Minister zdrowia opublikował rozporządzenie w sprawie standardu opieki w izolatoriach.  Będą w nim  przebywać osoby z  potwierdzonym koornawirusem, które nie mają możliwości izolacji w warunkach domowych.  Izolatoria i I fali pandemii zostały wygaszone, teraz znów są reaktywowane. 

W izolatoriach można lokować  osoby izolowane w segmentach składających się z dwóch pokoi i wspólnego węzła sanitarnego jedynie w przypadku osób izolowanych, u których zakażenie wirusem lub zachorowanie na COVID-19 potwierdzone zostało dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV–2. Natomiast izolowane osoby bliskie (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) można lokować w jednym pokoju.

Zasady przebywania w izolatorium

Osoba przebywająca w izolatorium powinna być raz na dobę wizytowna przez pielęgniarkę i mieć zapewniony przynajmniej telefoniczny kontakt z lekarzem, który podjął decyzję o umieszczeniu jej tam. 

 


Opieka w izolatorium nie ma charakteru świadczeń szpitalnych. Personel szpitalny opiekuje się osobami przebywającymi w izolatorium na zasadach odpowiadających modelowi opieki domowej. Odwiedza przebywające w izolatorium osoby. Pomieszczenia izolatorium nie należą do podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tę kwestię również w projekcie doprecyzowano.

Z danych NFZ wynika, że w Polsce funkcjonuje obecnie 29 izolatoriów w 14 województwach. Przebywa w nich obecnie 374 pacjentów.