Zbliżają się wybory do izb lekarskich
\\

OZZL przypomina o zbliżających się wyborach do izb lekarskich. Pierwszym etapem są wybory delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy. To spośród nich lekarze wybierać będą członków Okręgowych Rad Lekarskich, delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy i członków Naczelnej Rady Lekarskiej z Prezesem NRL na czele. W tym roku po raz pierwszy wybory delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy będą się odbywały również drogą korespondencyjną! Ten sposób daje szansę wyboru zwłaszcza tym, którzy o to mocno zabiegają.

Za jakiś czas Okręgowa Komisja Wyborcza powinna przesłać na adres domowy lekarzy listę kandydatów z danego okręgu wyborczego oraz kartę do głosowania i specjalne koperty do wysłania głosu. Spis kandydatów powinien też być dostępny na stronie internetowej odpowiedniej Okręgowej Izby Lekarskiej. Podobnie powinny być dostępne listy lekarzy przydzielonych do poszczególnych okręgów wyborczych. (przynależności do okręgów już nie można zmienić).

Głosowanie odbędzie się albo w trybie bezpośrednim w miejscu lub miejscach wyznaczonych przez Okręgową Komisję Wyborczą (i w wyznaczonych przez nią godzinach) oraz korespondencyjnie.

Sposób korespondencyjny polega na tym, że trzeba będzie w odpowiednim czasie (o czym poinformuje Okręgowa Komisja Wyborcza listownie na adres każdego lekarza i na stronach internetowych OIL) wysłać w odpowiedni sposób kartę do głosowania z zaznaczonym kandydatem, na którego głosujemy.

Nowy sposób głosowania oznacza, że nie będzie tradycyjnych zebrań wyborczych (przynajmniej w większości przypadków).

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.ozzl.org.pl, stan z dnia 1 marca 2013 r.

\
Data publikacji: 1 marca 2013 r.