przy tym, że zawarte jest ono w najwyższym akcie prawnym Polski, czyli w Konstytucji RP.

Eksperci Episkopatu zaznaczają, że „w prawie polskim nie istnieje prawo do aborcji”. Jak czytamy, „przerwanie ciąży jest co do zasady zakazane, a dopuszczalność aborcji w pewnych sytuacjach jedynie wyłącza ponoszenie odpowiedzialności karnej” lekarza.

Według oświadczenia sprowadzenie lekarza czy farmaceuty do roli usługodawcy w ramach „medycyny życzeń” prowadzi do degradacji tych zawodów. Jednym z przejawów tego zjawiska, jak twierdzą eksperci KEP,  jest też traktowanie dziecka od jego poczęcia jak przedmiotu. Lekarz jest zobowiązany do niesienia pomocy tak dziecku, jak i kobiecie.

Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych podkreśla także, że „wymóg ewentualnego odesłania do innego lekarza jest sprzeczny z klauzulą sumienia”. Zakłada bowiem czynną współpracę w tym, co jest moralnie złe.

Oświadczenie zostało wydane w nawiązaniu do sprawy profesora Bogdana Chazana, który, powołując się na klauzulę sumienia, odmówił wykonania aborcji, pomimo istniejących wskazań medycznych. Nie wskazał też pacjentce, do czego zobowiązują go przepisy, innego lekarza lub placówki, gdzie można ten zabieg wykonać.

Prezydent Warszawy zapowiedziała odwołanie profesora ze stanowiska. Do końca tygodnia przebywa on na urlopie.

Czytaj więcej na ten temat:

Prezydent Warszawy zapowiedziała odwołanie profesora Chazana ze stanowiska >>>

Szpital Św. Rodziny: zastrzeżenia dotyczące ustaleń pokontrolnych>>>